این چند صفحه از ترجمه‌ی جدیدی است که از نوشته‌ی منتشر کرده

این چند صفحه از ترجمه‌ی جدیدی است که از نوشته‌ی منتشر کرده

این چند صفحه از ترجمه‌ی جدیدی است که #نشر_نگاه از #هاکلبری_فین نوشته‌ی #مارک_تواین منتشر کرده. نمونه‌ای از افراط در #شکسته‌نویسی که نه با متن اصلی کتاب سازگار است و نه با خط و زبان فارسی.

آش آن‌قدر شور بوده که خودشان مجبور شده‌اند معادل منطقی بعضی کلمات را در قلاب بیاورند!

حسین جاوید
@Virastaar