@Desdoniva عباس دادجوی توکلی ارتباط با ادمین دکترای اقتصاد پولی


نسبت کفایت سرمایه بالای برخی بانکها.. نسبت کفایت سرمایه برای پوشش ریسکهای پیش بینی نشده است

نسبت کفایت سرمایه بالای برخی بانکها.. نسبت کفایت سرمایه برای پوشش ریسکهای پیش بینی نشده است
از یکسو کاهش این نسبت باعث افزایش بیش از حد ریسک شده و از سوی دیگر افزایش زیاد آن باعث کمتر شدن نسبت اهرمی (استفاده کمتر از بدهی) و نیز عدم کارایی بانک در استفاده از دارایی ریسکی‌تر و پربازده‌تر می‌باشد.. برای نمونه کفایت سرمایه ۲۰ به معنای عدم توانایی «صحیح» در بهره مندی از دارایی‌های ریسکی‌تر می‌باشد. نگهداری دارایی بدون ریسک اما کم بازده که هنر کردن نیست!. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

بر اساس چه مدلی میتوان برای تاسیس شعب در شهرهای «کوچک و متوسط» به قطعیت رسید؟

همانطور که میدانیم در شهرهایی که از رونق اقتصادی بالایی برخوردار نیستند، قاعدتا درآمدهای تسهیلاتی شاید تنها گزینه مهم برای کسب درآمد شعب بانکها باشد …به همین خاطر برای تاسیس شعب در این شهرها باید بدین‌گونه عمل نمود که «چقدر سپرده جذب نماییم که بر اساس حاشیه سود حاصله از مصارف آن (مصرف مستقیم شعبه برای تسهیلات دهی و یا قرض دادن منابع به مرکز)، درآمد حاصله» حداقل «کفاف پوشش هزینه هایی چون: هزینه‌های اداری و اجاره ملک، هزینه‌های پرسنلی، هزینه استهلاک اموال و همچنین هزینه ذخیره مطالبات را داشته باشد» …هر چه درآمدهای کارمزدی هم حاصل گردید، برای سودآوری شعبه مورد محاسبه قرار میگیرد البته به شرط آنکه درآمدهای واسطه‌گری (تسهیلات دهی) توانسته باشد پوشش هزینه‌های ذکر شده را صورت دهد …به همین خاطر وقتی میزان سپرده‌های جذب شده و میزان مصارف برخی از شهرهای کشور بخصوص مراکز استان هایی که چندان صنعتی نیستند را بررسی می‌نماییم، نتیجه حاصله آن است که درآمد حاصل از تسهیلات دهی در بسیاری از موارد کفاف پوشش هزینه‌ها را نمیدهد و شاید با تجمیع درآمدهای کارمزدی، به سختی بتوان این هزینه‌ها را پوشش داد.. قطعا ...
 • گزارش تخلف

رشد نقدینگی در مقابل رشد اسمی اقتصادی ناچیز

روند پولی طی سالهای دهه ۹۰ کاملا مستقل و بی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد رو به افزایش است.. حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۱، در اسفند ۹۷ از عدد ۱۸۵۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد نمود. این افزایش ۳۰۰ درصدی برای اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن (به قیمت جاری) در همین مقطع تنها ۱۴۵ درصد افزایش یافته به معنای آن است که بخش عظیمی ‌از بدهی‌های موجود در ترازنامۀ بانک‌ها فاقد مابه‌ازای حقیقی و حتی تورمی ‌است. حتی اگر تجدید ارزیابی دارایی‌ها را مد نظر قرار دهیم جز کوچکی از دارایی‌ها مانند دارایی‌های ثابت مشهود رشد داشته و باز هم اختلاف پابرجاست …به آینده موکول شدن تبعات منفی این انبارۀ عظیم نقدینگی با «وعدۀ سود بیشتر»، معنایی جز تعویق بحران در ازای بحران بزرگ‌تر آتی ندارد …عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

تفاوت بانکها و بنگاه‌های اقتصادی هنگامی که در پرداخت بدهی ناتوانند

در خصوص اعسار از نوع بدهکاری در بنگاه‌های اقتصادی میان بانکها و سایر بنگاه‌ها یک تفاوت بنیادین وجود دارد.. تصور کنید یک بنگاه تولیدی (غیروابسته به بانک) به نظام بانکی بدهکار شود و از تسویه بدهی خود عاجز شود، سیستم بانکی از تمام توان خود جهت. اعمال فشار بر آن بدهکار بهره میبرد …حال تصور کنید بانک‌ها در مقابل بانک مرکزی، بانکها و یا سپرده گذاران بدهکار شده و از ایفای تعهدات خود ناتوان شوند. برای مثال از عهده پرداخت سود تعهد شده ناتوان شود. در این شرائط چه میکند؟. به راحتی هر چه تمام‌تر، آن را خلق می‌کند و ذخیرۀ قانونی و یا ذخائر احتیاطی موردنیاز را هم اگر در اختیار نداشته باشد، قادر به اضافه برداشت از بانک مرکزی است.. برای همین در سال‌های اخیر بانک مرکزی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان (به اذعان رییس کل بانک مرکزی در دی ماه) به بانک‌ها اجازه اضافه برداشت بدون وثیقه داده و تصور کنید اگر نرخ ذخیره قانونی در سال ۹۴ کم نمی‌شد، این عدد به مرز ۵۸ هزار میلیارد تومان می‌رسید.. به همین دلیل است که بانک از حق ویژه‌ای برخوردار است که از دیگران در قرار گرفتن تحت تعقیب قضایی مستثنا است و می‌تواند تعهد خ ...
 • گزارش تخلف

نرخ بهره اوراق بدهی

نرخ بهره اوراق بدهی
نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در کشورها توسعه یافته، شاخص اصلی نرخ بهره کوتاه مدت بشمار میرود اما مهمترین بازارها برای تعیین نرخ بهره، بازار بین بانکی است. عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی، ابزاری در جهت تعیین نرخ بهره بین بانک است …درواقع هدایت کننده اصلی نرخ بهره کوتاه مدت، نرخ بهره بین بانکی است که نرخ اسناد خزانه و اوراق قرضه نیز متأثر از آن و نسبت به آن تا حد زیادی قیمت پذیر خواهند بود. بنابراین وجود بازار بین بانکی کارآمد نسبت به وجود بازار بدهی برای اجرای سیاست بازار باز ضروری‌تر است …واضح است که سهم اندک بازار بدهی (حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان) نسبت به عمق بازار بین بانکی در کشور باعث خواهد شد تا بازار بدهی ابزار کارآمدی برای بانک مرکزی نباشد و حضور بانک مرکزی در این بازار با بهره مندی از عملیات بازار باز جهت تزریق ذخایر مورد نیاز بانکها و کنترل نرخ بهره در اقتصاد ضروری است …عباس دادجوی توکلی. نمودار:. ...
 • گزارش تخلف

سود بر «سود و جریمه دیرکرد» ممنوع!

نحوه تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها بر اساس تایید مجلس به شرح زیر است:. به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرندگان به ترتیب زیر عمل کنند:. چنانچه بانک یا موسسه‌های اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدید با تسهیلات‌گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقی مانده اصل، باقی‌مانده سود و باقی‌مانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود. در این صورت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را به ترتیب زیر محاسبه کنند …۱. کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این ...
 • گزارش تخلف

در خصوص افزایش سرمایه «بانک صادرات»

در خصوص افزایش سرمایه «بانک صادرات»
همانطور که میدانیم هرگاه زیان انباشته از نصف سرمایه بنگاه بیشتر شود، شرکت مشمول ماده ۱۴۱ می‌شود و در دسترسی به منابع مالی دچار مشکل خواهد شد. اما این امر در خصوص بانکهای تجاری که خود خالق «منابع مالی» هستند چندان صدق نمیکند …از سویی بانک صادرات به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بانکهای کشور دارای حجم بالایی از دارایی‌های ثابت است. بگونه‌ای که بر اساس آخرین گزارش کدال، حجم دارایی‌های ثابت مشهود آن تا آذر ماه سال جاری در حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال است. با توجه به تورم حوزه مسکن طی یکسان اخیر، این بانک در حال حاضر یکی از بزرگترین دارندگان دارایی‌های ثابت با ارزش دفتری بسیار پایین است و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها میتواند در دستور کار قرار گیرد.. برای محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز برای خروج از ماده ۱۴۱ این بانک با توجه به سرمایه ۵۷٫۸ هزار میلیارد ریالی و زیان انباشته ۹۵٫۵ هزار میلیارد ریالی، باید گفت لازم است به میزان ۱۳۳٫۲ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه به سرمایه فعلی افزوده شود تا این بنگاه از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شود …عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

آیا «ماه شمار شدن» نرخ سود قطعا منجر به تحریک تقاضا میشود؟

یکی از دوستان امروز در مصاحبه‌ای فرمودند «ماه شمار شدن» نرخ سود به افزایش تقاضای اقتصاد منجر خواهد شد. اما به نظر میرسد اینکه با «ماه شمار شدن» نرخ سود، امید به تقویت تقاضا در اثر بستن سپرده‌های مدت‌دار و گردش آن‌ها داشته باشیم بیهوده است …این انتظار با توجه به توزیع بسیار بسیار نامتوازن این سپرده‌ها (در حدود ۸۵ درصد سپرده‌ها در تملک ۱۰ درصد جامعه است!)، نابجا بوده و این قبیل سپرده‌ها توسط بخش مرفه و سفته باز اقتصاد به سمت خرید کالاهای وارداتی و از آن مهم‌تر با یک جرقه «احتمالا» به سوی سفته‌بازی و خرید دارایی سرازیر میشود و ممکن است «حباب دارایی» را در اقتصاد کشور تقویت کند.. ممکن است ادعا شود با رشد تمایل به سفته‌بازی به‌ویژه در بازار مسکن، رونقی نسبی در این بخش ایجاد شود، اما تجارب گذشته نشان می‌دهد تحریک تولید مسکن از محل رونق سفته‌بازی با هزینه‌های سنگینی همراه خواهد بود. تبعات توزیعی و اجتماعی یک شوک قیمتی دیگر در بازار مسکن در شرایط کنونی اقتصاد کشور غیرقابل‌تحمل است. فراموش نکنیم متوسط قیمت مسکن در تهران به ده میلیون تومان رسیده است!. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

برآوردی از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸

دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد مطلب جالبی در خصوص حجم نقدینگی سال ۱۳۹۸ ارائه شد:. «برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که ممکن است مقدار مطلق افزایش نقدینگی در سال آینده، بیش از کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۱ باشد». اگر حجم نقدینگی در انتهای سال ۱۳۹۷ را بر اساس داده‌های موجود در حدود ۱۸۵۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد کنیم و حجم نقدینگی انتهای سال ۱۳۹۱ را بدان بیافزاییم (۴۶۰۶ هزار میلیارد ریال)، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۵ درصد خواهد بود.. این امر میتواند برای مدیران طرح و برنامه سیستم بانکی موضوعی حائز اهمیت باشد.. قابل ذکر است برآورد نگارنده بر اساس متغیرهای گوناگون (میزان کسری بودجه دولت، متوسط نرخ ارز احتمالی، متوسط نرخ سود پرداختی بانکها، نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی و نسبت واسطه‌گری مالی بانکها) رقم رشد ۲۳٫۱ درصدی را برای سال آتی نشان میدهد …عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

جدول بالا برترین صنایع از منظر فروش را از کل میزان فروش صنعتی در دوران قبل از تحریم (سالها ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰) و دوران تحریم (سالهای ۱۳

جدول بالا برترین صنایع از منظر فروش را از کل میزان فروش صنعتی در دوران قبل از تحریم (سالها ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰) و دوران تحریم (سالهای ۱۳
به جرات میتوان گفت صنایعی که در دوران تحریم از این حیث برترند، همان صنایعی هستند که در دوران قبل از تحریم نیز در صف صنایع برتر قرار داشتند. تنها جایگاه برخی تغییر کرده است …به تغییر جایگاه صنعت خودرو توجه کنید. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

مقایسه تعداد شعب «ساری» و «مونیخ»

تعداد شعب بانکی در ایران به ازای هر صد نفر ۲۹ و برای آلمان ۱۶ است که نشان میدهد شعب بانکی در ایران چقدر بی رویه افزایش یافته. قابل ذکر است اقتصاد هر دو کشور «بانک محور» است …اما مقایسه جالبتر زمانی امکان پذیر است که در شهر «ساری» که شهر کوچکی است در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۴۳ شعبۀ بانکی وجود دارد. درحالی‌که در شهر مونیخ که یک مرکز صنعتی و کاملا مدرن است در سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۱۸ شعبه دایر بوده است!. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

حاشیه سود بانکهای بورسی.. هزینه‌ی اصلی بانک، سود پرداختی به سپرده‌هاست

حاشیه سود بانکهای بورسی.. هزینه‌ی اصلی بانک، سود پرداختی به سپرده‌هاست
در حقیقت سود اصلی بانک از محل تفاوت بین سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از تسهیلات حاصل می‌گردد. تفاوت بین این دو عدد نرخی است که از آن با عنوان حاشیه‌ی سود بانکی (Spread) یاد می‌شود …اما عامل دیگری نیز در جهت افزایش منابع در اختیار بانک‌ها به منظور وام‌دهی عمل می‌کند که عبارت است از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی که خود به دو سرفصل خط اعتباری و اضافه برداشت تقسیم میشود. بر اساس آمارها میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقمی‌معادل ۹ درصد سپرده‌های بانکی است. بیش از نیمی‌از این بدهی‌ متعلق به بانک مسکن است که برای اعطای تسهیلات مسکن مهر استفاده شده است. میزان بهره مندی از بدهی بانکها به بانک مرکزی از محل خط اعتباری دریافتی جهت تسهیلات دهی جهت شفافیت هر چه بهتر نرخ حاشیه سود میتواند مثمر ثمر باشد.. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

قابل توجه مدیران بانکداری شرکتی در نظام بانکی کشور

قابل توجه مدیران بانکداری شرکتی در نظام بانکی کشور
بنابر جدول استان‌های تهران، اصفهان، البرز، قزوین، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و مرکزی دارای بالاترین سهم در تعداد بنگاه‌های بزرگ و متوسط هستند.. به نظر می‌رسد توجه به جایگاه استان هایی مانند قزوین و مرکزی ضروری است و حتی می‌توان به حضور بانکداری شرکتی در سطح سرپرستی استان‌ها بیش از پیش توجه نمود …توضیح: بنگاه‌های متوسط، مربوط به آن دسته از بنگاه هایی است که در سال ۱۳۹۴، حداقل در حدود ۶٫۳ میلیارد تومان در سال فروش داشته‌اند. از سویی تعریف بنگاه‌های بزرگ نیز مربوط به آن دسته از بنگاه هایی است که در سال ۱۳۹۴ حداقل در حدود ۱۶ میلیارد تومان در سال فروش داشته‌اند.. منبع: برآورد محقق. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

شاخص پرداخت مالیات در اقتصاد کشور

شاخص پرداخت مالیات «زمان»، «نرخ» و «تعداد» پرداخت‌های مالیاتی هر مودی مالیاتی را به تصویر می‌کشاند. رتبه اقتصاد ایران در شاخص پرداخت مالیات در سال میلادی گذشته ۱۴۹ بوده است؛. هر مودی مالیاتی ایرانی در سال ۲۰۱۲ در هر سال ۲۰ بار برای پرداخت مالیات خود به مراجع مربوطه مراجعه کرده، ۳۴۴ ساعت برای تهیه اسناد و مدارک مربوطه و همچنین پرداخت مالیات زمان صرف کرده و در نهایت مالیات پرداختی حدود ۴۴ درصد از سودش را تشکیل داده است.. در آخرین گزارش اگرچه تعداد زمان صرف شده برای هر مودی مالیاتی برای پرداخت مالیات به ۲۱۶ ساعت کاهش یافته اما دو شاخص دیگر تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نکرده‌اند.. منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. ...
 • گزارش تخلف

انقباض پولی در عین نیاز به حضور فعالانه در بازار پول

انقباض پولی در عین نیاز به حضور فعالانه در بازار پول
نمودار بالا نشان میدهد دقیقا بعد از کاهش تورم تولید کننده که از تورم فشار هزینه (عمدتا افزایش نرخ ارز) در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نشات گرفته بود و نیاز به نقدینگی ارزان قیمت و هدفمند بیش از پیش احساس میشد، سیاستگذار بین سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ به شدت از چنین حضوری اجتناب نمود.. دقیقا طی این دوره بدهی بانکها به بانک مرکزی که پول گران قیمت مخلوق این نهاد است در بازار پولی تزریق و اعتیاد بانکها را بیش از پیش به چنین پولی افزایش داد …عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

قابل توجه برنامه ریزان نظام بانکی: پراکندگی سپرده‌ها در مناطق مختلف تهران چگونه است؟

قابل توجه برنامه ریزان نظام بانکی: پراکندگی سپرده‌ها در مناطق مختلف تهران چگونه است؟
بررسی پراکندگی سپرده در شعب بانک‌های خصوصی و خصوصی شده استان تهران به عنوان استانی که بالاترین حجم سپرده را در اختیار داشته و در تمام بانک‌های خصوصی سهمی در حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد شعب را به خود اختصاص داده است، از اهمیت خاصی برخوردار است …به همین خاطر با استفاده از مطالعه میدانی که در انتهای سال ۱۳۹۵ توسط گروه تحقیقاتی ما در پنج بانک خصوصی و دو بانک خصوصی شده انجام گرفت، پراکندگی سپرده‌های بانکی در سطح شهر تهران و در ۱۰۰ نقطه شهری (که بعضا در مواردی بسیار به یکدیگر نزدیک بودند) مورد پایش قرار گرفت …میتوان از این اعداد برای هدفگذاری و مقایسه عملکرد شعب هر بانک در هر ناحیه / منطقه با متوسط (میانگین) عملکردحوزه / ناحیه بهره برد …این ۱۰۰ منطقه در کل سطح شهر و در مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران بوده است. به طور مثال در برخی مناطق شمال تهران تمرکز سپرده‌ها در حدود ۲٫۵ برابر مناطق جنوبی می‌باشد. این داده‌ها برای انتهای بهمن ماه سال ۱۳۹۵ می‌باشد و واحد میلیارد ریال است.. عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

پیش بینی نرخ حق الوکاله منفی بانکهای خصوصی و خصوصی شده در سال ۱۳۹۸

پیش بینی نرخ حق الوکاله منفی بانکهای خصوصی و خصوصی شده در سال ۱۳۹۸
حق الوکاله در صورت‌های مالی بانک‌ها نشانگر بخش درآمدی است. هر میزان در صورت‌های مالی یک بانک رقم حق الوکاله مثبت و رقم بالاتری درج شده باشد، به این معنی است که میزان حق الوکاله قانونی خود را تقریبا تا حد ممکن دریافت کرده‌اند …اما از آنجا که طرف دارایی‌های بانک تابعی از روند تولید اقتصادی، میزان تورم و نرخ ارز بوده بر اساس مدل بکار گرفته شده میتوان برآورد نمود که این نرخ در سال ۱۳۹۸ برای بانکهای خصوصی و خصوصی شده منفی گردد.. منفی بودن این نرخ به این معناست که این بانک‌ها هیچ مبلغی را برای حق الوکاله خود از درآمد‌های مشاع دریافت نکردند. بلکه بخشی از درآمد سهم مشاع خود را از دست داده است و عمدتا بدلیل عدم توان آن­ها در تخصیص سودآور منابع گران قیمت جمع­ آوری شده بوده است. پس همان بهتر که «واسطه‌گری مالی» نمیکردند.. شرائط اقتصاد کشور ناگزیر بودن خلق محصولات جدید بانکی در جهت توسعه درآمدهای کارمزدی را نشان میدهد …عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

کالاها و خدمات مانند «مائده آسمانی» نیستند که. بدون قیمت وارد بازار شوند

منطبق بر نظریه‌های ارتدوکس، از جمله در رأس آن‌ها پول‌گرایان، فرض می‌کنند که کالاها و خدمات بدون قیمت به بازار وارد می‌شوند و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری میشود. در این شرایط، یعنی ورود کالا بدون قیمت به بازار، هرقدر جاذبۀ تقاضا (به سبب رشد حجم پول) بالاتر باشد، قیمت کالا به سمت بالا حرکت می‌کند …بر این اساس تصور مانند حالتی است که ویکسل به تصویر میکشد: «مائده آسمانی» بدون قیمت به زمین رسیده و تأثیر معنی‌دار حجم پول بر شکل‌گیری قیمت‌ها مربوط به حالتی است که در آن «مائده آسمانی» ذکر شده تحت تأثیر نیروهای بازار از طریق حراج قیمت می‌یابد.. اما این رویکرد صحیح نیست. زیرا در واقعیت «تولیدکننده کالای خود را پیش از اینکه مبادله اتفاق بیفتد براساس شرایط تولید (هزینه‌های واحد)، ساختار بازار و حاشیه سود مفروض قیمت‌گذاری می‌کند». به نوعی تمامی‌این تحولات مربوط است به پیش از عرضۀ محصول به بازار. پیش از اینکه در معرض جاذبۀ تقاضا ناشی از رشد عرضۀ پول قرار گیرد (دیدگاه پولگرایی) …در ادامه این پرسش مطرح میگردد که تاثیر رشد نقدینگی چگونه است؟. تأثیر رشد نقدینگی نه بر قیمت‌گذاری کالا بلکه بر م ...
 • گزارش تخلف

چرا فروش املاک تملیکی برای «سیستم بانکی به‌مثابه یک کل» نمی‌تواند عاملی جهت رفع تنگنای مالی باشد؟

در گذشته ذکر کردم فروش املاک تملیکی میتواند برای یک یا چند بانک «گشایش نقدینگی» ایجاد کند اما برای «کلیت» نظام بانکی جمع بازی صفر است.. فرض کنید بانک الف به فروش املاک تملیکی خود بنابر دستور سیاستگذار جهت رفع انجماد دارایی اقدام کند. در این حالت:.۱. خریدار ملک از سپرده خود نزد بانک ب کاسته و در این حالت سپرده به بانک الف منتقل میشود …۲. در اتاق پایاپای و تسویه بین بانکی، سپرده بانک ب نزد بانک مرکزی (ذخائر) کاسته شده و سپرده بانک الف نزد بانک مرکزی شارژ میشود. آنچیزی که بانک الف به دست آورده عبارت است از «ذخایر»؛. در این حالت کسب ذخایر بیشتر برای بانک الف به معنای کاهش ذخایر و تشدید تنگنای مالی برای سایر بانک‌هاست. در چنین شرایطی درمجموع، همچنان رقابت بر سر جذب ذخائر موجود بین بانک‌ها برای فرار از پرداخت جریمه ۳۴ درصدی بر سر جای خود باقی خواهد بود …اما در خصوص رفتار انفرادی بانکها میتوان گفت طبیعی است که با فروش دارایی‌های مازاد، بانک به‌جای آنکه ذخایر را با نرخ بهره‌ای که روی سپرده می‌پردازد یا در بازار بین بانکی جذب کند و یا از بانک مرکزی استقراض میکند، ذخایری با نرخ صفر به دست می‌آور ...
 • گزارش تخلف