جدیدترین نوشته‌ها

وبر در روش‌شناسی

وبر در روش‌شناسی سیاسی نیز دیدگاه‌‌هایی دارد؛ زیرا یکی از روش‌ها در روش‌شناسی سیاسی، هرمنوتیک است که وبر در آن یک پای قضیه است. درواقع معنا و مفهوم رهیافت تفسیری را از طریق شناخت رهیافت تفهمی، که از انواع رهیافت تفسیری به‌شمار می‌آید، می‌توان دریافت؛ روش تفهمی روش تفسیری تلاشی برای آشکار کردن معناست. برای دستیابی به معنا، هیچ نقطة شروع حقیقی وجود ندارد؛ زیرا هر فهمی دربردارندة فهم قبلی است. (دورة هرمنوتیکی) در رهیافت تفهیمی به متن، نویسنده، زمینه و تفسیر توجه می‌شود. در این رهیافت، زندگی برحسب معنا دیده می‌شود و در آن به جای مشاهده، بداهت زیستی یا تجربة درونی رصد می‌گردد. در رهیافت تفهیمی موضوع مطالعه در متن قرار دارد، ولی در رهیافت طبیعت‌گرایی، موضوع مورد مطالعه در خارج از متن قرار دارد. روش‌های تفسیری و از جمله روش تفهیمی، کل‌گرا هستند و پدیده را تحلیل و معناکاری می‌نمایند. اما روش‌های طبیعی، جزئی‌نگرند و به تعلیل یا علت‌یابی پدیده‌ها توجه دارند. رهیافت تفهیمی ماکس وبر دارای ویژگی‌های ذیل است:. ...
 • گزارش تخلف

یادداشت سیاسی: اسلام کراسی. مرتضی شیرودی

دموکراسی اسلامی گاه با مراجعه از ذات اسلام، استیصال می‌شود و گاه در جدال بین اسلام و دموکراسی، رأی به دموکراسی اسلامی داده می‌شود. دراین جدال، مسلمانان می‌کوشند که برای از میدان به درکردن دموکراسی، بر وجوهی از اسلام چون اجماع تاکید کنند تا نشان دهند اسلام دارای دموکراسی است. چنین رویکرد یا اقدامی در مقام پاسخ یا گفتگو یا جدال احسن، شاید امری پسندیده‌ای باشد اما ایراد مهم آن، این است که، مدلی از دموکراسی اسلامی ارائه نمی‌شود بلکه نمایی از دموکراسی اسلامی عرضه می‌شود، نمایی که همه آنچه را که اسلام از دموکراسی در درون و ذات خود دارد، بروز نمی‌کند. طی یک و نیم قرن گذشته اغلب اندیشمندان مسلمانان از چنین موضع انفعالی با دموکراسی روبرو شده‌اند و لذا آنچه ازدموکراسی اسلامی بیان کرده‌اند همانند شیر بی یال و دم است. این اقدام تنها در فضای بومی سازی پذیرفته است در حالی که بومی سازی فقط معبری است به بومی گرایی، اما اگر بومی سازی مقصد نهایی قرار گیرد، این همه سخن از دموکراسی اسلامی، همچنان ذیل دموکراسی غربی معنا می‌شود و به همان اندازه، برای جوامع شرقی مسلمان، کم خاصیت خواهد بود، ولی اگر سوای از ای ...
 • گزارش تخلف

واکاوی مفهومی انقلاب/ دکتر مرتضی شیرودی

دقت در تفاوت و تشابه بین واژه انقلاب و واژه‌های نزدیک به آن، درک بیشتری از مفهوم انقلاب را دامن می‌زند. کودتا، اقدام سریع گروهی از نظامیان در براندازی رژیم سیاسی حاکم و گاه، به منظور تغییرات اجتماعی است لذا کودتا از خشونت شدیدتر و از سرعت بیشتر از انقلاب، برخوردار است اما مردم، اغلب هیچ نقشی در آن نمی‌یابند اما اگر مردم پس از انجام یک کودتا، از آن حمایت و پشتیبانی نمایند، آن را، کودتای انقلابی می‌نامند. رفرم (Reform) یا اصلاح به تغییرات تدریجی و جزیی از سوی کارگزاران حاکم، اطلاق می‌شود و در آن، از بسیج توده‌ای، تغییر رژیم سیاسی و خشونت خبری نیست. نهضت و جنبش (Movement) حرکت دراز مدتی است که ممکن است، انقلاب بخشی از آن باشد. شورش یا طغیان یا اغتشاش (Insurgency) واکنشی است نسبت به نابسامانی‌ها که اغلب از دامنه‌ای کمتر از انقلاب، بهره مند است و معمولا از حضور وسیع مردم و از برنامه برای تغییر نظام سیاسی بی بهره است. قیام، نامی است که برای شورش‌های بزرگ نهاده می‌شود. جنگ داخلی، مبارزه مسلحانه‌ای است که از سوی تعدادی معدود، برای تصاحب قدرت صورت می‌گیرد. با توجه تفاوت‌های موجود بین این واژه‌ه ...
 • گزارش تخلف

جامعه‌شناسی سیاسی جدید و هیأت‌های مذهبی. تنظیم و تألیف از محمدسجاد و مرتضی شیرودی

نتیجه‌گیری‌های کالهون را به طور قطع می‌توان با چرخش پسامدرن در جامعه‌شناسی مرتبط دانست، آنجا که جامعه‌شناسی، فراروایت مدرن پیشرفت عقلانی را در جهت آزادی بشر پذیرفت، از همۀ جنبش‌های اجتماعی به غیر از جنبش‌های کارگری غفلت نمود و تنها این جنبش را نیروی پویای تغییر در جهت برابری و آزادی در جامعه سوسیالیستی آینده تلقی کرد. جامعه‌شناسی مدرن از روایت‌های کوچک و محلی جنبش‌های اجتماعی دیگر غفلت نمود. از طرف دیگر، چرخش پسامدرن امکان یک درک متکثرتر از زندگی اجتماعی ساخته شده از روایت‌های متقاوت و محدود فراهم را می‌آورد، یعنی روایت‌هایی که مختص گروه‌ها و افراد معینی دانسته می‌شوند. بنابراین، چرخش پسامدرن از موقعیت بسیار مناسب‌تری برخوردار است، به طوری که نه تنها برای تحلیل جامعۀ معاصر، بلکه به تبعیت از استدلال کالهون برای تحلیل وجوهی از جامعۀ مدرن که به خاطر وفاداری جامعه‌شناسی به فرارویت مدرن مورد غفلت واقع شده‌اند نیز، می‌توان آن را به کار گرفت. بر طبق چنین برداشتی، این‌گونه نیست که جامعه پسامدرن شده باشد، بلکه یک برداشت پسامدرن عملا بیش از خود جامعه‌شناسی مدرن برای تحلیل عصر مدرنیته مناسب است. ...
 • گزارش تخلف

‍ 🔻 «آیت‌الله عابدینی» امام جمعه‌ی قزوین در بازار و در میان مردم حضور دارد

…اینو چندین کانال تلگرامی با نشر این عکس نوشتن، اما نگفتن یه روحانی مگه باید با کیا و کجا حشر نشر داشته باشه؟ چی شده که راه رفتن یه روحانی تو خیابون آنقدر مهم و عجیب شده؟! پاسخ این سوال خودش ضد خبره. 🀄️سهند ایرانمهر. ...
 • گزارش تخلف

🔻 از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که مجمع تشخیص برای تصویب لوایح FATF بشدت تحت فشار داخلی و خارجی است

دیروز در غیاب آیت الله شاهرودی، آیت الله جنتی رییس مجمع بود. حال باید دید پس از برجام، داغ ننگ تصویب لوایح استعماری بر پیشانی چه کسانی خواهد خورد!. 💢dolatebahar.
 • گزارش تخلف

اسطوره زدایی از اسطوره «انتخابات آزاد» ✍محمدزمان زمانی …

🔶انتخابات در نظام بورژوایی همواره تحت عنوان «انتخاب آزاد» به انتخاب کنندگان قالب می‌شود اما در واقع تنها به صورت انتخاب میان «بد و بدتر» درمی آید. همه انتخابات‌ها در نظام لیبرال دمکراسی بورژوایی و هر نظام سیاسی دیگری که در آن انتخابات صورت می‌پذیرد «بی برو برگرد» شکلی است از انتخاب میان بد و بدتر! این تنزل سلیقه و عرصه انتخاب خود به بهترین شکل گویای مسایلی ژرفتر است. آنچه از روانکاوی لکان می‌توانیم بیاموزیم آموزه اوست در باب انتخاب آزاد که در واقع چیزی نیست جز «انتخاب اجباری» (forced choice) که در قالب مثال مشهور خود او بهتر بیان می‌شود: یا پول ات یا جان ات! لکان کسی را مثال می‌زند که حلقه‌ای از دزدان سر گردنه دوره‌اش کرده‌اند و او را بین دو گزینه حق انتخاب داده‌اند: یا پولش را بدهد و جانش را بستاند یا جانش را بستانند. آشکار است که انتخاب اول در این شرایط هرگز انتخابی واقعا آزاد نیست. (و آیا دقیقا همین اتفاق در انتخابات کنونی نمی‌افتد؟ آیا انتخاب میان روحانی و رییسی یا ترامپ و کلینتون یا مکرون و لوپن و … همواره مثالی از انتخاب میان «یا پول ات» و «یا جان ات» یا حتی بین یک «دزد» و یک «جا ...
 • گزارش تخلف

🔵 ۶۶ هزار «جلیقه زرد» در اعتراض‌های روز شنبه

وزیر کشور فرانسه می‌گوید در تظاهرات روز شنبه ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر) جلیقه زردها بیش از ۶۶ هزار نفر شرکت داشته‌اند. این تعداد نسبت به اعتراضات هفته گذشته که ۱۲۶ هزار نفر در آن حضور داشتند کاهش قابل توجهی داشت …وزیر کشور فرانسه گفت حدود ۶۹ هزار پلیس برای مقابله با اعتراضات روز شنبه حضور داشتند. حضور این نیروها در شهرهای تولوز، بوردو و سنت‌اتین بیشتر بود …به گزارش رویترز به نقل از منابع دولتی تعداد معترضان در پاریس در حدود چهار هزار نفر بود که ۱۶۸ نفر توسط پلیس بازداشت شدند … ...
 • گزارش تخلف

🔴 امروز؛ آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون

🔸 داوطلبان برای ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ تا پایان امروز یکشنبه ۲۵ آذرماه برای ثبت‌نام مهلت دارند …🔸 داوطلبان برای ثبت‌نام در این آزمون باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh. org مراجعه کنند و پس از مطالعه دفترچه راهنما برای ثبت‌نام اقدام کنند …🎓 ...
 • گزارش تخلف

🔴 جزئیات پرداخت.. وزیر علوم:

🔸 با بانک مرکزی برای پرداخت ارز نیمایی به فرصت‌های مطالعاتی و دانشجویان بورسیه به توافق رسیده‌ایم که ارز نیمایی به این افراد پرداخت شود زیرا بخش عمده این بودجه را دولت می‌دهد …🔸 برای دانشجویانی که با هزینه شخصی تحصیل می‌کنند وزارت علوم صرفا بحث تائید مدارک تحصیلی و محل تحصیل آنها را بر عهده دارد و بانک مرکزی اینها را به بانک‌های عامل برای دریافت ارز با نرخ بعد از نیمایی معرفی می‌کند …🎓 ...
 • گزارش تخلف

‍👈بیست آذر، سالگرد درگذشت استاد تکرار ناشدنی هنر تندیس ایرانی، ابوالحسن صدیقی.. ✍ دکتر

نقاش و پیکرتراش برجستهٔ ایرانی و از هنروران صاحب سبک در استانداردهای جهانی و یکی از بزرگترین شاگردان است. گوستینوس آمبروزی مجسمه‌ساز ایتالیایی در دیدار از مجسمهٔ در ویلا بورگز ایتالیا (ساخته ابوالحسن صدیقی) در دفتر یادبود می‌نویسد:. «دنیا بداند، من خالق مجسمهٔ فردوسی را میکل آنژ ثانی شرق شناختم. میکل آنژ بار دیگر در خاور زمین متولد شده‌است.». شاید چشم‌هایمان بیشتر با آثار ابوالحسن صدیقی آشنا باشد تا گوش‌هایمان با نامش! اما او یکی از مجسمه‌سازان مهم ایران به شمار می‌رود که آثار زیادی به یادگار گذاشته است. استاد صدیقی در راه طراحی چهره مشاهیر ایرانی تلاش‌هایی زیادی انجام داد تا تندیس‌ها و نگاره هایش، بیشترین نزدیکی را با شخص مورد نظر داشته باشد. تندیس‌های کم مانند صدیقی پس از سالیان زیادی که از آفرینش شان می‌گذرد، همچنان استوار در گوشه‌ و کنارهایی از ایران و جهان ایستاده‌اند و مردم سرزمینشان را می‌نگرند، گویی با صدیقی است که ذهن و جان ما، مشاهیر ایران زمین را می‌شناسد …می توان گفت استاد صدیقی همان نوزایی و دیدگاهی را در پیکر تراشی مدرن ایران پایه گذاشت که استادش کمال الملک، در نقاشی ایرا ...
 • گزارش تخلف