این روزها صحبت از «آنفلوانزا» زیاد است. املای درست نام این بیماری ویروسی به همین شکل است

این روزها صحبت از «آنفلوانزا» زیاد است. املای درست نام این بیماری ویروسی به همین شکل است. برخی آن را به‌صورت «آنفلوآنزا»، «آنفلونزا»، «آنفولوانزا» و... می‌نویسند که درست نیست.

حسین جاوید

@Virastaar