جدیدترین نوشته‌ها

… آن روز صبح تنها صبحی از سال بود که همگی صبحانه‌ی مفصل می‌خوردند، با این آش، که می‌توان گفت نشانه‌ی وداع با زمستان بود و آخرین غذ

یک یا دو روز پیش از رسیدن عید، چار وادارهای زغال‌کش که از شهر می‌رسیدند، بارشان شیرینی و سورسات عید بود. عطارها می‌دادند خرما و کشمش و نخودچی و انجیر و حلواهای ارزان قیمتی که از شیره‌ی انگور و مغز گردو درست می‌شد، بیاورند، که به مصرف عید فقیرترها می‌رسید، زیرا آنها دسترسی به خرید حلوای اصلی نداشتند. بنابراین این کاروان پیش از شب عید، کاروان مخصوصی بود. علاوه بر آن، مقدار اضافه‌تری قند و چای و ادویه و پارچه با خود می‌آورد. شیرین کننده‌ی کام و نو نوار کننده‌ی کسانی بود که در ده دستشان به دهنشان می‌رسید. شیرینی در زندگی مردم آن زمان اهمیت بسیار داشت، زیرا خیلی کمتر از آنچه بدن احتیاج داشت به آن می‌رسید. به چربی، به علت وجود گوسفند کم و بیش دسترسی بود، ولی شیرینی جزو نوادر به شمار می‌رفت. از این‌رو وجود آن با عید و عیش و عروسی و سور وابسته شده بود …‌اول. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. ...
 • گزارش تخلف

تا بد و نیک جهان پیش تو یکسان نشود. کفر در دیده‌ی انصاف تو پنهان نشود

تا چو بستان نشوی پی سپر خلق ز شوق. دلت از شوق ملک روضه و بستان نشود. تا مهیا نشوی حال تو نیکو نشود. تا پریشان نشوی کار به سامان نشود. تا تو در دایره‌ی فقر فرو ناری سر. خانه‌ی حرص تو و آز تو ویران نشود. تا تو خوشدل نشوی در پی دلبر نرسی. تا که از جان نبری جفت تو جانان نشود. هر که در مصر شود یوسف چاهی نبود. ...
 • گزارش تخلف

چگونگی تحقق اهداف و منافع ملی از دید مکاتب مختلف سیاسی …اصولا کشورها با هر نوع حکومتی می‌توانند یکی از سه رویه ذیل را در تعقیب اهد

-اولویت ارتقای قدرت نظامی و تقویت نهادهای امنیتی. -منطق برد- باخت و تمایل به کسب امتیاز یک سویه در مذاکرات دوجانبه یا چند جانبه. - تمرکز بر صادرات و تجارت یک سویه و توسعه صنعت توریسم در اقتصاد. - قابلیت ایجاد حماسه و شور جنگ در ملت. - تمایل به نفوذ سیاسی و فرهنگی در سایر کشورها.۲- رویکرد لیبرال دموکرات: با ویژگی‌های زیر در روابط خارجی:. - تمرکز بر توسعه افتصادی و ارتقای قدرت اقتصادی و تجاری. - تمایل به تجارت، تعامل‌های فرهنگی و همکاری در حوزه‌های اقتصادی و بهداشتی و …. با هدف ایجاد امنیت و صلح بین المللی. - منطق برد- برد در مذاکرات بین المللی. ...
 • گزارش تخلف

یادداشت سیاسی؛. چهره زانوسی احزاب. حزب سیاسی در چند سده اخیر، مفهوم مدرنی یافته است

در این مفهوم جدید، حزب دارای چهار رکن است:. ۱- حزب باید دارای تشکل مرکزی رهبری کننده و پایدار باشد. مراد از پایدار، آن است که: حزب باید از رهبران خود، بیشترعمر نماید و با مردن بنیان گذاران، از هم نپاشد.۲- حزب باید دارای سازمان‌های محلی پایدار باشد که با سازمان مرکزی حزب پیوند همیشگی برقرار می‌کند. ۳- رهبران مرکزی و محلی حزب باید مصمم باشند که قدرت سیاسی را در سراسر کشور به تنهایی و یا با یاری احزاب دیگر، به دست آورند.۴- حزب باید از پشتیبانی مردم برخوردار باشد. چهار رکن مذکور را می‌توان در این تعریف دید: حزب، «جمعی از گروه‌های اجتماعی پراکنده در اطراف مملکت است که به وسیله سازمان‌های هماهنگ کننده به هم پیوسته‌اند.». حزب به این معنا، از بهترین وسائل ارتقاء ملت‌ها و درمان آشفتگی‌های مردم و رهایی از ظلم و وابستگی و نیل به آزادی و استقلال است، از این رو، آزادی ملت و رهایی آنان را از چنگال استبداد شعار خود قرار می‌دهند و با آب و تاب در باره وحدت سخن می‌گویند و در نتیجه، دل‌های مردم را به هم نزدیک می‌کنند. در حقیقت، احزاب سیاسی مردم را با وعده آزادی و خوشبختی، به دنبال سیاست‌های حزبی می‌کشند ...
 • گزارش تخلف

امر سیاسی در آیات مکی/. دکترمرتضی شیرودی

دانشیار علوم سیاسی و عضو هیات علمی وزارت علوم و استاد دانشگاه‌های کشور. امر سیاسی در اسلام، نص گرا است و قرآن، مصدر نص است اما تنها آیات مدنی، مأخذ امرسیاسی نیست، در نتیجه، نمی توان گفت که چون پیامبر اکرم (ص) در مدینه به تأسیس حکومت دست زد، صرفا آیات مدنی در بیان ابعاد و جزئیات آن، نازل شده‌اند! برخلاف آنچه گلدزیهر گفته است، امر سیاسی محصول دوره مدنی نیست بلکه آیات مدنی، مکمل آیات مکی در امر سیاسی است و اختلاف در مکان نزول آیات، ارتباطات آن‌ها را به هم نمی‌ریزد. به واقع، آیات مکی به امهات و مبانی امر سیاسی و آیات مدنی به جزئیات آن می‌پردازد. آیات مکی بر ابعاد نظری و آن دیگری، برعرصه‌های عملی، تمرکز دارند. پیامبر اکرم (ص) در صدد حرکت از جاهلیت به مدنیت بود و لذا طبیعی است که نخست، به امر و نه به فرع بپردازد. تمرکز اغلب آیات مکی، بر حساب و میزان و یا بر رستاخیر به معنای آن نخواهد بود که این آیات، بعد زمینی امر سیاسی را هویدا نمی‌سازند. چنانچه رسالت را مقدم بر هجرت بدانیم، آیات مکی بر آیات مدنی در امر سیاسی اولویت دارند. از این رو، در آیه ۳ سوره اعراف می‌خوانیم: «از آنچه از طرف پروردگارتا ...
 • گزارش تخلف

هرمنوتیک

هرمنوتیک به معنای تفسیر کردن یا علم تاویل و یا هنر تفسیر کتاب مقدس و مانند آن به کار می‌رود. به اعتقاد یکی از برزگان هرمنوتیک (ریکور)، هرمنوتیک، دانشی است که به شیوه فهم و مکانیزم تفسیر متون می‌پردازد. کلمه هرمنوتیک از هرمس خدای یونانی اخذ شده است. هرمس، خدای تفسیر خوانده می‌شد. بحث اصلی هرمنوتیک عبارت است از: جریان فهمیدن چگونه باید صورت گیرد؟ و معنا، چگونه از جهان یک شخص به جهان شخص دیگر، منتقل می‌شود؟ از این رو است که هرمنوتیک، با متن و پیام و نشانه، سر و کار دارد …🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

☸◀️ اندکی درباره میرزا حسین خان سپهسالار:

🔸یکی از ایران دوست‌ترین سیاست مداران عصر ناصرالدین شاه قاجار بود که در بیش از سی سال فعالیت سیاسی، همواره دغدغه اعتلای ایران و ایرانیان را داشت. 🔺از آنجا که به مدد تحصیل در فرانسه و خدمت در هند و تفلیس و استانبول به وجوهی از تجدد آشنا بود و دوستانی چون مستشارالدوله و ملکم خان داشت که به ضرورت حکومت قانون اعتقاد تام داشته و در صددبودند با تذکر لزوم ایجاد تحول در سنت، از مکان فعلی سنت که در نظر ایشان، بستر تضییع حقوق مردم در داخل و عقب ماندگی از کاروان ایران در خارج بود، فاصله گرفته و با تدارک مبانی و بنیان‌های نوین (اساسی) را تاسیس کنند که در چهار چوب آن (اساس جدید) هم مبانی و عوامل تضییع حقوق مردم مرتفع و خود (اساس جدید) تامین و تضمین کننده حقوق مردم باشد و هم امکان ترقی کشور در سطح بین الملل مهیا شده و ارتقا یابد …🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✳️ فدرالیسم به چه معناست؟

فدرالیسم به معنای اتحاد یا قرارداد یا توافق و پیمان، یک مفهوم سیاسی است که در آن گروهی از واحدها (ایالات، استان‌ها، کشورها و…) به یکدیگر متعهد شده‌اند و به نمایندگی از یک حکومت مرکزی وجود دارد.. 🔺اصطلاح فدرالیسم همچنین برای توصیف یک سیستم حکومتی به کار می‌رود که در آن حق حاکمیت، مطابق قانون اساسی بین یک قدرت حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی تشکیل دهندهٔ آن (مانند ایالت‌ها یا استان‌ها) تقسیم شده‌است.. 🔺فدرالیسم، نظامی بر مبنای قواعد دموکراسی و نهادها و سازمان‌هایی است که در آن‌ها قدرت ادارهٔ کشور، بین حکومت‌های ملی و ایالتی یا استانی تقسیم شده‌است و آنچه که اغلب فدراسیون نامیده می‌شود را ایجاد می‌کند و طرفداران آن «فدرالیست» نامیده می‌شوند. از این رو، همکاری و اتحاد گروه‌ها و واحدهای گوناگون در راستای تشکیل واحدهای بزرگتر برای تأمین اهداف مشترک را «فدرالیسم» گویند …🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

آنوکراسی (Anocracy) چیست؟

آنوکراسی در واقع نوع حکومتی است که هم جنبه هایی از دموکراسی و هم جنبه هایی از خودکامگی (اتوکراسی) را در خود دارد. برای مثال در کشوری انتخابات ریاست جمهوری برپا می‌شود ولی همه ناگزیرند به یک نفر رای بدهند … …. 🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

‍ ▪️من تفکری را دوست دارم که در آن اثری از گوشت و خون حفظ شده باشد و ایده‌ی ناشی از تنش جنسی یا افسردگی عصبی را هزار بار به انتزاع

آیا مردم هنوز متوجه نشده‌اند که زمان بازی‌های فکری [انتزاعی] به سر رسیده است؟ رنج و عذاب بسیار مهم‌تر از قیاس منطقی است، فریاد نومیدی از ظریف‌ترین اندیشه‌ها افشاگرانه‌تر است و اشک‌ها همواره ریشه‌ی عمیق‌تری از لبخند‌ها دارند …. ▪️آیا معیاری عینی برای رنج وجود دارد؟ چه کسی می‌تواند با دقت بگوید همسایه‌ام بیشتر از من رنج می‌کشد یا مسیح بیش از همه‌ی ما رنج کشیده است؟ هیچ معیار عینی‌ای وجود ندارد، زیرا رنج را نمی‌توان بر تحریکات بیرونی یا آزردگی موضعی ارگانیسم اندازه گرفت … آدمیان همگی با رنج خود که از نظرشان مطلق و نامحدود است سر می‌کنند. اگر رنج خود را با همه‌ی رنج‌های جهان، هولناک‌ترین عذاب‌ها و پیچیده‌ترین شکنجه‌ها، ظالمانه‌ترین مرگ‌ها و دردناک‌ترین خیانت‌ها، رنج‌های رانده‌شدگان و همه‌ی کسانی که زنده سوزانده‌ شده‌اند یا از گرسنگی مرده‌اند، مقایسه کنیم، آیا از رنج‌های شخصی ما کاسته خواهد شد؟ … هر وجود ذهنی‌ای برای خود مطلق است. به این دلیل هر انسانی بدان‌گونه زندگی می‌کند که گویی در مرکز عالم یا در مرکز تاریخ قرار دارد. آن‌گاه، رنجش چگونه نمی‌تواند مطلق باشد؟ ...
 • گزارش تخلف

صبح یعنی آغاز🌺🍃. فرصت شادی و لبخند و امید. صبح یعنی امروز❣

سهمی از زندگی و عشق از آن. خود توست. لحظه را قدر بدان❣. تا بخواهی، زندگانی زیباست. سلام صبح بخیر ☕. امروزتون سراسر عشق❤️.
 • گزارش تخلف

‍ ….. ✨السلام علی. صراط اللٰه المستقیم✨

کنایه‌ای زد خدا؛. و تو را روی دستان کعبه، رونمایی کرد!. ☀️ کنایه_فهم‌ها گرفتند؛. جاده‌ی توحید، جز تو راهنما ندارد!. تولدت مبارک؛ بزرگترین شاهکار خدا. |؛ | …. 💫رستگار می‌شود؛. 💫هر که عمری دل به دوست،. 💫و سر در راه دوست می‌دهد …. ...
 • گزارش تخلف