این دو تصویر را ببینید؛ پشت دو جعبه‌ی دستمال‌کاغذی برند هستند که با شعار پرطمطراق «زبان فارسی را پاس بداریم» تولید می‌شوند، اما حت

این دو تصویر را ببینید؛ پشت دو جعبه‌ی دستمال‌کاغذی برند هستند که با شعار پرطمطراق «زبان فارسی را پاس بداریم» تولید می‌شوند، اما حت

این دو تصویر را ببینید؛ پشت دو جعبه‌ی دستمال‌کاغذی برند #چشمک هستند که با شعار پرطمطراق «زبان فارسی را پاس بداریم» تولید می‌شوند، اما حتی نام آن‌ها «فارسی» نیست: این دو #رویال و #سیلور هستند و طرح‌های دیگری با نام‌های غیرفارسی مثل #گولد، #کلکسیون، #ارگانزا و...!

این‌طوری می‌خواهند زبان فارسی را پاس بدارند؟

حسین جاوید
@Virastaar