جدیدترین نوشته‌ها

سی رایت میلز و آلودگی هوا در ایران

🖋 سیدجواد میری مینق …✅ سی رایت میلز خالق مفهوم «بینش جامعه شناختی» سخنی در باب تمایز بین «مسئله فردی» و «مسئله اجتماعی» دارد که یکی از شاهکارهای نظری است. او میگوید اگر صبح از خانه بیرون زدی و همسرت به تو زنگ زد و گفت دختر عمویش از کار بیکار شده، تو در جوابش میتوانی بگویی متاسفم و بعد در خلوتت به این فکر کنی که شاید دختر عموی همسرت تنبل بوده و یا مهارت کافی نداشته. اما اگر در طی یک روز با ۱۰۰۰ نفر روبرو شدی که بیکار بودند و یا آماری از بیکاری به دست آوردی که ۱۵٪ از نیروی کار در جامعه بیکارند، آنگاه تو نمیتوانی با ارجاع به خصیصه‌های فردی این مشکل را توضیح بدهی.. ✅ به سخن دیگر، بیکاری یک نفر مشکل و مسئله فردی است ولی ۱۵٪ بیکاری دیگر مسئله فردی نیست بل مشکل اجتماعی است. حال اگر در جامعه ایی یک روز یا ده روز با آلودگی هوا روبرو بودیم شاید میتوانستیم ربطش بدهیم به اتفاقات جوی و اقلیمی ولی وقتی شهرهای بزرگ و کوچک ایران دچار آلودگی در انواع مختلف میشوند و منحصر در یک نمونه هم نیست، آنگاه این مشکل از فرم انفرادی خارج میشود و نشان از ناکارآمدی در مدیریت شهری و منابع سرزمینی دارد. به عبارت دیگر، ...
  • گزارش تخلف

✍امام على علیه السلام:.. چرا که خداوند به بندگانش ظلم نمى کند

اگر مردم به هنگامى که بلاها و سختى‌ها بر آنان فرود مى آمد و نعمت‌ها از دستشان مى رفت، با نیت هاى خوب و دلى مشتاق به پروردگارشان پناه مى بردند، بى گمان هر از دست رفته اى به آنان باز مى گشت و هر فاسدى اصلاح مى شد …📚نهج البلاغه، از خطبه ۱۷۸. ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. ‍ ر_می کنیم. 👇

به نام خدا. من عمل صالحا من ذکر أو أنثىٰ. وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة ۖ. ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون. هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده می‌داریم؛ و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند، خواهیم داد …نحل/ ۹۷. 🌿🌿🌿. مردن، هنر دشوار به هنگام رفتن است. بسیارى بس دیر مى میرند،. و اما اندکى بس زود. ...
  • گزارش تخلف

‍ ‍ علامه طباطبایی:. «ثمره تزکیه و صفای باطن»

با طهارت نفس و صفای باطن بسیاری از مجهولات و مشکلات علمی حل می‌شود. از بوعلی سینا نقل شده است که راجع به مساله‌ای چهل بار دقت کردم و نتوانستم بفهمم ولی وضو ساختم و دو رکعت نماز به جا آوردم و سپس آن مسأله برایم روشن شد …📕 در محضر علامه طباطبایی. ...
  • گزارش تخلف