(زندگی‌نامه‌ی) …

 (زندگی‌نامه‌ی) …

#از_فرانکلین_تا_لاله_زار
(زندگی‌نامه‌ی #همایون_صنعتی_زاده)
#سیروس_علی_نژاد
#انتشارات_ققنوس

@Virastaar