جدیدترین نوشته‌ها

🌿🌺 لیستی از کانال‌های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:.. ⬅️ کوتاه بخوانیم فروغ شاملو سهراب. 🆔

⬅️ تلنگری بر مسائل روزمره. 🆔 کتابخانه پارس. 🆔 مارکسیسم، فلسفه، ادبیات رادیکال. 🆔 کتابخانه علوم انسانی. 🆔 آنتی اولیگارشی/تحلیل سیاسی. 🆔 تاریخ شفاهی ایران. 🆔 عصردیپلماسی. 🆔 نظریات جامعه شناسی. 🆔 نقدهایی درباره جامعه ایران!. ...
 • گزارش تخلف

🌿🌺 لیستی از کانال‌های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:.. ⬅️ کوتاه بخوانیم فروغ شاملو سهراب. 🆔

⬅️ تلنگری بر مسائل روزمره. 🆔 کتابخانه پارس. 🆔 مارکسیسم، فلسفه، ادبیات رادیکال. 🆔 کتابخانه علوم انسانی. 🆔 آنتی اولیگارشی/تحلیل سیاسی. 🆔 تاریخ شفاهی ایران. 🆔 عصردیپلماسی. 🆔 نظریات جامعه شناسی. 🆔 نقدهایی درباره جامعه ایران!. ...
 • گزارش تخلف

✿ برایان تریستی؛ بیل گیتس؛ وین دایر ✿.. 🌳 👌.. ((کانال قرآن کریم)) سرچشمه زندگی انسان …

🌳 گوسفند نباشید. 🌳 / فیتنس / شکم سیکس پک. 🌳. قدیمی‌ترین ترانه هااینجاس. 🌳. فروشگاه آنلاین کتاب. 🌳 / حافظ / سعدی / عطار / عشق. 🌳 وزن / چربی‌سوزی / ورزش. 🌳 که باید با طلا نوشت.
 • گزارش تخلف

گاهی دلت میخواهد از دید بعضی آدم‌ها پنهان بمانی. آدم هایی که مدام توی زندگیت سرک می‌کشند

گاهی دلت میخواهد از دید بعضی آدم‌ها پنهان بمانی. آدم هایی که مدام توی زندگیت سرک می‌کشند
و با ژست صمیمیت. داشته هایت را می‌شمرند. احساساتت را خط کشی می‌کنند. اشتباهاتت را سرزنش می‌کنند. به چیزهایی که خود ندارند حسادت می‌کنند. دست می‌گذارند روی نقطه ضعف هایت و آن را بزرگ و بزرگتر می‌کنند. و هر کاری که لازم باشد می‌کنند. تا تو را کوچک و بی رنگ و کدر نشان دهند. فریب ظاهرشان را نخور. ...
 • گزارش تخلف

🌿🌺 لیستی از کانال‌های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:.. ⬅️ کوتاه بخوانیم فروغ شاملو سهراب. 🆔

⬅️ تلنگری بر مسائل روزمره. 🆔 کتابخانه پارس. 🆔 مارکسیسم، فلسفه، ادبیات رادیکال. 🆔 کتابخانه علوم انسانی. 🆔 آنتی اولیگارشی/تحلیل سیاسی. 🆔 تاریخ شفاهی ایران. 🆔 عصردیپلماسی. 🆔 نظریات جامعه شناسی. 🆔 نقدهایی درباره جامعه ایران!. ...
 • گزارش تخلف

🌿🌺 لیستی از کانال‌های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:.. ⬅️ کوتاه بخوانیم فروغ شاملو سهراب. 🆔

⬅️ تلنگری بر مسائل روزمره. 🆔 کتابخانه پارس. 🆔 مارکسیسم، فلسفه، ادبیات رادیکال. 🆔 کتابخانه علوم انسانی. 🆔 آنتی اولیگارشی/تحلیل سیاسی. 🆔 تاریخ شفاهی ایران. 🆔 عصردیپلماسی. 🆔 نظریات جامعه شناسی. 🆔 نقدهایی درباره جامعه ایران!. ...
 • گزارش تخلف

۱۵ کانال غنی و پرمحتوا در حوزه علوم انسانی (جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد) …♾۳۰هزار جامعه شناس و روانشناس

۱۵ کانال غنی و پرمحتوا در حوزه علوم انسانی (جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد) …♾۳۰هزار جامعه شناس و روانشناس
⭕️➣ فارسی. ⭕️➣ اقتصاد بازار. ⭕️➣ آسیب شناسی اجتماعی ایران. ⭕️➣ شناسی علامه. ⭕️➣ رفتاری. ⭕️➣ جان آگه با فرهیختگان. ⭕️➣ گفتمان اقتصادی. ⭕️➣ جامعه شناسی". ⭕️➣ مسائل اجتماعی.
 • گزارش تخلف

📚.. مصاحبه دکترااا / فرصت استثنائی / ارسال مقاله. 💥 که یک [دانشجو] نیاز دارد

💥 کامل و کاربردی مقاله نویسی. 💥 نیست سرج کنی اینجای دنیای مقاله اس!. 💥 آموزشی❖ دانلود رایگان، مستقیم. 💥 تخصصی پایان نامه نویسی. 💥 پایان نامه، مقاله ISI, پروپوزال در تمام رشته‌ها دریافت کنید؟؟!!. 💥 نامه_مقاله (رایگان). 💥 مرجع کتاب‌های علمی. 💥 Microsoft Powerpoint ۲۰۱۹. 💥 فصل ۴ پایاننامه اتو خودت تحلیل کنی؟. ...
 • گزارش تخلف

📚. هر نوع کتابی موجود است بیا گروه. ‏⚾️ روزمره انگلیسی!!!

‏⚾️ از بزرگان جهان …. ‏⚾️ طلایی ڪه حال دلت رو خوب میڪنه. ‏⚾️ نرم‌افزار، داستان کودکانه انگلیسی. ‏⚾️ بی‌نظیر جهان. ‏⚾️ باش … معجزه میشه. ‏⚾️ نیک. ‏⚾️ متن‌های جهان در «…. ‏⚾️ و رمان صوتی. ‏⚾️ زنده، تمرین مثبت اندیشی. ...
 • گزارش تخلف

‏. کتاب‌هایی که باید بخوانی:. ‏🥎 از برترین مطالب و اشعار ناب

‏🥎 لوگو و برندینگ. ‏🥎 خوب، دریچه‌ای نو به ادب فارسی. ‏🥎 کلیپ BBC ,VOA, گرامر، فیلم. ‏🥎 از کائنات درخواست کنید پاسخ خواهند داد. ‏🥎 روزترین فیلم‌های سینمای جهان. ‏🥎 داستان‌ها‌ی کوتاه جهان …!. ‏🥎 اطلاعات عمومی. ‏🥎 از برترین‌های سینما، فرهنگ و هنر. ‏🥎 ...
 • گزارش تخلف

🌿🌺 لیستی از کانال‌های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:.. ⬅️ کوتاه بخوانیم فروغ شاملو سهراب. 🆔

⬅️ تلنگری بر مسائل روزمره. 🆔 کتابخانه پارس. 🆔 مارکسیسم، فلسفه، ادبیات رادیکال. 🆔 کتابخانه علوم انسانی. 🆔 آنتی اولیگارشی/تحلیل سیاسی. 🆔 تاریخ شفاهی ایران. 🆔 عصردیپلماسی. 🆔 نظریات جامعه شناسی. 🆔 نقدهایی درباره جامعه ایران!. ...
 • گزارش تخلف

🌿🌺 لیستی از کانال‌های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:.. ⬅️ کوتاه بخوانیم فروغ شاملو سهراب. 🆔

⬅️ تلنگری بر مسائل روزمره. 🆔 کتابخانه پارس. 🆔 مارکسیسم، فلسفه، ادبیات رادیکال. 🆔 کتابخانه علوم انسانی. 🆔 آنتی اولیگارشی/تحلیل سیاسی. 🆔 تاریخ شفاهی ایران. 🆔 عصردیپلماسی. 🆔 نظریات جامعه شناسی. 🆔 نقدهایی درباره جامعه ایران!. ...
 • گزارش تخلف

🌿🌺 لیستی از کانال‌های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:.. ⬅️ کوتاه بخوانیم فروغ شاملو سهراب. 🆔

⬅️ تلنگری بر مسائل روزمره. 🆔 کتابخانه پارس. 🆔 مارکسیسم، فلسفه، ادبیات رادیکال. 🆔 کتابخانه علوم انسانی. 🆔 آنتی اولیگارشی/تحلیل سیاسی. 🆔 تاریخ شفاهی ایران. 🆔 عصردیپلماسی. 🆔 نظریات جامعه شناسی. 🆔 نقدهایی درباره جامعه ایران!. ...
 • گزارش تخلف

🌿🌺 لیستی از کانال‌های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:.. ⬅️ کوتاه بخوانیم فروغ شاملو سهراب. 🆔

⬅️ تلنگری بر مسائل روزمره. 🆔 کتابخانه پارس. 🆔 مارکسیسم، فلسفه، ادبیات رادیکال. 🆔 کتابخانه علوم انسانی. 🆔 آنتی اولیگارشی/تحلیل سیاسی. 🆔 تاریخ شفاهی ایران. 🆔 عصردیپلماسی. 🆔 نظریات جامعه شناسی. 🆔 نقدهایی درباره جامعه ایران!. ...
 • گزارش تخلف

🌿🌺 لیستی از کانال‌های صرفا آگاهی بخش تلگرامی:.. ⬅️ کوتاه بخوانیم فروغ شاملو سهراب. 🆔

⬅️ تلنگری بر مسائل روزمره. 🆔 کتابخانه پارس. 🆔 مارکسیسم، فلسفه، ادبیات رادیکال. 🆔 کتابخانه علوم انسانی. 🆔 آنتی اولیگارشی/تحلیل سیاسی. 🆔 تاریخ شفاهی ایران. 🆔 عصردیپلماسی. 🆔 نظریات جامعه شناسی. 🆔 نقدهایی درباره جامعه ایران!. ...
 • گزارش تخلف

«چه می‌گویی درباره کسانی که وقتی زمام امور دولت را به دست دارند،

«چه می‌گویی درباره کسانی که وقتی زمام امور دولت را به دست دارند،
رجز می‌خوانند و هر روز ادعا می‌کنند که جامعه و دولت را بهتر ساخته‌اند، ولی همین که از کار افتادند ناله و شکایت می‌آغازند و از وضع جامعه دولت چنان بدگویی می‌کنند که بدتر از آن در تصور نمی‌گنجد!!». «آیا این سیاستمداران در نظر تو بهتر از آن فرومایگان‌اند»؟. گرگیاس_ افلاطون ...
 • گزارش تخلف

🌗چرا سیارات به دور خورشید می‌چرخند؟

🌗چرا سیارات به دور خورشید می‌چرخند؟
🔸در واقع این گرانش و خمیدگی در اطراف آن است که باعث می‌شود سیارات به دور آن بچرخند، درست همانطور که «زمین» ماه و ماهواره‌ها را به دور خودش نگه می‌دارد. علت اینکه سیارات درون خورشید سقوط نمی‌کنند این است که آنها به اندازه‌ای مناسب، سریع حرکت می‌کنند …🔹علت دیگری که سبب گردش سیارات به دور خورشید میشه اینه که منظومه‌شمسی یک ابر مارپیچی از گاز و غبار بود. هر چیزیکه به آهستگی حرکت می‌کرد در اثر نیروی گرانش درون خورشید کشیده می‌شد. هر چیزی که با سرعت خیلی زیادی در حال چرخش بود در فضای خارجی فرار کرد؛ هر چیز دیگری در اطراف خورشید باقی ماند و به‌تدریج درون سیارات ادغام شد، سرعت چرخش و در نتیجه مدارش را حفظ کرد …🔸از آنجا که خورشید و ارات همگی از یک ابر سحابی در حال مارپیچ تشکیل شدند، به همین دلیل همگی در مسیرهای خود به دور خورشید گردش می‌کنند. ۶ سیاره از ۸ سیاره شناخته‌ شدۀ ‌_شمسی خلاف جهت عقربه‌های ساعت است و سیاره ساعت‌گرد می‌چرخد. ╭───┅═ঊঈ🌎ঊঈ═┅───╮. 🆔 ঊঈ═┅───╮ ...
 • گزارش تخلف