همان‌طور که در تصویر می‌بینید، بعضی از فونت‌های فارسی نمی‌توانند تای تأنیث (ة) را به‌درستی نشان دهند و به‌جای آن «ه» با سریا (هٔ)

همان‌طور که در تصویر می‌بینید، بعضی از فونت‌های فارسی نمی‌توانند تای تأنیث (ة) را به‌درستی نشان دهند و به‌جای آن «ه» با سریا (هٔ)

همان‌طور که در تصویر می‌بینید، بعضی از فونت‌های فارسی نمی‌توانند تای تأنیث (ة) را به‌درستی نشان دهند و به‌جای آن «ه» با سریا (هٔ) نمایش می‌دهند. باید حواسمان باشد آن دسته از وام‌واژه‌ها یا نام‌های عربی که در متن فارسی می‌آیند و تای تأنیث دارند بدون اشکال نوشته شده باشند. بنابراین، لازم است (دست‌کم برای این کلمات) فونتی انتخاب شود که قادر به نمایش صحیح این نویسه باشد.

توصیه می‌شود ویراستارها یا سرویراستارها این موارد را به اطلاع صفحه‌بند برسانند و در نمونه‌خوانی نهایی هم دقت کنند که خطایی رخ نداده باشد.

بعضی هم کار خودشان را راحت می‌کنند و به‌جای این تای تأنیث (ة) از «ه» استفاده می‌کنند (مثلاً، می‌نویسند «دایره المعارف») که آن هم اشتباه است و باید ازش پرهیز کرد.

حسین جاوید
@Virastaar