می‌دانستید را با چنین خط خوشی نوشته است؟.. عکس از حسین جاوید

می‌دانستید را با چنین خط خوشی نوشته است؟.. عکس از حسین جاوید

می‌دانستید #آتش_بدون_دود را #نادر_ابراهیمی با چنین خط خوشی نوشته است؟

عکس از حسین جاوید
@Virastaar