۱) آستربدرقه: کاغذ نسبتا ضخیمی است که برای چسباندن جلد سخت به متن کتاب (از هر دو سو) به کار می‌رود

۱) آستربدرقه: کاغذ نسبتاْ ضخیمی است که برای چسباندن جلد سخت به متن کتاب (از هر دو سو) به کار می‌رود. رنگ آن بسته به ذوق و سلیقه‌ی ناشر و صحاف و همچنین رنگ جلد کتاب انتخاب می‌شود. اغلب بدون متن است اما می‌توان لوگوی ناشر را روی آن چاپ کرد.

۲) لب‌برگردان: ادامه‌ی جلد است که (در آغاز و پایان) به طرف داخل کتاب تا می‌خورد و یا بدون متن است یا معمولاْ از یکی از لبه‌ها‌ برای معرفی اثر و از دیگری برای معرفی نویسنده استفاده می‌شود. چند سالی است که استفاده از لب‌برگردان محدود شده است.

۳) باندرول یا باند یدک: نواری است که دور کتاب پیچیده می‌شود. در موارد معدود (مثل آنچه در عکس می‌بینید) می‌تواند جزئی از جلد اصلی اثر باشد و بخشی از اطلاعات جلد را شامل شود، اما عمدتاً کارکرد ثانویه دارد و جوایزی را که اثر برده یا اطلاعات تبلیغاتی را به اطلاع خریدار می‌رساند. اگر استفاده از آن همراه با شرینک تکی (یعنی قرار دادن کتاب در لفاف سلفونی) نباشد، در حمل‌ونقل و عرضه آسیب می‌بیند.

۴) روکش: روی جلد اصلی کتاب (اغلب جلد سخت و به‌ندرت جلد نرم) کشیده می‌شود. طرح آن می‌تواند کپی طرح اصلی کتاب باشد (که در این صورت کاربرد هنری دارد) یا طرحی مجزا را شامل شود (که در این صورت هم کاربرد هنری دارد و هم اطلاعات متعارف جلد ــ مثل نام اثر و نام نویسنده و متن پشت جلد و... ــ را در بر می‌گیرد).

حسین جاوید
@Virastaar