هنگام استفاده از ویژگی جست‌وجو (Search) در نرم‌افزار ورد (Word) دقت داشته باشید که اگر «ی» ها و «ک» ها عربی و به‌شکل «ی» و «ک» تای

هنگام استفاده از ویژگی جست‌وجو (Search) در نرم‌افزار ورد (Word) دقت داشته باشید که اگر «ی»ها و «ک»ها عربی و به‌شکل «ي» و «ك» تایپ شده باشند و شما آن‌ها را بر اساس حروف فارسی بجویید، نرم‌افزار قادر به شناسایی و یافتن واژه‌های مد نظر شما نخواهد بود. حتی اگر بخشی از متن این مشکل را داشته باشد، آن بخش در جست‌وجوی شما مغفول خواهد ماند. بنابراین، توصیه می‌شود همان ابتدا و پیش از راه‌اندازی تغییرنگار (Track Changes) دو حرف «ي» و «ك» را جست‌وجو و آن‌ها را با «ی» و «ک» جایگزین کنید.

حسین جاوید
@Virastaar