جدیدترین نوشته‌ها

‌علف‌های هرزه:.. عیسی (علیه السلام) در انجیل با زبان تشبیه با شاگردان خود صحبت می‌کرد و می‌گفت:

برزگر وقتی «بذر» را در زمین پاشید و پس از مدتی در کنار بذر علفهای هرزه نیز روییدند، او می‌بیند اگر بخواهد علف‌های هرزه را ریشه کن کند، گندمها نیز ریشه کن خواهند شد، صبر می‌کند تا مزرعه به بار بنشیند و علفهای هرزه نیز مجال رشد پیدا می‌کنند. آن وقت در فصل پاییز همه را درو کرده آنها را با هم می‌کوبد، آن گاه از هم جدا می‌سازد.». شاگردان عیسی علیه السلام از او خواستند تا مثال را تاویل کند. در مقام توضیح، گفت:. اگر خداوند را که مفسدین در عالم مرتکب می‌شوند ریشه کن کند، به مؤمنین نیز صدمه می‌رسد. از این رو مهلت میدهد، دوره تمام شود و هر کدام به فعلیت برسند، تا در حساب هر کس را در اختیار او قرار دهند.». عیسی (علیه السلام) در مقام تشبیه نمی‌خواهد با استناد به عمل برزگر، صحت و حتمی بودن عمل خدا را اثبات کند، بلکه می‌خواهد شاهد این مساله برهانی مبتنی به اقتضای و را در اعمال مردم بیان کند …🌺منبع: کتاب تمثیلات اعتقادی آیت الله حائری شیرازی صفحه‌ی ۴۹ … … میلاد پیامبر عشق و مهربانی. حضرت عیسی مسیح (ع). بر همه پیروان ادیان توحیدی. ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. 🌹نیایش صبحگاهی.. پروردگارا …

🙏. با ایمان و شهامت راه‌های زندگی را. درمی نوردم. و آگاهم که پیوسته با منی و هر جا. که هستم محافظم تویی … …به راستی وقتی که تو اینقدر نزدیکی. از چه بیم دارم؟. چگونه احساس تنهایی کنم …. و چگونه راه را گم کنم … …. بینایم گردان تا وجودم به درک حضورت نایل آید …آمین🙏. ...
  • گزارش تخلف

🔶 سعی کنید بیندیشید.. ✅ بنویسیم ⛔️ ننویسیم

🔹 بیفتاد 🔸 بیافتاد. 🔹 نیفکن 🔸 نیافکن. 🔹 بینداخت 🔸 بیانداخت. 🔹 بیندیش 🔸 بیاندیش. ☑️ اما اگر الف مکسور باشد، تغییری نمی‌کند. مانند: بایستاد. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️. 🖊 پارسی را درست بیاموزیم.
  • گزارش تخلف

این چهار ماهی که ایران نبودم و به شرکت ایرانم سر نزدم، مدیرمالی شرکتم که اتفاقا بهش سهام هم دادم و چند سال وقت براش صرف کردم که بت

وام شخصی شو هم نداده بود و چون شرکت ضامنش شده بود، ۱۶۰ میلیون از حساب شرکت رو که گذاشته بودم برای حقوق کارمندها و تسویه وام یه بانک دیگه، پستبانک برای وام ایشون و یک وام دیگه خود شرکت برداشت و …. خلاصه مجبور شدم قبل شب یلدا و کریسمس با بلیط خیلی گرون بیام ایران که اوضاع شرکت ایران رو سر و سامان بدم. بعدشم مجبور شدم اون یکی ماشین رو که فقط ۳۰۰۰۰ کیلومتر راه رفته بود رو ۴۰ میلیون زیر قیمت بفروشم و باهاش وام شرکت و حقوق کارمندها و بقیه بدهی‌های این چند وقت رو تسویه کنم. راستش انقدر که از نبودن کنار سامیار توی این شبها ناراحتم، از ضربه مالی که خوردم ناراحت نیستم. خیلی دلش میخواست وقتی اولین بار کریسمس رو تجربه میکنه، کنارش باشم. این چند روزی که اومدم انقدر درگیر بودم که وقت نکردم حتی توی کانال چیزی بنویسم. ...
  • گزارش تخلف