این جمله را از چاپ اول کتاب نوشته‌ی () با ترجمه‌ی خوب (۱۳۵۹، انتشارات امیرکبیر) انتخاب کرده‌ام

این جمله را از چاپ اول کتاب نوشته‌ی () با ترجمه‌ی خوب (۱۳۵۹، انتشارات امیرکبیر) انتخاب کرده‌ام

این جمله را از چاپ اول کتاب #زندگی_در_پیش_رو نوشته‌ی #امیل_آژار (#رومن_گاری) با ترجمه‌ی خوب #لیلی_گلستان (۱۳۵۹، انتشارات امیرکبیر) انتخاب کرده‌ام. نگاهش کنید؛ ظاهراً مشکل خاصی ندارد. چنان‌که در ویراست دوم کتاب (۱۳۸۱، انتشارات بازتاب‌نگار) هم از نگاه مترجم و ویراستار گذشته و عیناً تکرار شده است.
اگر دقیق‌تر بخوانید، می‌بینید یک جزء در جمله کم است. مثلاً، صورت درست (و نه مرجح) جمله می‌تواند چنین باشد: «روزا خانم هرگز چیزهایی را که در آخرین نامه‌ای که به خانواده‌ی او نوشته بود [آورده بود] یادش نمی‌آمد.»
به‌خصوص اگر مستقلاً به این جمله ننگریم و در جریان خواندن به آن برسیم، احتمال اینکه نقص آن از نظرمان دور بماند زیاد است. باید دقت کنیم هر جزئی از جمله به جزء یا فعل بایسته ختم شود و بلاتکلیف رها نشود.

حسین جاوید
@Virsataar