جدیدترین نوشته‌ها

✳️✴️ اهمیت سواد و شعور سیاسی

⬅️ بالا رفتن سواد و شعور سیاسی یک جامعه مدیریت کلان را برای دولت‌مردان و حکام پوپولیست سخت می‌نماید. از این‌رو در حکومت‌‌های مستبد از رشد سواد سیاسی در جامعه جلوگیری می‌کنند و دشمن آزادی بیان و شفافیت سیاسی هستند ولی بی‌شعوری سیاسی کار دولتی‌ها را سهل و بالطبع زندگی شهروندان را مشکل و طاقت‌فرسا می‌نماید …🔸شعور سیاسی در دنیا امروز نه اطلاعاتی فانتزی، بلکه یک نیاز اساسی است، برای راحت نفس‌ کشیدن، در رفاه زندگی‌کردن و احساس شهروند حق مدارکردن، قدم‌گذاشتن به میدان سیاست عاری از دغل‌بازی و فریب و کاسبکاری معمولا کار انسان‌های از خودگذشته و بزرگ است که تنها به منافع و به‌روزی جمع و به مردم و وطن می‌اندیشند …🔸یک ملت غیرسیاسی و ناآگاه را به آسانی می‌توان فریب داده، به هر راهی که سود طبقات ستمگر و مستبد در آن مثمر باشد، کشانید. فرد غیرسیاسی قادر نیست که رویدادهای جامعه را تحلیل نموده، عوامل پنهان در پس تبلیغات جاری را دریابد، با یک ساندیس و یک کیلو سیب‌زمینی رأی می‌دهد و…. 🔺 «کسانی که خودشان را از سیاست به دور نگه‌ می‌دارند، توسط احمق‌ها اداره می‌شوند.» …. ✅. ...
 • گزارش تخلف

🔹تاسیان …واژه‌نامهٔ آزاد.. [گیلکی] حالتی که به خاطر نبودن کسی به انسان دست می‌دهد

دل و دماغ هیچ کاری را نداشتن. دلتنگی غریب. غم فزاینده همچنین نام کتابی از امیر هوشنگ ابتهاج سمیعی گیلانی (سایه). پی‌نوشت:. نمی‌دانم واژه‌‌نامهٔ آزاد موجود در واژه‌یاب چقدر قابل‌اعتماد است اما امیدوارم اگر این یکی را اشتباه کرده باشد، گیلک‌ها آگاهم کنند. چه‌ بار غمی را بر دوش می‌کشد به‌تنهایی، این پنجشنبه‌جمعهٔ آخر سالی.. شما هم در گویش خودتان واژهٔ جداگانه‌ای دارید‌ برای بیان این حجم از غم؟ خوش‌حال می‌شوم بدانم …خلاصه که:. حالتی رفت که زمین و زمان و فلک و ملک به فریاد آمد! ...
 • گزارش تخلف

هابرماس (متولد ۱۹۲۹) از فیلسوفان اجتماعی قرن بیستم که آثارش تأثیر فراوانی در توسعه‌ی معرفت شناسی اجتماعی داشته است، به پژوهش دربار

وی در کتاب «شناخت و علایق انسانی» سه نوع علاقه‌ی بنیادی و ژرف را در نظر می‌گیرد که اشتغال خاطر ما با حوزه‌های گوناگون شناخت را توضیح می‌دهند؛ ابتدا علاقه‌ی ابزاری یا فنی که رابطه‌ی انسان با طبیعت را توصیف می‌کند …در علوم طبیعی و تجربی کوشش انسان برای اعمال سلطه و انضباط بر طبیعت شناختی را در پی دارد که هابرماس از آن به عنوان تک ذهنی یا تک گفتاری (Monological Knowledge) نام می‌برد …دوم علاقه‌ی علوم عملی که به رابطه‌ی بین ذهن و تفاهم مربوط می‌شود. علوم تاریخی تأویلی برای رسیدن به تفاهم متقابل و خود فهمی در جریان امور زندگی روزمره با این نوع علاقه سروکار دارند. سوم علاقه‌ای که وی از آن به عنوان علاقه‌ی رهایی بخش یا استعلایی یاد می‌کند. این علاقه توانایی ما به تفکر در باب مفروضات ذهنی خودمان را توصیف می‌کند. «هابرماس» هم چون «ویتگنشتاین» ناخواسته پیرو تفکر کانت است. او کوشید برای بررسی صور نهایی امکان سخن به شکل متعین، از روش بازسازی عقلانی بهره بگیرد. کار بازسازی عقلانی این است که شناخت شهودی یا عامل شناسایی را به طور منظم بازسازی کند که این نیز از سه طریق حاصل می‌شود: اول از طریق مشاهده ...
 • گزارش تخلف

نظر کاسیرر دو مفهوم مهم در زبان وجود دارد: یکی «هستی» (Being) و دیگری «نفس» (یا خود) (Self)، ظهور این دو معنا نشان‌گر تکامل زبان ا

در دوران قبلی واژه‌ی هستی «است» بود و نفس از دل آن بیرون آمد و آدمی در سایه‌ی همین مفهوم هستی وجود واجب را تحت یک عنوان واحد مورد بحث قرار داد. بدین ترتیب وحدت خداوند از وحدت هستی مشتق گردید. وقتی که نفس از «من» مشتق گردید، حوزه‌ی جدیدی از اندیشه را به روی آدمی گشود و اسطوره نیز از بستر تکامل این دو شکل زبانی (هستی و خود) دگرگون شده و ماهیتی تازه یافت. تمامی سعی کاسیرر این است که نشان دهد اسطوره در محوریت زبان و پیوند با مفهوم وجود و تکامل ذهنی ریشه دارد. بنابراین زبان سرچشمه‌ی پیدایش اسطوره است …نظریه‌ی زبان و اسطوره در نگرش کاسیرر بر اساس معرفت شناسی کانت آلمانی شکل گرفته است. وی مدعی است که کارکرد ذهن آدمی عقلانی کردن تجربه‌های روزمره است. او این فراگرد را «بازنمایی» (Represention) می‌نامد …تلقی نمادین از زبان درصدد است، تصوری فراتر از معناهای فرهنگنامه‌ای و فقه اللغه‌ای به وجود بیاورد و معتقد است که کار زبان کاهش ایهام‌ها و فهم متن زبان گفتاری و نهادینه کردن آن است. از این جهت هویت زبان ساختاری چند لایه است که شماره گان آن مانند هرگونه گفتار دیگری ساخته شده است این چند لایه بودن مح ...
 • گزارش تخلف

کنش ارتباطی و ماهیت شناخت زبان

سده‌های اخیر پژوهش در قلمرو اندیشه‌ی تحلیلی، به جست وجو و کاوش در حوزه‌ی زیرساخت‌های زبانی _ شناختی منجر گردید و فیلسوفان از مجرای معرفت هرمنوتیکی به تأثیرات زبان شناسی توجه بیشتری یافتند. آثار «مارتین هایدگر»، «هانس گئورگ گادامر» و «هابرماس» تأثیر ژرفی در توسعه و تعمیق زبان شناسی گذاشتند و زبان را به مثابه‌ی «کنش ارتباطی» در آگاهی انسان مرکزیت بخشیدند. «مارتین هایدگر» در کتاب «هستی و زمان» هستی انسان را زبانمند می‌داند و حضور انسان در جهان را به زبان وابسته کرده است، اما آنچه انسان بر زمان می‌راند مبتنی بر چیزی است که پیشاپیش در درون خود دارد. این «پیش داشت‌ها»، «پیش دیدها» و «پیش دریافت‌ها» نوع نگاه انسان را مشخص می‌سازد و ذهن او را پیشاپیش از فهم آغازین و نخستین مشحون می‌سازد …هانس گئورگ گادامر برای تفسیر «پیش داشت‌های» هایدگر از تعبیری به نام «افق» استفاده می‌کند. افق به معنای نگرشی است که جایگاه هر کس را در جهان مشخص می‌کند. افق موقعیت هنری ما را در جهان توصیف، تعریف و مشخص می‌سازد و یکی از مؤلفه‌های لاینفک موقعیت ما است. پیش داوری‌های ما نمایش‌گر افقی هستند که در درون آن زندگی می ...
 • گزارش تخلف

✍💎. این اصل اساسی را شروع کنید که شما نیازی به تایید کسی ندارید.. درست است؟

بله، اگر کسی شما را دوست ندارد، زندگی شما نابود نمی‌شود. شما می‌توانید شادمانه قدم بزنید، کتاب بخوانید، رمان بنویسید، ورزش کنید، روی چمن‌ها دراز بکشید، غروب را تماشا کنید، می‌توانید با شخص خودتان شاد باشید. زمانی که به این درک برسید، از نگرانی اینکه دیگران در مورد شما چه فکر می‌کنند رها می‌شوید. زمانی که احساس‌های بد به سراغتان می‌آیند (خارج از کنترل ما)، درک کنید که این‌ها بوی خواستن تایید دیگران را می‌دهند و به یاد بیاورید که شما نیازی به تایید دیگران ندارید. بدون آن هم انسان خوبی هستید. در شوق تایید دیگران، زندگی ما رنج آور می‌شود و ما نیازی به این رنج نداریم …. ✍لئوبابوتا. 📙 کتاب کوچک رضایت. 💟 ...
 • گزارش تخلف

🌀محموله‌ی اقلام کمکی از ستاد اهواز جمعیت امام علی (ع) برای روستای شیخ‌طعمه از توابع حمیدیه ارسال شد؛ به همراه این محموله، از قایق‌

(۹۸/۰۱/۱۸). ✅ با تشکر از هیات قایقرانی استان خوزستان …🆔
 • گزارش تخلف

در صورت خلاف در اعمال قرارداد (کیفیت کالا، کیفیت بسته‌بندی، رعایت استانداردها، رعایت تاریخ و ساعت رساندن کالا به انبار آلدی…) قسمت

در این رابطه تا به حال چند شرکت تولیدی یا فروشنده ورشکست شده‌اند. آلدی تا به حال چند بار کالاهای ایرانی از جمله خرما و زرشک به بازار عرضه کرده.
 • گزارش تخلف

فروشگاه‌های زنجیره‌های آلدی Aldi

مخفف Albrecht Discount نام ۲ شرکت مستقل آلمانی با منشأ مشترک در گذشته است که در جمع مالک بزرگترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اروپا از نوع فروشگاه‌های تخفیفی هستند و در دو بخش بزرگ آلدی جنوبی و آلدی شمالی فعالیت می‌کنند.. این دو شرکت بر حسب نام (و طبق قرارداد)، نیمه شمالی و جنوبی کشور آلمان را پوشش می‌دهند. بنیان‌گذاران و مدیران این دو شرکت، برادران کارل آلبرشت (زاده ۱۹۲۰) (دهمین فرد ثروتمند جهان) و تئو آلبرشت (زاده ۱۹۲۲) بودند …دفتر مرکزی این شرکت در شهر اسن بوده و با ۶۷ € میلیارد یورو درآمد سالانه و بیش از ۱۶۳٫۰۰۰ نفر کارمند بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای تخفیفی اروپا میباشد …این دو شرکت، هم‌اکنون بیش از ۱۰٫۰۰۰ شعبه در جهان دارند. برادران آلبرشت شرکت‌های خود را جهت تثبیت و نگهداری درازمدت سرمایه کل، در دهه ۱۹۷۰ میلادی به عنوان بنیاد ثبت کردند که به دلایل خاص و ویژه بنیادها هر سی سال یک بار مالیات بر درآمد مختصری برای شخصیت حقوقی بنیاد می‌پردازند. مالیات بر درآمد برداشت‌های شخصی مالکین به صورت عادی محاسبه و پرداخت می‌شود. این دو بنیاد (طبق قانون بنیادها) بخش خاصی از درآمد خالص خود را صر ...
 • گزارش تخلف

✅هشدار ظریف نسبت به پیامدهای اقدام احتمالی آمریکا علیه سپاه پاسداران

✅هشدار ظریف نسبت به پیامدهای اقدام احتمالی آمریکا علیه سپاه پاسداران
وزیر امورخارجه در صفحه توئیتر خود نوشت:. 🔹آنها که منافع نتانیاهو را به منافع کشورشان ترجیح می‌دهند و همواره توطئه نام گذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» را دنبال کرده‌اند، کاملا از عواقب این سیاست برای نیروهای آمریکا در منطقه آگاه هستند …🔹ظریف در پیام خود با انتشار تصاویری از رئیس جمهور آمریکا و مشاور امنیت ملی او افزود: در واقع، آنها به دنبال کشاندن آمریکا به یک باتلاق هستند. ترامپ باید تا فاجعه دیگری برای آمریکا خلق نشده این حقیقت را درک کند. /ایسنا. ✔️کانال بازارسرمایه 🔜 ...
 • گزارش تخلف

✅همتی: نگفتم دلار ۱۱ هزار تومان می‌شود.. رئیس ‌کل بانک مرکزی:

✅همتی: نگفتم دلار ۱۱ هزار تومان می‌شود.. رئیس ‌کل بانک مرکزی:
🔹هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار ۱۱ هزار تومان می‌شود، من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده‌اند که قیمت دلار ۱۱ هزار تومان می‌شود …🔹برخی گفتند من گفته‌ام که اگر مردم ارز نخرند ارزان می‌شود، منظور من از خرید و فروش ارز این بود که مردم وارد دلالی ارز نشوند و خوشحالم که اکنون نیز وارد نمی‌شوند/ایسنا. ✔️کانال بازارسرمایه 🔜 ...
 • گزارش تخلف

💎 با آی نوتی به کسب و کار خود رونق ببخشید …📝 برای مشاهده فیلم‌های تبلیغاتی آی نوتی وارد لینک‌های زیر شوید …

💎 با آی نوتی به کسب و کار خود رونق ببخشید …📝 برای مشاهده فیلم‌های تبلیغاتی آی نوتی وارد لینک‌های زیر شوید …
👈 بخش اول مستند آی نوتی. ➡️ تیزر تبلیغاتی آی نوتی (سری اول). ➡️ تیزر تبلیغاتی آی نوتی (سری دوم). ➡️ تیزر تبلیغاتی آی نوتی (سری سوم). ➡️ تیزر تبلیغاتی آی نوتی (سری چهارم). ➡️ Mag. iNoti. ir. 🆔
 • گزارش تخلف

🔴 کنکور سراسری ۱۳ و ۱۴ تیرماه برگزار می‌شود

🔴 کنکور سراسری ۱۳ و ۱۴ تیرماه برگزار می‌شود
🔸 مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد که کنکور سراسری سال ۹۸ طبق برنامه زمان بندی در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه برگزار می‌شود …🔸 توزیع کارت کنکور سراسری در روزهای ۱۰ تا ۱۲ تیرماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود. بر اساس اعلام قبلی سازمان سنجش آموزش کشور، در این آزمون ۷۶۰ هزار نفر پذیرفته خواهند شد.. 🔸 بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در کنکور سراسری ۹۸ و البته ۹۹ دو نوع سوال برای داوطلبان نظام قدیم و جدید طراحی می‌شود …🎓 ...
 • گزارش تخلف

✳️✴️ چرا افراد زبون و فرصت طلب در نظام‌های استبدادی عالی رتبه می‌گردند و باچه انگیزه‌ای ایشان انتخاب می‌شوند …

✳️✴️ چرا افراد زبون و فرصت طلب در نظام‌های استبدادی عالی رتبه می‌گردند و باچه انگیزه‌ای ایشان انتخاب می‌شوند …
✳️اردشیر زاهدی، داماد محمدرضا پهلوی که تا آخرین لحظات عمر در کنار او بود در کتاب خاطرات خود به بیان وقایع آخرین روزهای شاه پرداخته که خواندنش جالب است:. تقریبا ده روز قبل از خروج شاه از ایران آقای پاکروان رئیس اسبق ساواک به من اطلاع داد که شاه میخواهد مملکت را ترک کند، او با اصرار از من میخواست او را تشویق به ماندن در ایران کنم، میگفت اگر شاه برود ارتش خیانت خواهد کرد، من این مطلب را به شاه گفتم و او گفت: ارتش!! ارتش ممکن نیست به من خیانت کند. مدتی بعد که در مراکش میهمان سلطان حسن دوم بودیم، دریادار حبیب‌اللهی فرمانده نیروی دریایی ارتش که موفق به فرار شده بود خود را به ما رساند و داستان‌های شگرفی را برایمان تعریف کرد، حبیب‌اللهی که همه ما را مشتاق شنیدن اخبار و گزارشات دست اول دید شروع به صحبت کرد اما او هر چه بیشتر میگفت ما هم در بهت بیشتری فرو میرفتیم، دریادار حبیب‌اللهی گفت که ارتشبد قره‌باغی با امان از انقلابیون با آنها سازش کرده و ارتش را به پادگان‌ها بازگردانده و پشت بختیار را خالی کرده است …. اعلیحضرت با شنیدن این مطلب به زمین تف کرده و گفت: این مردک مادر … خواهر … را من از روست ...
 • گزارش تخلف