جدیدترین نوشته‌ها

چرا جنگ را پشت سر گذاشتیم اما در فعلی مشکل داریم؟

🔹پاسخ‌های متنوعی به این سوال میشود داد: از عوامل ساختاری تا عاملیت. من در این از منظر عاملان سیاسی و اجرایی و نه ساختار پاسخ می‌دهم. چون معتقدم بدلیل کیفیت پایین نهادی-ساختاری، عاملان در کشورهای توسعه نیافته مهم‌تر هستند. 🔹پاسخ در ترکیب سنی کابینه است. نه اینکه از جوان گرایی بخواهم دفاع کنم، نه. صرفا تحلیل میکنم چرا کل ساختار اجرایی کشور در گل گیر کرده است. اما چرا با وزرای جوان و بی تجربه دهه شصت توانستیم دوران سخت جنگ را آنهم در اولین سالهای یک انقلاب را پشت سربگذاریم اما با وزرای باتجربه فعلی نمی‌توانیم؟. 🔹سه ریشه اصلی در عاملان اجرایی که باعث عدم تصمیم گیری شده:.۱. بالارفتن سن کابینه نسبت به دهه شصت.۲. ...
  • گزارش تخلف

🌹. 💗یک سبد عشق. 🌸یک دنیا زیبایی

💗یک آسمان لطف خداوند. 🌸یک لب خندان. 💗یک دل شاد. 🌸یه خونه‌ی دل پر از صفا. 💗آرزوی قلبی من برای شما. 🌸امروزتون شاد شاد. در پناه خداوند باشید.
  • گزارش تخلف

‍ 🌾🌿🌾 …. آقا نجفی قوچانی ضمن گزارش ماجراهای دوران طلبگی خود در اصفهان می‌نویسد: …

در این حجرۀ تازه که حجره هامان وصل به هم بود از میان طاقچه سوراخ نمودیم و ریسمانی در آن کشیدیم که یک سر ریسمان در حجره رفیق بود و یک سر آن در حجره من.. وقت خواب، آن سر را رفیق به پا با دست خود می‌بست و این سر ریسمان را من به دست خود می‌بستم که سحر هر کدام زودتر بیدار شویم دیگری را بدون این که صدایی بزنیم، به توسط همان ریسمان بیدار کنیم که مبادا طلبه‌ای از صدای ما بیدار شود و راضی نباشد …کتاب ص ۱۹۸ … ...
  • گزارش تخلف

‍ 🌺تأثیر تکوینی اذان و اقامه🌺.. و گفتن در گوش کودک به هنگام ولادت معرفی تکوینی ایمان برای او است

هم چنین. «تحینک الطفل بماء الفرات و التمر» (۱) بر داشتن کام کودک با و تأثیر تکوینی دارد …نقل می‌کنند: یک زن مسیحی در تبریز شد، و علت گرایش او به اسلام اشتیاق او به معنویت اذان بود. مجذوبیت تکوینی دارد. اما چون از دین خود خارج شده بود، اموالش را مصارده کردند، البته این امر در زمان ناصر الدین شاه بود. و شاه توانست مقداری از اموال مصادره شده‌ی او را به واسطه‌ی خروج از دین مسیحیت برای او تحصیل کند. (۲). 🌺منابع.۱. وسائل الشیعه ج۱۴ ص۵۲۱٫۲. همان، جلد ۲، ص۲۶۶ … ...
  • گزارش تخلف

‍ 🌾🌿🌾 …. ر_می کنیم. 👇

به نام خدا. إنه یعلم الجهر من القول ویعلم ما تکتمون. او سخنان آشکار را می‌داند، و آنچه را کتمان می‌کنید (نیز) می‌داند (و چیزی بر او پوشیده نیست)!. أنبیاء/ ۱۱۰. 🌿🌿🌿🌿. هیچ چیز بیرون ما نیست، اما این را به کل فراموش کرده‌ایم …نیچه … ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 … …💞خدایا.. 🍃مهربانیت همانند امواج دریا پی در پی، ساحل وجودم را در بر می‌گیرد …

و به دست قدرت تو، تمام تیرهای بلا شکسته می‌شود …. تو هر زمان با من و در کنار من بوده ایی. و من در «گهواره ی» محبتت چه آسوده آرام گرفته‌ام …. شکر و سپاس. ای «خدای» مهربانم …. به جلال و شکوه نام زیبایت و نیایش لحظه هایت،. وجود زمینیم را ملکوتی گردان …. تا آنچه تو میخواهی باشم. و از آنچه من هستم «رها» شوم، که تو …. ...
  • گزارش تخلف