منتشر کرد ….. چاپ سوم: پاییز ۱۴۰۰/ ۳۸۴ صفحه (با تصاویر رنگی) / ۱۰۰۰ نسخه/ ۱۲۲۰۰۰ تومان

منتشر کرد ….. چاپ سوم: پاییز ۱۴۰۰/ ۳۸۴ صفحه (با تصاویر رنگی) / ۱۰۰۰ نسخه/ ۱۲۲۰۰۰ تومان

#کتاب_سده منتشر کرد

#تختخواب_دیگران
#آیدا_مرادی_آهنی

چاپ سوم: پاییز ۱۴۰۰/ ۳۸۴ صفحه (با تصاویر رنگی)/ ۱۰۰۰ نسخه/ ۱۲۲۰۰۰ تومان

«فردا، همین فردا، می‌توانستی فکر کنی همه‌ی این ساحل یک رؤیا بوده. رؤیای شب نیمه‌ی تابستان. مخصوصاً وقتی از سمت آب ــ که در شب غرق بود ــ صدای خنده‌ی زنی و کلمات نامفهوم مردی را می‌شنیدی و نمی‌دانستی از کجا.
غادة السمان گفته بود در تاریکی شبْ نورهای بیروت به جواهرِ زنی جادوگر می‌ماند که برای آب‌تنی به میان آب رفته، و گفته بود پاتوق این آدم‌ها در خیابان متنبی است. اما فوکو به این آدرس‌ها کار نداشت. یک آدرس سرراست داشت برای جاهایی که ناکامی و کامجویی با هم در آن لانه دارند...»

@SadePub