❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅در تعیین حضانت اطفال، مصلحت طفل مورد توجه قرار می‌گیرد نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می‌تواند حضانت طفل ق

رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹. 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۳۷۲. 📝رای بدوی. درخصوص دادخواست خواهان خانم ن. ف. فرزند م. با وکالت آقای الف. گ. به‌طرفیت آقای ر.
  • گزارش تخلف

✅عده چیست؟

عبارت است از مدت زمانی که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند …این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است. فلسفه قرار دادن عده برای زن، جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطه زناشویی سابق و تعبد است …. 🔹حکم ازدواج در زمان عده. در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و د صورت آگاهی از حکم عده، ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام است …. 🔹رجوع بعد از طلاق رجعی در زمان عده. شوهر در هنگام عده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند. به طور کلی در عده طلاق رجعی حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است؛ مثلا شوهر باید به زن نفقه بدهد، در صورت مرگ یکی، دیگری از او ارث می‌برد و اگر در زمان عده طلاق رجعی رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج با شخصی از جنس مخالف برقرار کنند در صورت وجود شرایط احصان (امکان تمتع در هر زمان) به حد زنای محصنه یعنی سنگسار محکوم خواهند شد …🔹عده وفات برای زن بیوه. عده مرگ شوهر بنا بر مشهور چهار ماه و ۱۰ روز است. نظر ...
  • گزارش تخلف

✅در ازدواج موقت نیز در صورت احراز عسر و حرج می‌توان از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی استفاده کرد

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در ازدواج دائم چنانچه با عسر و حرج روبه‌رو شود دادگاه می‌تواند پس از اثبات آن حکم به طلاق زوجه صادر نماید آیا در عقد موقت نیز برای زوجه این امکان وجود دارد؟. 📝نظریه مشورتى شماره ۴۱۴۰/۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۴. تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالبا غیرمتصور است زیرا که در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج (حرجی بودن ادامه زوجیت) روبه‌رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنفیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅پروانه وکالت، هدیه بازنشستگی و بازخریدی و استعفا (ادامه)

این گونه اشخاص به لحاظ داشتن امکان مالی به راحتی قادرند با وکیل حرفه‌ای که ناچار است فقط از طریق وکالت اعاشه کند، به شکل نابرابری رقابت کنند. چون به علت عدم نیاز مالی مبرم و شدید، می‌توانند کارها رابا حق الوکاله هایی کمتر از وکلای حرفه‌ای قبول کنند ولو این که این کار توجیه اقتصادی نداشته باشد …☑️پ- دارندگان این گونه پروانه‌ها همزمان با دریافت حقوق بازنشستگی - که در مورد بعضی حرف رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد - تا آخر عمر طبیعی خود وکالت می‌کنند …🔷 این که وکالت امثال بنده با نزدیک هفتاد سال سن و عوارض بدنی و روانی و مغزی ناشی از کهولت، از نظر کیفی و رعایت غبطه موکل، چه صورتی می‌تواند داشته باشد، امری جداگانه است. اما آنچه قابل توجه و تأمل است این است که وکلای حرفه‌ای هم سن و سال این افراد، اگر توان ادامه کار نداشته و مایل به بازنشستگی باشند، برای دریافت حقوق بازنشستگی، که میزان آن با دریافتی این بزرگواران اصلا قابل مقایسه نیست، باید پروانه خود را تحویل بدهند و با وکالت وداع کنند. به عبارت دیگر «هویت» خود را هم برای دریافت مبلغ ناچیزی از دست بدهند.. ☑️البته اگر ایرادی به قانون صندوق حما ...
  • گزارش تخلف

✅آیا نام آن دسته از کسانی که براساس قرارداد ساعتی کارمی کنند هم باید در لیست حق بیمه درج شود؟. 👇

کارفرمایان مکلفند طبق ماده ٣٢ قانون تامین اجتماعی لیست و حق بیمه افراد شاغل در کارگاه را فارغ از ساعات حضور در کارگاه به صورت روزانه و با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد سال جاری به شعب تابعه ارسال و پرداخت نمایند. / تامین اجتماعی. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅واحدهای سنتی وزن در ایران. «سوت» کوچکترین یکای اندازه‌گیری جرم در قدیم و برابر با ۱میلی‌گرم است

🔹 «قیراط» معادل ۲۰۰ سوت و برابر با ۲۰۰میلی‌گرم است. هر پنج قیراط معادل یک گرم می‌باشد. 🔹 «سیر» معادل ۳۷۵ قیراط و برابر با ۷۵ گرم است. 🔹 «چارک» معادل یک‌چهارم من تبریز و برابر با ۷۵۰گرم است. 🔹 «من تبریز» یا فقط «من»، معادل ۴۰ سیر و برابر با ۳ کیلوگرم است. 🔹 «من سنگ شاه اصفهان» معادل دو من تبریز و برابر با ۶کیلوگرم است. 🔹 «من ری» یا فقط «ری»، معادل چهار من تبریز و برابر با ۱۲کیلوگرم است. 🔹 «من بلداجی» معادل شش من تبریز و برابر با ۱۸ کیلوگرم است. 🔹 «من لرستان» معادل ده‌سوم من تبریز و برابر با ۱۰کیلوگرم است. ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۵

🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۳۵۶. 🔹مرجع صدور: شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور. ⚫️خلاصه جریان پرونده. آقای ع. چ. با تقدیم دادخواستی به‌طرفیت خانم ه. م. به‌خواسته به‌علت زوجه و، تقاضای رسیدگی نموده؛ شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی نموده، با استناد به اینکه زوجه قبلا با شخص دیگری ازدواج نموده بود و به‌مدت سه سال مزاوجت و ۹ مواقعه نموده و موضوع مورد تصدیق همسر قبلی وی قرارگرفته و وصف بکارت در زمره شروط نکاح بوده و خوانده اعلام نموده‌است: عقد قبلی را به اطلاع زوج رسانده بود و زناشوئی با شوهر قبلی وجود نداشته است و دفاعیات خوانده مورد قبول دادگاه قرارنگرفته و با این بیان که خواهان در اسفند سال ۱۳۹۰ پس از بروز اختلاف و مطالبه مهریه و نفقه از سوی زوجه، متوجه موضوع زناشویی قبلی و ملاحظه شناسنامه‌المثنی شده و در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ دادخواست فسخ نکاح تقدیم نموده و به فسخ نکاح نداشته است، طی دادنامه شماره ۰۱۲۲۵-۲۶/۸/۹۲ رأی به فسخ نکاح صادر نموده. تجدیدنظرخواهی زوجه در شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و دادگاه اخیر طی دادنامه فرجام‌خواسته با این استدلال که برای زوج اطلاع از موضوع زناشوئی ق ...
  • گزارش تخلف