@Desdoniva عباس دادجوی توکلی ارتباط با ادمین دکترای اقتصاد پولی


نرخ سود و سود پرداختی، عامل رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر

نرخ سود و سود پرداختی، عامل رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر
در روزگاری که پرداخت سود سپرده از هیچ بوده (بدلیل قطع ارتباط دارایی-بدهی بانکها)، نرخ سود عامل مسلط در افزایش حجم نقدینگی شده است و به همین جهت است که سیاستگذار بدلیل عدم ناتوانی در کنترل «نرخ» سود، به دنبال کنترل «حجم» سود از طریق ماه شمار کردن سودهای پرداختی است …سودهای پرداختی طی سالهای اخیر رکودی، به سود سپرده گذران کلان تمام شد. زیرا بهره‌ای که دریافت مینمودند، این بهره روی حق ویژۀ خلق پول است نه اینکه پولی قبلا جمع شده باشد. شما هم خلق می‌کنید و هم روی این خلق، بهره می‌گیرید …شاید این بخش به اعمال فشار به بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود روی آورد. چرا؟ کسانی که قبلا سپرده گذار بودند با کاهش حجم سود دریافتی بواسطه «ماه شمار شدن»، به کاهش «نرخ» روی آورده، بدلیل قدرت بالای اقتصادی، در صف اول وام گیری قرار میگیرند و آماده دور بعدی اختلال در بازار میشوند. البته اگر بانک مرکزی کوتاه بیاید!. پی نوشت: فاصله رشد نقدینگی و سود پرداختی طی سالهای اخیر به شدت به هم نزدیک شده. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

حجم نقدینگی دلاری در سال ۱۳۹۸

حجم نقدینگی دلاری در سال ۱۳۹۸
طی یکسال گذشته حجم نقدینگی (بر حسب دلار) به سطح سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ رسیده است و این به معنای انقباضی شدن حجم ریال در برابر هر دلار است. به نظر میرسد سیاستگذار هم به دنبال چنین مسئله‌ای باشد تا حجم نقدینگی ریالی، توان گسترده خرید در برابر دلار نداشته باشد …حجم دلاری نقدینگی در انتهای آذرماه سال جاری در حدود ۱۳۳ میلیارد دلار بوده و پیش بینی میگردد تا انتهای سال در همین حدود (۱۳۶ میلیارد دلار) باقی بماند.. با توجه به رشد احتمالی نقدینگی ریالی ۲۲ درصدی در سال ۱۳۹۸، و سه سناریوی رشد دلار غیررسمی ۲۰، ۳۵و ۵۰ درصدی برآورد میگردد حجم دلاری نقدینگی در سال ۱۳۹۸ در بازه ۱۱۱ الی ۱۳۹ میلیارد دلار قرار گیرد …عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

تجدید ارزیابی دارایی و درونزایی پولی

تجدید ارزیابی دارایی و درونزایی پولی
درون‌زایی پول در کشور، بواسطه افزایش سرمایۀ بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ قابل بررسی می‌باشد. تجدید ارزیابی دارایی سبب میشود تا سهامداران مازاد‌های خود را به افزایش سرمایه تبدیل کرده و بر اساس قاعده نسبت وام به سرمایه، بتوانند تسهیلات بیشتری بخود اختصاص دهند، مستقل از مکانیسم پایۀ پولی که نقدینگی را افزایش می‌دهد …نمودار بالا روند به شدت فزاینده سرمایه گذاری بانکها خصوصی و خصولتی را در بازار مسکن نشان میدهد که این حضور به شکل تورم در این بخش و تسریع آن به کل اقتصاد ظهور کرد.. تورم مستمر پشتوانه‌ای می‌شود برای تجدید ارزیابی پی در پی، افزایش سرمایه و ظرفیت وام‌دهی به خود و مشتریان دانه درشت!. به نظر میرسد معافیت مالیات در فرایند افزایش سرمایه در کنار تورم حوزه مستغلات، بانک‌ها را به افزایش سرمایه‌ ترغیب کند …عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

خلق پول از هیچ

مقاله بالا نوشته دکتر ریچارد ورنر می‌باشد که در آن به موضوع «خلق پول از هیچ» پرداخته است.. وی با توجه به وجود اختلافات نظری که درخصوص ماهیت بانک وجود دارد، به دنبال انجام یک آزمایش تجربی برای روشن شدن ماهیت بانک براساس عملیات وامدهی بانک‌ها در واقعیت است.. بر این اساس او بر طبق داده‌های حسابداری یک بانک‌ در طول فرآیند وام دهی نظریات رقیب را مورد آزمون قرار میدهد.. بررسی او نشان میدهد که در فرآیند وام دهی، بانک وجوه را از حسابهای دیگر داخلی یا خارجی به حساب وام گیرنده انتقال نمیدهد، بلکه وجوه را از طریق افزایش اعتبار (موجودی) حساب وام گیرنده ایجاد (خلق) میکند …این یافته ماهیت بانک به عنوان یک نهاد خلق پول را تأیید میکند. براین اساس او وجه تمایز بانکها از سایر مؤسسات و نهادهای مالی غیربانکی در این میداند که بانکها امکان خلق پول از هیچ را دارند.. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

هیچ چیز مانع مصارف بانکها نیست!

هیچ چیز مانع مصارف بانکها نیست!
مصارف بانکها از پایه پولی یا ذخائر (پول مخلوق بانک مرکزی) در دو سرفصل ۱- ایفای تعهد سپرده قانونی به بانک مرکزی و ۲- نگهداری ذخائر جهت تبادل منابع سپرده‌ای بین بانکها می‌باشد.. حجم سپرده‌ها روزافزون افزایش می‌یافت و نیاز به مصارف نیز بی رویه در حال افزایش. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی جهت کاهش فشار از روی دوش بانکها در خصوص ایفای تعهد بابت سپرده قانونی بود. با کاهش نرخ ذخیره قانونی، از حجم سپرده قانونی بانکها کاهش و ذخائر مازاد بانکها افزایش یافت.. اما حجم سپرده‌ها و میزان جابجایی آن میان بانکها به حدی بود که سپرده مازاد کفاف این نیاز را نمیداد و بانک مرکزی مجبور به تزریق منابع پایه پولی (از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی) شد تا تبادل سپرده‌ها به راحتی صورت گیرد …چون خلق پول از هیچ و بدون ذخائر پیشینی صورت میگیرد، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، نمادی از درونزایی پایه پولی است.. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

حجم کل نقدینگی کشور معادل چند واحد مسکونی در شهر تهران است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی حجم کل نقدینگی کشور در انتهای آذر ماه ۱۳۹۷ در حدود ۱۷۶۴۵ هزار میلیارد ریال است. همچنین بنابه دادهای مرکز آمار میانگین قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران در پاییز سال جاری ۹۳٫۹ میلیون ریال با متوسط متراژ ۸۹ متر می‌باشد …بنابراین میتوان محاسبه نمود حجم کل نقدینگی کشور معادل ۲٫۱ میلیون واحد مسکونی در تهران بوده که سهم ۶۳ درصدی از کل واحدهای مسکونی تهران است. گفتنی ست بر اساس آخرین آمار ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه در تهران وجود دارد.. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

در نظام بانکداری امروز مصارف، منابع را خلق میکنند.. چگونه؟

فرض کنید دو بانک «الف» و «ب» در اقتصاد وجود دارد. وقتی بانک «الف» مبلغ ۱۰۰ ریال وام اعطا می‌کند، صورت مالی آن نامتوازن می‌شود و نیاز دارد که در صورت مالی خود بر اساس قاعده بانکداری با ذخایر ناقص مبلغ ۱۰۰ ریال هم سپرده داشته باشد. اگر وام‌گیرنده پول را به نحوی خرج کند که گیرندگان آن دارای حساب در بانک «الف» باشند، مشکلی پیش نمی‌آید. ولی اگر بخشی از حساب آن‌ها در بانک «ب» باشد، آنگاه تراز بانک «الف» دارای مازاد دارایی و تراز بانک «ب» دارای مازاد بدهی خواهد شد. در کل اقتصاد اتفاق مشابهی هم برای بانک «ب» می‌افتد و عموما این دو تا حد زیادی یکدیگر را خنثی می‌کنند.. اما اگر چنانچه این موازنه در آخر یک روز کاری کامل نشد، یک بانک دارای کسر ذخایر و دیگری دارای مازاد ذخایر خواهد بود؛ و این کسری و مازاد بازهم راهی برای جبران دارد: یا از طریق قرض‌گیری از بانک مرکزی و یا از طریق مبادله ذخایر در بازار شبانه بین‌بانکی. در حالت دیگر که کل بانک‌ها درمجموع دچار کسری ذخایر می‌شوند بانک مرکزی مجبور است برای کنترل نرخ بهره (نرخ بهره در بازار شبانه) ذخایر موردنیاز را به بازار ارائه کند. در این وضعیت رفتار با ...
 • گزارش تخلف

خلق پول چه ریسکهایی برای بانک ممکن است بوجود آورد؟

آنچیزی که خلق پول بانکها را محدود میکند، سوددهی حاصل از خلق پول است یعنی تا جایی خلق پول مینمایند که منافع ناشی از خلق پول از هزینه‌های آن بیشتر باشد. بانکها باید سه ریسک اساسی را هنگام تعیین اندازه بهینه و ترکیب ترازنامه شان (میزان و چگونگی خلق پول) درنظر بگیرند …اولین ریسک هنگامی به وجود می‌آید که یک بانک نسبت به سایر مؤسسات مالی با سرعت بیشتری اقدام به خلق وام کند. در این شرایط اگر سهم بازاری این بانک از سپرده‌های بانکی به طور همزمان افزایش نیابد، این بانک با تعهدات خالص نسبت به سایر مؤسسات مالی مواجه میشود. البته باید گفت تا زمانی که همه بانکها با سرعت یکسان اقدام به افزایش وامها کنند، این ریسک توانایی کل نظام مالی برای افزایش عرضه پول را تحت تاثیر قرار نخواهد داد …ریسک دوم امکان وقوع هجوم بانکی است که در اثر کاهش اعتماد مشتریان به یک بانک به وجود می‌آید. هجوم بانکی زمانی اتفاق میافتد که بخش قابل توجهی از مشتریان یک بانک به طور همزمان اقدام به تبدیل سپرده‌ها به پول نقد یا انتقال آنها به بانکهای دیگر کنند و بانک نتواند به این تقاضا پاسخ گوید. هر چه نسبت ذخایر مازاد (حساب بانکها نزد ...
 • گزارش تخلف

چرا مالیات احتسابی پرداختی بانکها ۱۰ برابر تعیین شد؟

بانک‌ها به موجب ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تکالیفی دارند که اگر آن را رعایت نکنند مشمول اخذ مالیات بیشتر می‌شوند و یکی از این تکالیف برای بانک‌ها واگذاری دارایی‌های مازاد بوده است.. بررسی‌های نشان میدهد واگذاری دارایی‌های مالی به کندی و با تاخیر فراوان صورت میگیرد و ده برابر شدن مالیات احتسابی ارتباطی به درآمدهای بانک‌ها ندارد … ...
 • گزارش تخلف

ذخائر طلا به عنوان یکی از اجزای پایه پولی.. بانک مرکزی که معدن طلا ندارد

بنابراین زمانی که در ترازنامه بانک مرکزی معادل یک مبلغ ریالی ذخائر طلا ثبت میشود، مفهوم آن این است که این بانک به عنوان تنظیم کننده جریان پول کشور، در ازای دریافت این مقدار طلا، معادل ریالی آن به صاحبان طلا داده است و بنابراین معادل این مقدار واحد پولی، پول به بیرون از بانک مرکزی انتشار یافته و پایه پولی (پول مخلوق بانک مرکزی) زیاد شده است … ...
 • گزارش تخلف

رشد تسهیلات غیرجاری بانکها در فصل اول عمدتا بالاتر از سایر فصول می‌باشد

رشد تسهیلات غیرجاری بانکها در فصل اول عمدتا بالاتر از سایر فصول می‌باشد
این امر میتواند به دلیل عدم رونق کسب و کار در ابتدای سال و عدم حصول جریان نقدی مناسب جهت بازپرداخت وام‌ها باشد. دوره زمانی نمودار: سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۷. عباس دادجوی توکلی.
 • گزارش تخلف

میزان ذخایر طلای بانک مرکزی ایران

یکی از انواع دارایی‌های بانک مرکزی، میزان دارایی «طلا» در دسترس این نهاد می‌باشد که یا در داخل کشور موجود بوده و یا در کشورهای خارجی سرمایه گذاری شده است. در ابتدای امر می‌توان گفت با نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی نمیتوان تفکیک دقیقی از میزان ذخایر داخلی و خارجی طلا برآورد نمود.. میزان ذخائر طلای این نهاد مطابق ترازنامه در سه سرفصل زیر قابل حصول می‌باشد که ارقام دو بخش آن به طور مستمر اعلام نمیشود:.۱- ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی.۲- بخشی از پشتوانه اسکناس و مسکوکات و ایران چک‌های منتشره، طلا و ذخائر مربوط به آن است که جز معدودی از سالها رقم آن با جزییات اعلام نمیگردد.۳- سرفصل «ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی» در سمت حقوق صاحبان سرمایه که این رقم هم بجز معدودی از سالها (بین سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱) اعلام نمیگردد. برای نمونه میزان ذخایرطلا در قسمت «مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» در سال ۱۳۹۱ حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است …بنابراین بهتر است تمرکز خود را در سرفصل «ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی» قرار دهیم. در ترازنامه ارقام ریالی مربوط به «ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی ...
 • گزارش تخلف

بازار متشکل ارزی و چالش‌های پیش رو

امروز در اخبار از قریب الوقوع بودن راه اندازی بازار متشکل ارزی در روزهای آتی سخن گفته شد. برخی از دوستان نیز از امکان کنترل بازار ارز با فرض عدم تکرار سیاستهای غلط گذشته از طریق این مکانیزم سخن گفتند …اما بد نیست یکبار دیگر چالش‌های موجود در بازار ارز را مرور نماییم تا مشخص شود این مکانیزم تا چه حد قابلیت کنترلی دارد:.۱. وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و عدم اطمینان به آینده.۲. احتمال وقوع کسری بودجه سال آینده دولت در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد.۳. نگرانی از کاهش بیشتر درآمد ارزی کشور به دنبال تحریم‌های آمریکا در خرداد ماه ۱۳۹۸٫۴. هراس از ذهنیت حاکم و هل دادن کشور به سمت انزوا به دلیل عدم تصویت FATF در خرداد ماه ۱۳۹۸٫۵. سیستم بیمار بانکی کشور و عدم اجرای کارساز اصلاح نظام بانکی.۶. تصمیمات اشتباه مجلس در مواردی مانند عدم اصلاح قیمت بنزین.۷. احتمال بالای عدم حذف ارز دولتی برای واردات کالای اساسی.۸. ...
 • گزارش تخلف

روند افزایشی نرخ سود سپرده‌های بانکی

روند افزایشی نرخ سود سپرده‌های بانکی
برای بررسی علل نوسان نرخ سود بانکی باید از متغیر «متوسط وزنی نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها» بهره برد که نمودار بالا این روند را برای ۹ بانک خصوصی و خصوصی شده کشور نشان میدهد.. افزایش نرخ سود سپرده بانکی را میتوان در قالب دو دوره زمانی بررسی نمود. دوره‌ای بانکها بصورت «تعمدی» و به جهت استفاده از ابزار اهرمی جذب سپرده برای مقاصد خود و مشتریان دانه درشت نرخ را افزایش میدادند و در دوره‌ای دیگر «ناچارا» برای فرار از پرداخت نرخ بالای اضافه برداشت و رفع تعهد سپرده‌ای به این امر اقدام مینمودند.. دوره اول را میتوان از ابتدای دهه ۸۰ تا نیمه نخست سال ۱۳۹۱ تخمین زد و دوره دوم را از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ تاکنون …ترکیب «تعمد» و «ناچاری» موجب بالا ماندن نرخ سود سپرده شده است …عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

پشتوانه اسکناس و ایران چک منتشره

پشتوانه اسکناس و ایران چک منتشره
یکی از انواع دارایی‌های موجود در ترازنامه بانک مرکزی، دارایی هایی مانند طلا، ارز، اوراق بدهی دولتی و غیردولتی معتبر میباشد که پشتوانه اسکناس، مسکوکات و ایران چک‌های صادره از سوی بانک مرکزی (به عنوان بدهی‌های بانک مرکزی) قرار میگیرد …. طبق قانون پولی و بانکی مندرج در ماده ۵، بانک مرکزی باید برابر صددرصد اسکناسها و مسکوکات منتشر شده همواره دارائی‌های ذکر شده را بعنوان پشتوانه، دراختیار داشته باشد …قابل ذکر است پشتوانه قانونی این پول‌ها شامل حداقل ۲۵ درصد طلا و ارز و ۷۵ درصد اسناد اوراق بهادار از جمله بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است که البته سهم فعلی هر یک از دارایی‌های پشتوانه مشخص نیست …آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد بجز بازه زمانی سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳، تقریبا در بقیه سالها نسبت صددرصد رعایت شده است. دلیل کاهش پوشش پشتوانه در سال ۱۳۸۷، چاپ بی رویه ایران چکها می‌باشد. برخی از ایران چکها به بانکها فروخته شده و معادلش ریال از بانکها دریافت شد ولی بخشی خیر!. نمودار سبز رنگ سمت راست، درصد پوشش است …آشنایی با ترازنامه بانک مرکزی. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف