جدیدترین نوشته‌ها

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟ …

--دستور تخلیه زمانی صادر می‌گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی، که قاضی شورای حل اختلاف با صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یکهفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی مینمایند. -- ولی حکم تخلیه زمانی صادر می‌گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد …. ...
  • گزارش تخلف

نکته مهم:.. دیه سقط جنین:

الف: دوصدم دیه کامل، نطفه‌ای که دررحم مستقر شده است …ب: چهارصدم دیه کامل، علقه که دران جنین به صورت خون بسته درمی آید …پ: شش صدم دیه کامل، مضغه که دران جنین به صورت توده گوشتی درمی اید …ت: هشت صدم دیه کامل، عظام که دران جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است …ث: یک دهم دیه کامل، جنینی که گوشت واستخوان بندی آن تمام شدهدولی روح دران دمیده نشده است …ج: دیه کامل/نصف/سه چهارم دیه کامل، دیه جنینی که روح دران دمیده شده است اگر پسر باشد دیه کامل واگر دختر باشد نصف ان واگرمشتبه باشد سه چهارم دیه کامل … ...
  • گزارش تخلف

‍ ‍ …بعضی‌ها وقتی نام نوروز را می‌شنوند انگار زن بابای خود را دیده‌اند که با یک قاشق داغ شده، به سمت شان می‌آید حال این که ملتی آن

حال در ایران، بعضی‌ها سال ۵٧ راه افتاده بودند که بروند تخت جمشید را با لودر ویران کنند و اکنون پیروان همان مکتب لودریه که بعضا به مراکز قدرت هم وصلند نمادهای ملی‌ را هدف قرار داده‌اند بدان امید (واهی) که ایران را از ایرانیت خالی کنند …. واقعا مشکل شان با ایران چیست که به هر بهانه آن را مقابل اسلام قرار میدهند تا تاریخ ملتی را به ریشخند بگیرند هیچکس نمی‌داند ولی حمله به نوروز و آیین‌‌های ایرانی ذاتا هیچ تفاوتی با موشک‌باران طالبان ندارد به خصوص آنکه آن قوم جاهل نیز میخواست جهانی بسازد که همه مانند آنها فکر کنند!!. «کانال تاریخ ایران و جهان». 👇👇👇👇. 🌍 ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 … …چه خوشبختیم ڪه مهربان‌ترین خدا را داریم. در نامهربان‌ترین روزها

ڪه مهربانی اش به اندازه تمام نامهربانی‌های جهان، بزرگ است. خوشبختیم ڪه میان نامهربانی‌ها به پشتوانه تو مهربان می‌مانیم و نمیشڪنیم. خوشبختیم ڪه رنگمان رنگ جماعت نیست، سفید و سیاه و خاڪستری نیستیم. رنگمان رنگ بی رنگیست، به چشم نمی‌آییم اما. آغاز و پایان تمام رنگهاییم …. خدایم ممنون ڪه هستی … ☘ … ...
  • گزارش تخلف

✍آیت الله بهجت می‌فرمودند:.. از ایشان پرسیدند: آقا!

چرا شما اینقدر روی نماز شب تأکید دارید؟. فرموده بود: من می‌دانم که نماز شب کلید سعادت دنیا و آخرت است. من که پولی ندارم برای او بگذارم، اگر دنیا هم بخواهد کلیدش همین نماز شب است …📚در محضر بزرگان ص۹۹.
  • گزارش تخلف