جدیدترین نوشته‌ها

✅رازداری وکلای دادگستری.. که ضمن مشاوره و مذاکره مطرح می‌شود، مطلقا محرمانه است

وکیل باید از بازگو کردن آنها حتی برای همسر و فرزندان خود، اکیدا خودداری کند.. 🔹حتی اگر این مکالمات مثلا بین او و بستگان نزدیک (البته در مقام مشاوره حرفه‌ای) انجام شده باشد …🔹افشای اسرار حرفه‌ای هم اخلاقا مذموم و هم از نظر انتظامی تخلف و از نظر قانونی جرم است. حتی در مورد اینکه اگر وکیل ضمن صحبت با موکل از وقوع جرم از ناحیه او مطلع شد و از سوی مقامات قضایی در این خصوص مورد سوال قرار گرفت چه باید بکند، بحث و مناقشه وجود دارد.. 🔹در برخی کشورها –مثل آمریکا- در چنین مواردی فقط در صورتی که موضوع مطروح ناظر به جرایم در شرف وقوع باشد، وکیل مکلف به اعلام مطلب به مقامات قانونی است.. 🔹در نظام قضائی ما چنین الزامی هم وجود ندارد و ماده مربوط به کمک به مجرمین برای فرار از مجازات –از جهت نحوه انشاء- این مورد را در بر نمی‌گیرد.. 🔹به هر حال در لزوم رعایت رازداری از جانب وکیل هیچ بحثی نیست. صرفا قصد موکل به خودکشی را وکیل باید به بستگان او یا مقامات مسئول اطلاع دهد (این افشاگری در ضوابط کانون وکلای آمریکا ABA تخلف انتظامی است).. 🔹همچنین به نظر می‌رسد اگر موکل در صدد ارتکاب جرم علیه اشخاص یا اموال باشد، ...
 • گزارش تخلف

تحلیل واژانه بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن⬆️⬆️

چکیده: واژانه، ژانری است که به جرأت می‌توان گفت در زبان و ارتباط با مخاطب ایجاد هنجارگریزی کرده است. خصوصا این که ارتباط با مخاطب برقرار نمی‌شود، مگر این که مخاطب بر رمزگان متن چیره شده و از طرز چینش خاص موجود در واژانه معنا و معناهای ثانویه‌ای را اخذ کند. این پژوهش به بررسی دیدگاههای زبانی و ادبی می‌پردازد؛ به همین منظور با توجه به الگوی یاکوبسن (تولد:۱۱ اکتبر۱۸۹۶ - درگذشت: ۱۸ ژوئیه۱۹۸۲) زبان‌شناس روسی و نظریه‌پرداز ادبی به تحلیل عناصر اصلی ارتباط یعنی، زبان، پیام (شعر)، فرستنده (شاعر) و گیرنده (مخاطب و خواننده) می‌پردازد. ژانر واژانه به ارتباط معنا با طرز نوشتار، فراروی از زنجیره‌ی گفتار، چگونگی ارتباط عناصر در متن، رمزگان متن، درک مخاطب در افاده‌ی معنا، و ارتباط اندیشه و ادبیت اثر با مخاطب اشاره دارد. و در باب شعر به نوگرایی در ضمن توجه به سنت‌های ادبی، ایجاز، محدود نکردن نگاه فقط به یک بعد خاص، ارتباط بی واسطه با عناصر ادبی موجود در شعر و داستان و سایر پتانسیل‌های کلمه، مراقبه شناور و حرکت بسیط در متن و … اعتقاد دارد. واژانه زیرمجموعه فراشعر کلمه محور در مکتب ادبی اصالت کلمه است؛ د ...
 • گزارش تخلف

برنامه‌ریزی زبان

زبان، به‌مثابة یکی از عناصر فرهنگ، نظامی از علائم مشترک بین اعضای اجتماع گویندگان است. پس زبان یکی از زیرنظام‌های فرهنگ یا اجتماع به‌شمار می‌رود که تحول مستقل ندارد، بلکه تحول یا تکامل آن همان تغییراتی است که گویندگان در آن ایجاد می‌کنند تا نیازهای خود را برآورند. جامعه به هر سویی برود، زبان هم به همان‌سو می‌شتابد. اگر جامعه به تحول فن و فن‌شناسی روی آورد، زبان نیز در بیان فرآیندها و دستگاه‌های فنی دقیق می‌شود. اگر تشبیه و تخیل باب شود و ادبیات رشد کند، زبان نیز در این بعد فربه می‌شود. اگر عناصری در زندگی مردمی مهم باشد، زبان به آن بیشتر توجه می‌کند و آنچه درمیان مردم یافت نشود، در زبان آنها نیز جایی نخواهد داشت …مطالعات مردم‌شناسی نشان داده است که همة زبان‌ها نظام‌های کامل و کارآیی برای ارتباط هستند. بنابراین، به‌کاربردن صفت‌هایی چون کامل و ناقص و ابتدایی و پیشرفته برای زبان درست نیست. مردم پیشرفته و عقب‌مانده وجود دارند، اما هیچ زبانی تاکنون از جامعه‌‌اش عقب نمانده است. به سخن دیگر، تحول زبان به‌معنای انطباق زبان با جامعه در طول زمان است که پیوسته به وقوع می‌پیوندد. ...
 • گزارش تخلف

برنامه‌ریزی زبان گاه بر منزلت زبان یا گونه‌های آن درمقایسه‌با زبان‌های دیگر متمرکز می‌شود

گاه نیز به‌منظور ارتقای منزلت آن، بر ویژگی‌های درونی زبان انگشت می‌گذارد و گاه به هردو می‌پردازد. زیرا این‌دو به دشواری ازهم تفکیک‌پذیرند. «…تأکید بر اولی به برنامه‌ریزی منزلت زبان یا برنامه‌ریزی منزلتی می‌انجامد و توجه به دومی، برنامه‌ریزی پیکرة زبان یا برنامه‌ریزی پیکری را به دنبال دارد» (واردهاف، ۲۰۰۲: ۳۵۳). پس برنامه‌ریزی منزلتی درواقع وظایف یا کارکردهای زبانی گونه‌ای از یک زبان را تغییر می‌دهد و بر حقوق گویندگان آن تأثیر می‌گذارد؛ مثلا انتخاب‌شدن یک زبان به‌منزلة زبان رسمی و اینکه به گویندگان اجازه داده می‌شود این زبان را به کودکان خود آموزش دهند، بر منزلت زبان می‌افزاید، وظیفة آن را تغییر می‌دهد و برای گویندگان آن حقوق ایجاد می‌کند. شاید بتوان گفت برنامه‌ریزی منزلتی بیشتر با بحث انتخاب و توسعة زبان ملی و رابطة این زبان با زبان‌های قومی و زبان‌های جهانی سروکار دارد. این نگرش با ابعاد سیاسی نیز پیوند دارد. درمقابل، هدف برنامه‌ریزی پیکری، توسعه‌دادن و به معیارکردن (استانداردکردن) زبان یا گونه‌ای از آن به‌منظور فراهم‌آوردن ابزار لازم برای انجام همة کارکردهای ممکن زبان در جامعه است (ر ...
 • گزارش تخلف

زبان‌شناسی رایانشی (Computational linguistics) حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که می‌کوشد با بهره‌گیری از روش‌های آماری و قاعده‌بنیاد (ru

به شکل سنتی امر زبانشناسی رایانشی توسط دانشمندان کامپیوتری صورت می‌گرفت که در حوزه پردازش یک زبان خاص توسط کامپیوتر تخصص لازم را کسب کرده بودند. امروزه زبان‌شناسان رایانشی به عنوان اعضای گروه‌های میان رشته‌ای به فعالیت می‌پردازند، که اعضای این تیم‌ها می‌توانند شامل زبان‌شناسان (به شکل خاص در زمینه زبان‌شناسی همگانی تخصص دارند)، کارشناسان زبان (افرادی با پیش زمینه و تا حدی دارای مهارت‌های عملی مرتبط با پروژه مورد نظر)، و دانشمندان علم کامپیوتر باشند. به‌طور کلی، زبان‌شناسی رایانشی از همکاری دانشمندان و کارشناسان رشته‌های زبان‌شناسی، علوم رایانه‌ای، متخصصین زمینهٔ هوش مصنوعی، ریاضی، منطق، علوم شناختی، روان‌شناسی شناختی، روان-زبان‌شناسی، مردم‌شناسی، عصب‌شناسی و برخی دیگر رشته‌ها استفاده می‌کند …زبان‌شناسی رایانشی دارای زیر شاخه‌های نظری و کاربردی می‌باشد. زبان‌شناسی رایانشی نظری به بررسی و مطالعه زبان‌شناسی نظری با در نظر داشتن علوم شناختی می‌پردازد و زبانشناسی رایانشی کاربردی نتایج کاربردی بحث مدل‌سازی برای زبان را مد نظر قرار می‌دهد …خاستگاه. پیدایش حوزه زبان‌شناسی رایانشی به عنوان یک ح ...
 • گزارش تخلف

🏅 بهترین دانشگاههای دنیا از نظر اشتغال:

📢 رتبه بندی جهانی براساس «استخدام» که توسط نظام رتبه بندی «کیو اس» منتشر می‌شود نشان می‌دهد که شرکت‌های معتبر فارغ التحصیلان کدامیک از دانشگاهها را برای جذب در اولویت قرار می‌دهند …در این میان، کارفرمایان هم به موسسات آموزش عالی کشورهای خود و هم به دانشگاه‌های سایر کشورها از نظر تربیت فارغ التحصیلان ممتاز، رای داده‌اند:.۱- دانشگاه استنفورد - آمریکا 🇺🇸.۲- انستیتو فناوری ماساچوست MIT - آمریکا 🇺🇸.۳- دانشگاه شینهوا Tsinghua - چین 🇨🇳.۴- دانشگاه سیدنی - استرالیا 🇦🇺.۵- دانشگاه کمبریج - انگلستان 🇬🇧.۶- دانشگاه پلی تکنیک Ecole - فرانسه 🇫🇷.۷- دانشگاه کلمبیا - آمریکا 🇺🇸.۸- دانشگاه آکسفورد - انگلستان 🇬🇧.۹- دانشگاه کالیفرنیا برکلی - آمریکا 🇺🇸.۱۰- دانشگاه پرینستون - آمریکا 🇺🇸. 🌍 از منطقه آفریقا ۴ دانشگاه، از منطقه آسیا ۷۸ دانشگاه، از منطقه اروپا ۱۱۶ دانشگاه، از منطقه آمریکای لاتین ۱۵ دانشگاه، از منطقه آمریکای شمالی ۷۱ دانشگاه، از منطقه اقیانوسیه ۱۶ دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند …▪️از ۳۰۰ دانشگاه پیشرو که در این رتبه بندی حضور دارند ۵۶ دانشگاه متعلق به ایالات متحده آمریکا هستند. پس از آن انگلستا ...
 • گزارش تخلف

✴️✴️ اطلاعیه مهم:.. با عرض سلام و وقت بخیر

🔻با عنایت به مشکلات تامین ارز این کانال امادگی دارد تا در راستای حل مشکلات ارزی از قبیل تخصیص و تامین ارز و انجام سایر خدمات از مجوز و ترخیص به اعضای محترم کمک نماید جهت هماهنگی با ای دی زیر تماس بگیرید:. 🆔 💯 ...
 • گزارش تخلف

🔴 وقتی دنیا به افتخار ایستاد؛

🔹به سادگی روستایی بودنش و زیبایی آرزوهای دخترانه‌اش؛ با همین لباس ساده سوزن دوزی شده بلوچی و صمیمت و صداقت نهفته در کلامش. همین جملات ساده برای معرفی «زیبا عزیزی» چهارمین بانوی برتر روستایی دنیا به انتخاب سازمان ملل کافی‌است …. 🇮🇷 ...
 • گزارش تخلف

🔴 شانس پایین فارغ‌التحصیلان دکتری برای جذب در مراکز علمی

🖇 معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه حدود صدهزارنفر دانشجوی دکتری و ۲۴ هزار فارغ التحصیل دکتری در سطح کشور داریم، تصریح کرد: سالانه در بهترین حالت امکان جذب ۳ تا ۵ هزار نفر از این افراد وجود دارد و بقیه این افراد سرنوشت نامعلومی به لحاظ جذب در مراکز آموزشی و پژوهشی خواهند داشت …🎓 ...
 • گزارش تخلف

ما در زندگی از «هیچ‌کس» تبعیت می‌کنیم!

…کارل راجرز، روانشناس معروف آمریکایی، در آزمایشی که بر روی ۸۲۶ مورد و طی یازده سال انجام داد، نتایج جالبی به دست آورد … آزمایش چنین بود که شخصی را به تنهایی وارد اتاقی می‌کنیم و پس از مدتی آرام‌آرام از زیر در دودی به داخل اتاق وارد می‌کنیم. در این حال می‌بینیم که به محض اینکه آن شخص متوجه دود می‌شود، احساس می‌کند مشکلی پیش آمده است (به نظرش یا برق اتصالی کرده، یا آتش‌سوزی شده، یا گازی از جایی نشت کرده، و یا …) و فورا واکنش نشان می‌دهد و سراسیمه به سمت در اتاق حرکت می‌کند. اگر بداند کسی در ساختمان است، فریاد می‌زند تا دیگران بیایند و ببینند چه شده است. اگر کسی در ساختمان نباشد تلاش می‌کند منشا دود را بیابد و بالاخره احساس واقعی‌اش را نسبت به این پیشامد نشان می‌دهد …راجرز در مرحله‌ی بعدی آزمایش، تعداد افراد اتاق را به سه نفر افزایش می‌دهد و دوباره دودی را وارد اتاق می‌کند. در این وضعیت، شخص اول می‌بیند اتاق دودآلود است، اما نگاه می‌کند و می‌بیند که دو نفر دیگر واکنش نشان نمی‌دهند و می‌گوید لابد چیز مهمی نیست! زیرا آنها دو نفرند و عقل و شعورشان از یک نفر بیشتر است! هر یک از آن دو نفر دیگر ...
 • گزارش تخلف

۲⃣زحل _ saturn.. زحل یک گوی گازی غول‌پیکر است که با وجود حجم زیادش تنها ۹۵ برابر زمین جرم دارد

چگالی این سیاره حدود یک‌هشتم زمین و کمتر از آب است.. 🌕ویژگی‌های فیزیکی زحل:. کیوان کمی از مشتری کوچک‌تر است و جرم آن کمتر از جرم مشتری و در حدود ۹۵ برابر جرم زمین است. کیوان یک غول گازی است زیرا سطح آن به صورت کلی از گاز تشکیل شده‌است با اینکه ممکن است دارای یک هسته جامد باشد. زحل کمترین چگالی میانگین را نسبت به سایر سیارات سامانه خورشیدی دارد. اگر بتوانیم زحل را در دریایی عظیم بیندازیم این سیاره بر روی آب شناور می‌ماند. تصاویر فروسرخ جدید فضاپیمای کاسینی از زحل یکی از عجیب‌ترین عوارض سطح این سیاره را نمایان کرد. ساختار ابر مانند یک شش ضلعی که به دور نقطهٔ قطب شمال زحل در گردش است می‌باشد. این ساختار بیست سال پیش درگذر فضاپیمای وویجر از کنار زحل در درجه ۷۸ شمال کشف شده‌است. ...
 • گزارش تخلف