جدیدترین نوشته‌ها

منشا افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی

منشا افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی دلیل افزایش بدهکاری دولت به بانک مرکزی را طی ماه‌های اخیر اعلام نمود. این امر بدین علت رخ داده که دولت به برخی از پیمانکاران بدهی داشته و این پیمانکاران نیز به بانک‌ها بدهکار بودند …طبق مصوبه مجلس، دولت این بدهکاری‌ها را بر عهده گرفته و به همین دلیل بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته است …در این صورت بدهی بانکهای طلبکار از دولت به بانک مرکزی کاهش یافته و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. در اینصورت پایه پولی تغییری نخواهد کرد و تنها ترکیب «دارایی» پایه پولی تغییر خواهد نمود …عباس دادجوی توکلی. ...
  • گزارش تخلف

✅ سوگواره استحاله خانواده به خانوار. 🖋 ابوذر قاسمی‌نژاد.. بی‌شک مهم‌ترین نهاد اجتماعی خانواده است

خانواده کانون تأمین عاطفی-روانی، مهم‌ترین حصار ایمنی‌بخش و مشروع‌‌بخش‌ترین مکان تولیدمثل است. اما زمانی می‌رسد که این نهاد به دلایلی نمی‌تواند کارکردهای فوق را بازتولید کند و در ساخت یابی با شکست روبرو می‌شود. چرا؟ پاسخ به این پرسش با رهیافت‌های نظری متفاوتی امکان‌پذیر است …🔸 ادامه نوشته را در لینک زیر یا اینستنت ویو بخوانید 🔻. 📎 Engare. net/family-to-the-household. 💡 شمایید. اگر می‌پسندید، برای دوستان‌تان بفرستید …🌐 شبکه جامعه‌شناسی علامه. ...
  • گزارش تخلف

ماکس وبر؛. «من» جامعه‌شناختی به مثابه سوژه مشاهده‌گر و اندیشنده

✍رحیم محمدی …اگر بخواهم درک مختار خود را از دریافت جامعه‌شناختی ماکس وبر (۱۸۶۴ - ۱۹۲۰) تلخیص کنم؛ هویت جامعه‌شناس از دید وبر «من» جامعه‌شناختی او است. من جامعه‌شناختی «سوژه‌ای» است که دوره‌ای با آگاهی جامعه‌شناختی زیسته و متوجه شده است، تنها نباید در زمانه و جامعه‌ی خویش زندگی کرد، بلکه باید آنها را هم اندیشد. بنابراین او به ساحت «آگاهی مستقل» و «دانش از فاصله» وارد شده است و می‌تواند به انسان و جهان و هستی‌های اجتماعی به صورت بی‌واسطه و مستقل نگاه کند. در حالیکه اهالی دانش‌ها و آگاهی‌های دیگر مثلا کلام و ادبیات و روشنفکری و شعور عامه نمی‌توانند چنین باشند. زیرا آنان خود در سیر تاریخی‌شان، بخشی از تاریخ و جامعه و جهان هستند و نمی‌توانند از فاصله به جهان و هستی‌های اجتماعی نگاه کنند. اما جامعه‌شناس سوژه‌ای است که پس از طی یک دوره جامعه‌شناسی، برگشته است تا به عنوان مشاهده‌گر (observer) به انسان و جامعه و تاریخ نگاه کند و فقط او می‌تواند آنها را به صورت جامعه‌شناختی تماشا ‌نماید و در آنها بیاندیشد. بنابراین کار جامعه‌شناس آن است که نشان دهد؛ چگونه جامعه و تاریخ و آگاهی‌ها و دانش‌های دیگر ...
  • گزارش تخلف

📙 «عشق در مدار صفر درجه».. در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد. عشق پیدا شد و‌آتش به همه عالم زد …

این اندوه سراسر انتظار در هزاره‌های بیخواب بی قرار …قلب به سینه میکوبد، نفس به شماره می‌افتد عقل و هوش از سر میپرد و جان هزار پاره میشود؛ این وصف حال عاشق است وقتی در مدار عشق قرار میگیرد. در مدار صفر درجه!. جانت میلرزد و دل بیتاب، بی هیچ اندیشه و چرتکه‌ای. در هیچ ظرفی نمیگنجد نه در ظرف زمان و نه در ظرف مکان. هیچ داوری ای را برنمیتابد. ارزش داوری براین حالات ممکن نیست. نه نیک میشناسد و نه بد، نه ترسا میشناسد ونه مسلمان. به ناگه وجود آینه میشود و عشق است که روبرو بر تو مینگرد. احوالی مرموز و دل انگیز سراسر وجودت را پر میکند ترانه‌ای توامان محزون و طربناک جانت را لبریز میکند. ...
  • گزارش تخلف

یحیی! کمی درباره عشق برایم صحبت کن …- عشق را از «عشقه» گرفته‌اند

گیاهی که در باغ در بن درخت پدید آید و در درخت پیچد. هم‌چنان می‌رود تا همه درخت را فرا گیرد و چنانش در شکنجه کشد که در رگ درخت، نم نماند. تا آنگاه که درخت خشک شود. درخت وجود انسان هم چون بالیدن آغاز کند و نزدیک کمال رسد، عشق از گوشه‌ای سر برآورد و خود را در او پیچد، تا جایی رسد که هیچ نم بشریت در او نگذارد. آری، عشق اگرچه جان را به عالم بقا می‌رساند، اما تن را به عالم فنا می‌کشد. زیرا که در این جهان، هیچ چیز طاقت‌ بار عشق را نتواند داشت … … … …. ...
  • گزارش تخلف

🔻صفات خوب غربیها که باید یاد گرفت …١ - ﻳﻚ ﻏﺮﺑﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻄﺮﻯ ﺁﺑﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻄﺮﻯ ﺁﺏ ﺩﺭﺱ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻭ ﺁﺏ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻴﺨﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻪ!.٢ - ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻬﺎ ﻳﻚ ﺩﺳﺖ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺳﺖ ﺯﻟﻒ ﻳﺎﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﺭﺟﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﻯ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﻭ ﺟﺰﺀ ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ. ﺍﺳﺖ.٣ - ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻧﻮﻛﺮﺗﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ: ﺧﻮﺑﻢ، ﻛﻤﻰ ﻣﺮﻳﻀﻢ، ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ، ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ،. ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻡ، ….٤ - ﻭﻗﺘﻰ ﻟﻄﻔﻰ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﺜﻼ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﻟﻬﻰ ﻓﺪﺍﺕ ﺑﺸﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ ﺧﻴﻠﻰ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ: ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ …. ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺯﻯ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻧﻤﻰ ﺭﻭﻳﺪ؟!.٥ - ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ. ﭘﺰﺷﻚ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺮﻳﺾ ﺭﺍ ﺷﺨﺼﺎ ﺻﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﺍﺳﺘﺎﺩ، ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭﻡ، ﻧﻪ sir، ﻧﻪ ﻣﺴﻴﻮ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ. «ﻣﺖ» (ﺍﺳﻢ ﻛﻮﭼﻚ ‏) ﻫﺴﺘﻢ.٦ - ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ … ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻛﻠﻤﻪ … ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻧﻪ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻓﻰ …. ﺑﺎ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ … ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻡ ﻛﻪﻛﺎﻟﺴﻜﻪ ﺑﻪ ...
  • گزارش تخلف

🔹وظیفه دانشگاه چیست؟.. ✍️دکتر جواد طباطبایی

📜وظیفۀ دانشگاه «علمی» کردن بحث «سیاسی» امنیتی است و نه امنیتی کردن بحث علمی! …📋ایراد بزرگی که می‌توان به انقلاب فرهنگی گرفت، به اجمال، به دریافت نادرستی بازمی‌گردد که متولیان آن از علم داشتند و نمی‌دانستند که وظیفۀ دانشگاه «علمی» کردن بحث «سیاسی» امنیتی است و نه امنیتی کردن بحث علمی! متولیان انقلاب فرهنگی، که به طور عمده مردمانی «سیاسی» ایدئولوژیکی بودند، و نه دانشگاهی، چنین مسیری را انتخاب کرده بودند. خود آنان در بهترین حالت به دلایل «سیاسی» ایدئولوژیکی انتخاب شده بودند و از آن پس نیز هرگز نتوانستند نعلین گشاد ایدئولوژی را از پای خود بیرون کنند. همین معیار «سیاسی» ایدئولوژیکی موجب شد که انتخاب علمی استادان به گزینش سیاسی آنان فروکاسته شود و، بدین سان، به طور عمده، کسانی توانستند وارد دانشگاه شوند، یا در دانشگاه بمانند، که فعالان سیاسی بودند. از این‌رو، دانشگاه، به تدریج، جانشین شعبه‌های حزب‌های مفقود شد و روشنفکران ایدئولوژیکی به استادان تبدیل شدند. …جواد طباطبایی، نشریۀ قلم‌یاران، شمارۀ پانزده، صفحۀ ۱۶-۲۱. 🔹اقتصاد در گذر زمان:. ...
  • گزارش تخلف

خیلی از کنکوری‌های عزیزی که این روز‌ها به ما پیام میدن، سوال مشترکی دارن،

اینکه آیا تو زمان باقی مونده میشه نتیجه گرفت؟. وقتی پاسخ میدیم که بله، اگر واقعا خوب و اصولی بری جلو میتونی از زمان باقی مونده به بهترین نحو ممکن استفاده کنی …این عزیزان در جواب میگن که اما دوست یا مشاورم میگه که امکان نداره بتونی موفق بشی، فکر کنکور ۹۸ رو از سرت بریز بیرون …. اینجاست که ما با خودمون فکر میکنیم که مگر میشود به این درجه از وقاحت رسید که آب سردی بر آرزو‌های آتشین دیگران باشیم!!!!. دوستان عزیز این رو باور کنید که میشود در همین زمان باقی مانده هم درخشید …همون طور که تا الان هر ساله از این دست داوطلب‌ها داشتیم و در سال‌های بعد هم خواهیم داشت …این رو بدونید و باور کنید که همه قرار نیست موفق بشن و کلید موفقیت شما در گرو تایید کردن یا نکردن دیگران نیست …افراد سست عنصر دوست دارن با خواندن آیه یاس همه افراد با جسارت رو ضعیف کنن و فرد جدیدی برای فریاد زدن ضعف و ناله کردن در کنار خودشون داشته باشن،. خواهشن از الان به غر زدن عادت نکنید،. عادت نکنید که چشمتون دنبال دیگران باشه …در انجام هرکاری فقط روی خودتون حساب باز کنید و به اندازه‌ای که برای خودتون و اهدافتون ارزش قائل هستید تلاش ...
  • گزارش تخلف