جدیدترین نوشته‌ها

⭐به مهربان‌ترین مهربانان⭐.. این کانال اختصاص به کتاب جامعه شناسی دوازدهم در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دارد

مطالب شامل: درسنامه- نکته درسی -فیلم آموزشی -تست ویس آموزشی درس جامعه -‌ نکات مشاوره‌ای -‌انگیزشی و …. جهت ارتباط باادمین کانال ازطریق آیدی ‌👇. کانال 👇.
  • گزارش تخلف

✍💎 …⏰ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن. زندگی فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشده

📢تو به اشتباه اینگونه می‌اندیشی:. 🔸درسم تمام شود راحت شوم!. 🔸غذایم را بپزم راحت شوم!. 🔸اتاقم را تمیز کنم راحت شوم!. 🔸بالاخره رسیدم …. راحت شدم!. 🔸اوه چه پروژه‌ای … تمام شود راحت شوم!. ❗️تمام شود که چه شود؟. مادامی که زنده هستیم و زندگی میکنم هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست بلکه آغاز فعالیتی دیگر است …. ...
  • گزارش تخلف

🔴در برقراری ارتباط موثر این فاکتورها را در نظر بگیریم؛.. 👈لطفا به در نگویید تا دیوار بشنود!

🔴 بیان مقصود از طریق (غیرمستقیم) یا با رفتارهای خاص به نوعی برداشت غلط و حتی بدبینی می‌انجامد … بدین معنا که در حرف‌ها و رفتارها به‌دنبال معانی خاص گشته، آن‌ها را تفسیر کرده و به خود می‌گیریم! در حالیکه مقصود چیز دیگری است …✅ این امر از سه طریق به جامعه آسیب می‌زند:. ۱⃣. ذهن افراد را درگیر این امری می‌کند که حرفی نزنند یا کاری نکنند که به کسی بر بخورد …۲⃣. مقدار زیادی از وقت افراد صرف دریافت و کشف پیام و تفسیر آن‌ها می‌شود …۳⃣. گاهی با تفسیرهای نادرست باعث تنش‌ها، رنجش‌ها و سوء‌تفاهم‌های جبران‌ناپذیری می‌شود. 🔴 ساده، رسا، کوتاه و واضح و آشکار بگوییم. ...
  • گزارش تخلف

🔹 انگاره

🔸 حکومت توتالیتار کارش تنها این نیست که آزادی‌ها را محدود سازد یا آزادی‌های اساسی را از بین ببرد بلکه تا جایی که ما می‌دانیم در ریشه کن کردن عشق به آزادی از دلهای انسان‌ها نیز توفیق می‌باید. زیرا این گونه حکومت شرط لازم برای آزادی، یعنی فضای لازم برای حرکت فردی را نیز نابود می‌کند …👤. 📖 توتالیتاریسم. 🔶 انگاره: رسانه جامعه و جامعه‌خوان‌ها. 🔷 ...
  • گزارش تخلف

🎵🍃📖.. ◾️نعت دوم

📖در بیان معراج و ترقی به مقام مشاهده و وصول به مرتبه أو ادنی که تعین اول است و باطن مقام قاب قوسین. 🌿وآن که پایش در ره کوشش شکست. 🌿در رسید او را براق و بر نشست …
  • گزارش تخلف

🎵🍃📖.. ◾️نعت سوم

📖در بیان مرتبهٔ شفاعت که عبارت از افاضهٔ انوار ملکوتیه است و استحقاق آن مر این امت مرحومه را به واسطهٔ صفای استعدادات و وجود مناسبات تواند بود و الیه اشار المولوی. 🌿گفت پیغمبر که روز رستخیز. 🌿کی گذارم مجرمان را اشک ریز … ...
  • گزارش تخلف

🎵🍃📖.. ◾️نعت چهارم

📖در بیان قطبیت آن حضرت و مرتبهٔ خلفای بزرگوارش علیه و علیهم السلام …🌿گفت پیغمبر شما را ای مهمان. 🌿چون پدر هستم شفیق مهربان …
  • گزارش تخلف

🎵🍃📖 …◾️مناجات دوم. 📖در بیان اجابت دعای بنده به رحمت.. 🌿این دعا هم بخشش و تعلیم توست

🌿گرنه در گلخن گلستان از چه رست. ◾️مناجات سوم. 📖در استدعای مدد در هنگام حیرت در آن ذات که کنه معرفتش نه به مرتبه ایست که مشهود و مفهوم و مدرک و معلوم گردد.. 🌿یا خفیا قد ملأت الخائفین. 🌿قد علوت فوق نور المشرقین … ...
  • گزارش تخلف

🎵🍃📖.. ◾️نعت اول. 📖در صفت خلافت محمدی که مظهر اسم اعظم و قطب الاقطاب است

🌿چون که شد از پیش دیده وصل یار. 🌿نایبی باید ازومان روزگار …
  • گزارش تخلف