(زندگی من در محدوده‌ی مرگ) …ترجمه‌ی …

 (زندگی من در محدوده‌ی مرگ) …ترجمه‌ی …

#ورای_ممکن
(زندگی من در محدوده‌ی مرگ)

#نیرمال_پورجا
ترجمه‌ی #شهاب_رئیسی_اسکویی
#نشرنون

#معرفی_کتاب
@NoonBook
@Virastaar