وقتی اعداد بازه‌های زمانی (و موارد مشابه مثل شماره‌ی صفحات) را نشان می‌دهند این سؤال مطرح است که باید عدد بزرگ‌تر (سال مرگ، سال پا

وقتی اعداد بازه‌های زمانی (و موارد مشابه مثل شماره‌ی صفحات) را نشان می‌دهند این سؤال مطرح است که باید عدد بزرگ‌تر (سال مرگ، سال پایان، صفحه‌ی پایانی ارجاع و...) را اول نوشت یا عدد کوچک‌تر (سال تولد، سال آغاز، صفحه‌ی آغازین ارجاع و...) را؛ فرضاً، کدام‌یک از موارد زیر درست است:

مثال ۱) صادق هدایت (۱۲۸۱-۱۳۳۰) نویسنده‌ی بزرگ ایرانی است.
مثال ۲) صادق هدایت (۱۳۳۰-۱۲۸۱) نویسنده‌ی بزرگ ایرانی است.

مثال ۱) سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار (۱۲۲۷-۱۲۷۵) طولانی‌ترین پادشاهی در دوره‌ی معاصر است.
مثال ۲) سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار (۱۲۷۵-۱۲۲۷) طولانی‌ترین پادشاهی در دوره‌ی معاصر است.

درسال‌های دور، با این استدلال که اعداد را (برخلاف خط فارسی) از چپ به راست می‌نویسیم، بنا بر این بود که (به روال متون لاتین) عدد کوچک‌تر در سمت چپ می‌آمد و عدد بزرگ‌تر در سمت راست (مثال ۲). چند سالی است روال عوض شده و ابتدا عدد کوچک‌تر و سپس عدد بزرگ‌تر می‌آید (مثال ۱)، استدلال هم این است که ما به‌هرحال در این‌طور مواقع جهت خواندن را عوض می‌کنیم و چشممان را به‌جای از راست به چپ (جهت خواندن خط فارسی)، از چپ به راست (جهت خواندن اعداد) حرکت می‌دهیم.

✅ حال، نکته اینجا است که باید توجه داشته باشیم وقتی با تاریخ‌های پیش از میلاد طرف هستیم درواقع سال شروع و پایان جای خود را با یکدیگر عوض می‌کنند و عدد کوچک‌تر سال پایان و عدد بزرگ‌تر سال آغاز خواهد بود.
حال، خودتان بگویید کدام‌یک از دو صورت زیر درست است:

۱) تیرداد اول در سال‌های سلطنتش (۲۱۱-۲۴۷ پیش از میلاد) با سکاها پیمان دوستی بست.
۲) تیرداد اول در سال‌های سلطنتش (۲۴۷-۲۱۱ پیش از میلاد) با سکاها پیمان دوستی بست.

حسین جاوید
@Virastaar