تعارف و احترام بخشی از فرهنگ ماست و در جای خود پذیرفتنی، اما باید در نظر داشت که متن‌های آکادمیک و علمی جای تکه‌پاره‌ کردن تعارف و

تعارف و احترام بخشی از فرهنگ ماست و در جای خود پذیرفتنی، اما باید در نظر داشت که متن‌های آکادمیک و علمی جای تکه‌پاره‌ کردن تعارف و کاربرد ادبیات چاکرمنشانه نیست. نثر و زبان در چنین متن‌هایی باید خنثی و صرفاً پیام‌رسان باشد، نه عاطفه‌برانگیز و همدلانه.

جملات زیر را ببینید:

ــ بحث مربوط به این موضوع در صفحات آتی به حضور محترمتان تقدیم می‌گردد.
ــ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه لطفاً به کتاب فلان مراجعه بفرمایید.
ــ به محضر خوانندگان گرامی عرض می‌شود که بنده پیش‌تر نیز به این موضوع پرداخته‌ام.
ــ جهت جلوگیری از تصدیع اوقات شریف خوانندگان، از نقل مجدد مطالب خودداری می‌کنم.

آن‌ها را مقایسه کنید با:

ــ در صفحات آتی به این موضوع پرداخته شده است.
ــ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: ...
ــ نگارنده پیش‌تر نیز به این موضوع پرداخته است.
ــ جهت جلوگیری از اطناب، از نقل مجدد مطالب خودداری می‌شود.

جای کدام‌یک در متون علمی و آکادمیک است؟

حسین جاوید
@Virastaar