جدیدترین نوشته‌ها

🔶 جایگزینی واژگان نامه‌های اداری (۳).. 💠 جایگزین‌هایی برای درست نویسی در نامه‌های اداری

⛔️ ننویسیم ✅ بنویسیم. 🔸امتنان 🔹سپاس‌گزاری. 🔸الی آخر 🔹تا پایان. 🔸بالاخره 🔹سرانجام. 🔸ظهرنویسی 🔹پشت نویسی. 🔸الصاق 🔹چسباندن. 🔸عاجل 🔹هرچه زودتر. 🔸فاقد باشد 🔹نداشته باشد. بن‌مایه: 🖊 پارسی را درست بیاموزیم.
  • گزارش تخلف

🌹. سلام. به امروزخوش آمدید🌸

یک روز بی نظیر. یک صبح دلنشین. یک لبخند از ته دل. یک خدای 🌼. همیشه همراه. با هزار. آرزوی زیبا. تقدیم لحظه هاتان. صبح آدینه تون زیبا 🌹.
  • گزارش تخلف

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃 …معجزه_سپاسگزاری.. هیچ عملی اضطراری‌تر از سپاسگزاری نیست

همیشه گفته‌اند که چندین برابر آنچه صمیمانه به دیگران ابراز می‌دارید به خودتان برخواهد گشت. بنابراین قدردان بودن و تشکر از فردی دیگر بابت آنچه که از او دریافت می‌کنید برای بهبود زندگیتان امری لازم و ضروری اساسی است …. ...
  • گزارش تخلف

‍ 🌸🍃🌟 ….. لقد کنت فی غفلة من هٰذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید (۲۲)

و قال قرینه هٰذا ما لدی عتید (۲۳). یا فی جهنم کل کفار عنید (۲۴). مناع للخیر معتد مریب (۲۵). الذی جعل مع الله إلها آخر فألقیاه فی العذاب الشدید (۲۶) …و هرکس (به صحنه قیامت) مى آید، با او دو فرشته است که یکى او را به جلو سوق مى دهد و دیگرى گواه اوست … (به او گفته مى شود:) همانا از این صحنه در غفلتى (عمیق) بودى، پس پرده (غفلت) تو را کنار زدیم وامروز چشمت تیزبین شده است …و (فرشته) همراه او گوید: اینک (نامه اعمال او) نزد من آماده است … (خداوند به دو فرشته سائق و شهید خطاب مى کند:) هر کفرپیشه لجوج را به دوزخ افکنید. (آن که) سخت مانع خیر است و متجاوز و شبهه افکن …آنکه با خداوند یکتا، معبود دیگرى قرارداد، پس او را در عذاب سخت بیفکنید …سورهٔ مبارکهٔ ق _ آیات ۲۲ الی ۲۶ … ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. نیایش صبحگاهی.. 💞الهی،

🍃امروزتون به زیبایی تابلوی هزار رنگ …. که عشق را آفرید،. تا یادتون باشه کسی هست برای عاشق بودن. ایمان بیاوریم:. به پرواز یک پرنده …. به طلوع آفتاب …. به تغییر یک فصل …. به نسیم وزش باد …. به آواز یک پرنده …. ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …👌دستورالعملی از حضرت آیت الله درباره

🔰 «به دیگران هم سفارش کنید، نماز صبح را که خواندید، یازده بار سوره (قل هو الله احد) را بخوانید، وقت خواب هم یازده بار این سوره را بخوانید، بین روز هم که بیکارید، راه می‌روید، این سوره را بخوانید،. 💢 شما جوانها از حالا شروع کنید، بعد روحتان می‌شود اکسیر احمر، یک روز می‌بینی شب شده صد تا سوره (قل هو الله احد) خواندی، آن وقت این صد تا سوره چه می‌کند؟. 💢به حکم روایات متعدده هم از طرق عامه، هم از طرق خاصه، قرائت یک سوره (قل هو الله احد) ثلث تورات، ثلث انجیل، ثلث زبور، ثلث قرآن، حساب می‌شود، آن وقت سه سوره که خواندی، خدا به رحمت واسعه‌اش اجر تورات و انجیل و زبور و قرآن را به تو می‌دهد، این سوره را بخوانید،. 💢 شروع کنید از امروز، همه را هم هدیه به امام زمان کنید، آن هدیه به امام زمان اثرش این است، که این سوره دیگر رد نمی‌شود.» …. ...
  • گزارش تخلف