هر ناشر، با توجه به زمینه‌ی کارش، کتاب‌هایی در حوزه‌های خاص منتشر می‌کند و ممکن است مایل باشد این کتاب‌ها همگی در یک سلسله شماره‌گ

هر ناشر، با توجه به زمینه‌ی کارش، کتاب‌هایی در حوزه‌های خاص منتشر می‌کند و ممکن است مایل باشد این کتاب‌ها همگی در یک سلسله شماره‌گذاری و چاپ شود، یعنی مثلاً همه‌ی رمان‌های خارجی‌اش ذیل مجموعه‌ای به اسم «داستان آن‌ها» باشد و همه‌ی آثار علمی‌اش ذیل مجموعه‌ای به اسم «جهان علم».

اشتباهی که بعضی ناشرها و طراحان گرافیک مرتکب می‌شوند این است که شماره‌ی این کتاب‌ها در مجموعه‌‌ی مورد نظر را با فونت درشت روی جلد یا روی عطف کتاب می‌آورند. دراین‌صورت، چه اتفاقی می‌افتد؟ خواننده ممکن است گمان کند با یک مجموعه‌ی واحد اما چندجلدی طرف است و مثلاً خواندن کتاب شماره‌ی ۳ منوط به این است که کتاب‌های ۱ و ۲ مجموعه را هم خوانده باشد و کتاب‌های بعدی را نیز بخواند، و این قطعاً به ضرر کتاب است و به استقلال عناوین آسیب می‌زند.

فقط وقتی می‌توان روی جلد کتاب‌ها بر شماره‌ی آن‌ها تأکید کرد که یک سری‌کتاب با یونیفرم و چارچوب واحد داشته باشیم. مثلاً، دانشگاه آکسفورد مجموعه‌ای با نام Very Short Introductions منتشر کرده که شامل کتاب‌هایی مستقل اما در قالبی مشابه درباره‌ی موضوعات گوناگون است؛ روشن است که می‌توان کتاب‌های چنین مجموعه‌ای را با تأکید بر شماره‌ی هر مجلد منتشر کرد.

البته، آوردن شماره‌ی هر کتاب در شناسنامه یا در کادری کوچک در پشت جلد موردی ندارد.

حسین جاوید
@Virastaar