اینجا محلی است برای گذاردنِ عبارت‌هایی در بابِ جامعه‌شناسی که به صورت روزانه ترجمه یا مطالعه کرده و یا می‌نویسم. سعید کشاورزی؛ دکتری جامعه‌شناسی سیاسی @saeedkeshavarzii


دین داری و محیط زیست. علی اصغر فیروزجائیان

مطالعات در حوزه دین داری و محیط زیست ابتدا به ساکن گویای این حقیقت است که ادیان یا نسبت به محیط زیست ساکت بوده‌اند و یا نگاه حمایتی نسبت به آن داشته‌اند. همه ادیان در مورد تمیزی و پاک بودن نصایحی برای پیروان خود دارند و طبعا اسلام هم از این قاعده مستثنا نمی‌باشد. پاک بودن، غذای سالم خوردن، حفظ و تمیزی محیط زندگی از اموزه‌های دین اسلام به پیروانش می‌باشد. اما این روزا که ایام محرم و سوگواری است و به نظر غلظت دینداری مردم هم بالاست شرایط عجیبی بر رفتارهای زیست محیطی ما حکم فرماست. هرچند دینداری متغیر تاثیرگزار بر پایبندی زیست محیطی مردم می‌باشد اما مشاهدات میدانی در این ایام چیز دیگری نشان می‌دهد. مردم به شدت درگیر توزیع نذورات در ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف در مساجد و تکایا هستند. لیوانهای پلاستیکی به شدت مورد استفاده هیاتها برای توزیع چای داغ می‌باشد. این مواد با گرمای غذا خاصیت اسیدی پیدا میکنند و به شدت سرطانزا هستند. در کنار این داستان زباله ریزی با حجم بالا توسط عزاداران در خیابان اتفاق می‌افتد. ...
  • گزارش تخلف