منتشر کرد ….. چاپ اول: ۱۴۰۰/ ۳۸۴ صفحه (با تصاویر رنگی) / ۱۰۰۰ نسخه/ ۹۸۰۰۰ تومان

منتشر کرد ….. چاپ اول: ۱۴۰۰/ ۳۸۴ صفحه (با تصاویر رنگی) / ۱۰۰۰ نسخه/ ۹۸۰۰۰ تومان

#کتاب_سده منتشر کرد

#تختخواب_دیگران
#آیدا_مرادی_آهنی

چاپ اول: ۱۴۰۰/ ۳۸۴ صفحه (با تصاویر رنگی)/ ۱۰۰۰ نسخه/ ۹۸۰۰۰ تومان

«سفرْ خوردن عقرب‌های کوچک و لبخند پهن آدم‌های فضای مجازی نیست. گاه نیش پشه‌ی دراکولا، تب مالت و ویروس‌های اسهال و استفراغ بنگالی است، و گاه یک درد طولانی از عشقی که جا مانده؛ همان که می‌ماند و مثل یک گربه به درِ اتاقمان چنگ می‌زند.
رمانتیک‌ها شاید این‌طور توصیفش می‌کردند: وقتی تن غریبه‌ای در شهری غریب وطنت بشود و تو ترکش کنی...»

📌 توزیع سراسری این کتاب از ۱ خردادماه آغاز می‌شود، اما می‌توانید با پیام به @NashreSade کتاب را زودتر تهیه و با پست رایگان دریافت کنید.

#شهرهای_گمشده #گلف_روی_باروت
@SadePub