اینجا محلی است برای گذاردنِ عبارت‌هایی در بابِ جامعه‌شناسی که به صورت روزانه ترجمه یا مطالعه کرده و یا می‌نویسم. سعید کشاورزی؛ دکتری جامعه‌شناسی سیاسی @saeedkeshavarzii


مساله زباله در مازندران (بخش سوم). علی اصغر فیروزجائیان

به هر حال زباله در مازندران به مانند خیلی از استانهای ایران به مساله‌ای جدی بدل شده است که باید راه حل مناسبی برای برخورد با آن اتخاذ کرد. برای ارائه راحل مناسب لازم است تا تجربه کشورهای پیشرفته که به لحاظ جغرافیایی با مازندران شباهت دارند بررسی شود. روش‌های معمولی که تاکنون برای دفع زباله در بسیاری از کشورها به‎کار گرفته شده شامل بازیافت، سوزاندن، دفن بهداشتی و تهیه کمپوست با استفاده از سیستم‌های سنتی، نیمه صنعتی و مدل‌های پیشرفته هوازی و غیرهوازی بوده است. به نظر می‌رسد که برای مدیریت مشکلات ناشی از پسماند چند راهکار را باید درنظر گرفت.۱-با توجه به اینکه زباله‌های اصلی توسط محله‌های مسکونی و خانوارها تولید می‌شود طبعا فرهنگ سازی در رابطه با کاهش تولید زباله ضروری به نظر می‌رسد. آگاهی بخشی از خطرات زباله در مدارس و رسانه‌ها می‌تواند در این امر کمک کننده باشد. فعال سازی سازمانهای مردم نهاد در این رابطه کمک کننده است. رها سازی و زباله پراکنی توسط مردم در محیط‌های باز در کشور ما به یک فرهنگ غلط تبدیل شده است. در مازندران در مناطق مختلف از ساحل دریا تا رودخانه و حتی درون جنگلها زباله‌ها ر ...
  • گزارش تخلف

🔹مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشان قرار گرفت:

بخاطر میخی، نعلی افتاد. بخاطر نعلی، اسبی افتاد. بخاطر اسبی، سواری افتاد. بخاطر سواری، جنگی شکست خورد. بخاطر شکستی، مملکتی نابود شد. و همه اینها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود …. 🔹یادمان باشد هر کار ما، حتی کوچک، اثری بزرگ دارد که شاید در همان لحظه، نبینیم … ...
  • گزارش تخلف

فیلم بالا اخرین نسل از دامداران بومی مازندران را نشان می‌دهد که به تدریج در حال کاهش می‌باشند

تلاش این نسل برای حفظ شغلی باستانی در مازندران ستودنی است. ما دیگر کمتر شاهد چنین کوچروی در مناطق مازندران هستیم. در سالهای گذشته سیاستهای یکجانشینی و اخراج دامداران از جنگلها اخرین ضربات را بر پیکره دامدران بومی مازندران وارد کرده است. طرحی که بدون کارشناسی و صرفا با تفکرات اداری ارائه شده است. تو گوئی مشکل جنگلهای مازندران دامداری بومی موجود در آن می‌باشد. انواع و اقسام جاده سازی، تخلیه درختان باستانی توسط پیمانکاران چوب، انواع معادن و …. ...
  • گزارش تخلف

مساله زباله در مازندران (بخش دوم). علی اصغر فیروزجائیان

بیشتر زباله‌های گردآوری شده در مازندران سوزانده یا دفن یا دپو می‌شوند. این مساله می‌تواند تبعات منفی بالایی برای زیست بوم مازندران داشته باشد. طبعا سوزاندن یکی از روشهای مدیریت پسماند در جهان می‌باشد. این روش در کشورهای دیگر روشی برای امحاء زباله‌های خطرناک می‌باشد. به هر حال این روش با تبعات منفی برای انسان و محیط زیست همراه است. گازهای متصاعد شده حاصل از سوزاندن پسماندها و تبعات منفی آن روی محیط‌زیست بسیار زیاد است. با توجه به اینکه زباله‌ها در مازندران عمدتا در فضای باز سوزانده می‌شود، علاوه بر افزایش الاینده‌ها و تاثیر آن بر انسانها بر گیاهان حیوانات تاثیر منفی گذاشته و موجب نفوذ بخشی از آنها به درون خاک و الوده کردن خاک و درنهایت آب می‌شود. دفن زباله یکی از روشهای مدیریت پسماند در جهان می‌باشد. این روش بخصوص در کشورهایی که اراضی بلااستفاده زیادی برخوردارند استفاده می‌شود. ...
  • گزارش تخلف

🔺 در بابل تخریب شد …🔹این مجموعه که دهه گذشته بدون مجوز از اداره، در عرصه‌ی جنگلی کنار در محدوده روستای ساخته شده بود و مورد اقبال

🔸وی با اشاره به اهمیت ‌گذاری در عرصه اظهار داشت: با توجه به این‌که مکان مورد نظر در طرح هادی به عنوان مکان تفریحی در نظر گرفته شده است، شاید بهتر این بود که با مکلف کردن این مجموعه به ‌کاری و و رعایت قوانین جلوی این تخریب گرفته می‌شد. ...
  • گزارش تخلف