❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅مدارک لازم برای ثبت حضانت چیست؟. دختر و پسر تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است

حضانت کودک یا محجوری که پدر ندارد به عهده مادر می‌باشد، همچنین در صورت فوت پدر و مادر هر دو، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می‌شود. ولی اگر از این گروه کسی نباشد حضانت به قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می‌شود.. ⚫️مدارک و منضمات مورد نیاز:.۱- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری).۲- تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری).۳- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری).۴- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است …⚫️در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید. درخواست استعلام.۲- درخواست جلب نظر کارشناس.۳- تحقیقات محلی.۴- شماره پرونده استنادی.۵- شهادت شهود و مطلعین.۶- استعلام نظر پزشکی قانونی.۷- اتیان سوگند.۸- سایر دلایل و منضمات. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅آیا آرای وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور عطف‌به‌ماسبق می‌شود؟

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی جز جرایم درجه هفت محسوب شده که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد، شعب دادسرا اقدام به ارسال پرونده‌هایی که از قبل از چاپ رأی وحدت رویه مزبور در روزنامه رسمی، در حال رسیدگی دارند، به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی اقدام به ارسال به دادگاه می‌نمایند. حال پرسش این است که آیا این اقدام توجیه قانونی دارد؟ آیا رأی وحدت رویه عطف به‌ماسبق می‌شود؟. 🔹نظر اکثریت؛ قائلین به عطف به ماسبق شدن آراء وحدت رویه:. ▪️چون رأی وحدت رویه تأسیس جدید نیست بلکه به نوعی کشف نظر قانونگذار و تفسیر صحیح‌تر قانون است یعنی در میان دو یا چند تفسیر مختلف از قانون، تفسیری از قانون را صحه می‌گذارد که پیش از این نیز وجود داشته و توسط برخی از مراجع قضایی عمل می‌شده است، لذا اصولا باید طبق رأی وحدت رویه نسبت به پرونده‌های در جریان رسیدگی عمل کرد. از طرف دیگر طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قوانین مربوط به صلاحیت و تشکیلات عطف به ماسبق می‌شوند. لذا به نظر این اقدام صحیح است و وقتی با رأی وحدت رویه مش ...
  • گزارش تخلف

✅نکات کلیدی ومفهومی ازتست‌های حقوق تجارت

معامله متضمن رقابت مدیران درشرکتهای سهامی و متضمن رقابت شرکا درشرکت مطلقا ممنوع است. و🔚درشرکت تضامنی وجود دارد طبق مواد۱۳۳و۱۳۴ ق تجارت …۲ درصورت انعقاد معامله مشمول دریافت خسارت از مدیران ذینفع🔻🔻. محدودیت زمانی ندارد🔚م ۱۳۱.۳ شرکتی که تحت عنوان سهامی لیکن🔻🔻. ⬅️بدون رعایت مقررات مربوط به تأسیس وتشکیل این نوع شرکت اقدام به فعالیت میکند در صورتی که موضوع عملیات ان باشد تجارتی است✔️ طبق م ۲۲۰ …۴ برات گیری که عبارت است را مهریا امضا نوشته است 🔻🔻. برواتی نخواهد داشت م۲۲۹✔️.۵ دارایی غیرمنقول تاجرورشکسته تاجر ثبت میشود✔️. خرید مال به قصدفروش یا اجازه عمل تجاری است🤔🤔. چرا👈چون که غیرمنقول حکمی مالی منقول است طبق م ۱۷ ق مدنی✔️.۷ تقاضای تاریخ توقف تاجر ورشکسته🔻🔻. مقید به مهلت نیست از سوی. ✔️.۸ مراجعه به برات دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه تابع رعایت زمان ۵ ساله است طبق م ۳۱۸✔️.۹ پاداش هیأت مدیره شرکتهای عام وخاص طبق لایحه اصلاحی م۲۴۱ سال ۹۵🔻🔻. ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹

🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۱۱. ⚫️رای بدوی. در خصوص دعوی خواهان ح. ر. به طرفیت خوانده ح. ب. به خواسته یک باب مغازه تجاری از پلاک ثبتی ۵۹۰۸۸ / ۴۴۷۶ بخش ۷ تهران به لحاظ تغییر شغل از آهنگری به نمایشگاه کابینت صرف‌نظر از عدم ارائه دلیل رابطه استیجاری جهت تشخیص قانون حاکم بر رابطه اجاره فی‌مابین طرفین، نظر به این‌که به حکایت مستندات ارائه شده خواهان، نامبرده مالک قسمتی از پلاک ثبتی مذکور بوده و به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک و تقاضای تخلیه به جهت مطروحه از ناحیه بعضی مالکین قابل پذیرش نمی‌باشد لهذا مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صاره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 🔹رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران شریفی. ...
  • گزارش تخلف

سؤال❓. با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره ۲۲۳۸/۹۳/۷ ۱۸/۹/۱۳۹۳). در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اول» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیف­‌تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اول» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اول همان طبقه اول است؛ در حالی که با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح­‌های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت می‌باشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اول از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اول طبقات دوم و سوم، با توجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب درجه اول در ماده یاد شده، اقارب درجه اول از هر طبقه می‌­باشد …۲ منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوم در طبقه او ...
  • گزارش تخلف

✅رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: شورای رقابت توپ را به میدان دولت و مجلس انداخته است

کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه شورای رقابت توپ را به میدان دولت و مجلس انداخته است، گفت، از جانب شورای رقابت نتیجه مشخصی به آنها ابلاغ نشده است …امیر حسین آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در بازدید از غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات درخصوص مشخص شدن نتیجه شکایتی که از کانون وکلا در شورای رقابت مطرح شده بود، گفت: از جانب شورای رقابت نتیجه مشخصی به ما ابلاغ نشده است اما آنچه مطرح شده این است که شورای رقابت توپ را به میدان دولت و مجلس انداخته است. گفته شده است تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در خصوص تعیین سهمیه و اینکه یک کمیسیون خاص باید این سهمیه را تشخیص دهد، می‌باشد باید به وسیله مجلس در رابطه با اینکه آیا این تبصره نسخ شده است یا نه، تفسیری صورت گیرد. در نهایت تصمیم شورای رقابت این است و دولت باید لایحه‌ای برای تفسیر واستفساریه بخواهد …وی در خصوص رد درخواست صدور دستور موقت توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران توسط دیوان عدالت اداری با این توضیح که تقاضای دستور موقت از ناحیه کانون وکلا نبوده است و کانون وکلا در این مورد شاکی نبوده است، عنوان کرد: تعداد ...
  • گزارش تخلف

✅اطلاعیه مهم وزارت دادگستری: نرم افزار جاسوسی در قالب نامه الکترونیکی را باز نکنید

تازگی نامه‌های الکترونیکی با عنوان مجعول «سامانه رسیدگی به شکایات دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی پایگاه اطلاعاتی وزارت دادگستری» (یا سایر عناوین مجعول) برای برخی افراد ارسال شده که حاوی مطالب جعلی بوده و خواننده را ترغیب به باز کردن پیوست‌های نامه می‌کند …🔹با بررسی‌های به عمل آمده و همکاری دستگاه‌های نظارتی مشخص شد، پیوست‌های مذکور آلوده به نرم افزار جاسوسی بوده که اطلاعات کاربر، خصوصا در حوزه مالی شامل شماره حساب، رمز عبور و غیره را به مکانی خارج از کشور ارسال می‌کند که این امر می‌تواند باعث دستبرد و برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص شود …🔹لذا از کلیه هموطنان عزیز درخواست می‌شود، از باز کردن پیوست‌های هر نوع نامه الکترونیکی ناشناس جدا خودداری نمایند. / باشگاه خبرنگاران. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅قابل توجه متقاضیان پلمب دفاتر تجارتی

توجه به اینکه برابر سوابق و گزارشات واصله در سنوات ماضی بسیاری از متقاضیان به دلیل عدم توجه به راهنمایی‌های سامانه و توضیحات رسید پذیرش اینترنتی، موفق به تکمیل درخواست الکترونیکی پلمب «دفاتر روزنامه و کل» به دلیل عدم تکمیل کامل فرآیند‌ها و یا عدم پرداخت الکترونیکی هزینه‌های مربوطه خود در زمان مقرر نشده‌اند لذا ضمن عطف توجه مراتب فوق به کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی توصیه می‌گردد که به منظور تکمیل درخواست الکترونیکی پلمب دفاتر خود جهت سال مالی ۹۷ از هم اکنون اقدام نموده تا به دلایل مختلف از جمله تاخیر در پرداخت یا عدم آگاهی از روند فرآیند، دچار مسئولیت و چاش‌های قانونی در این خصوص نگردند. همچنین می‌بایست نکات ذیل درخصوص پلمب دفاتر در سال مالی جدید مد نظر قرار گیرد:. 🔹• حتی المقدور در ابتدای هر سال جهت دفاتر قانونی سال مالی بعد اقدام گردد. 🔹• با توجه به اینکه اثرات حقوقی تحریر دفاتر به تاریخ ما بعد از پایان عملیات پلمب بر می‌گردد لذا امکان پلمب به تاریخ‌های گذشته میسر نمی‌باشد. 🔹• آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص نحوه تحریر دفاتر و چگونگی حفظ و نگهداری آنها و تکالیف ...
  • گزارش تخلف