❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ 🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۶۷

📝رای بدوی. در خصوص اتهام آقای م. م. فرزند ع. با وکالت آقای م. ر. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفته‌های شماره ۳۵۶۸۰۶ و ۹۴۷۵۱۱ موضوع شکایت آقای و. س. به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتهام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتا به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است. ...
 • گزارش تخلف

✅چکیده:. یکی از اهداف اصلی قانونگذار اعطای وکالت به کسانی است که دارای تخصص و توان علمی کافی هستند

به همین دلیل پذیرش متقاضیان از طریق آزمون است. عرفا نمی‌توان آزمونی را تصور کرد که حداقل نمره ملاک عمل نباشد. دادنامه: ۹۹۳. 🔹تاریخ دادنامه:١٣٩٥/١١/٢٣. 🔹مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات. 🔹موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم هیئت مدیره. ◀️خلاصه جریان پرونده:. اوراق پرونده حاکی است برابر تصمیم هیئت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری بوشهر تقاضای آقای … (شاکی پرونده) به خواسته صدور پروانه کارآموزی مردود اعلام شده‌است. این تصمیم که در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۸ اتخاذ شده است دال بر این است که نمره مورد قبولی را اخذ ننموده است و از نظر علمی تقاضای مشارالیه رد شده‌است. ...
 • گزارش تخلف

نایب‌رییس هیات مدیره کانون وکلای کرمان:. ✅از فعالیت موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت جلوگیری شود

رییس هیات مدیره کانون وکلای استان کرمان گفت: طی دو سه سال اخیر موسساتی به ثبت رسیدند که اعضای آنها وکیل دادگستری نیستند و مردم نباید به این موسسات اعتماد کنند زیرا نظارتی بر این مجموعه‌ها وجود ندارد …به گزارش ایسنا، علی فیروزمند در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: هفته قوه قضاییه یادآور کسانی است که واقعا خدمت کردند و سمبل آزادی در ایران بودند …وی در ادامه با اشاره به تعیین سهمیه آزمون وکالت سال جاری تصریح کرد: این ظرفیت طی نشست مشترک با رییس کل دادگستری و دادستان تعیین شد که نتیجه تعامل کانون با مرجع قضایی است …فیروزمند افزود: طی دو سه سال اخیر موسساتی به ثبت رسیدند که اعضای آنها وکیل دادگستری نیستند و در ماده ۵۵ قانون وکالت اشخاصی که دارای پروانه وکالت نیستند، از هرگونه مداخله در امر وکالت ممنوع هستند و حتی با عنوان مشاوره حقوقی هم نمی‌توانند کار کنند …وی بیان کرد: در این راستا شکایات زیادی از سوی مردم به کانون وکلا می‌رسید و این مشکلات را به رییس کل دادگستری منعکس کردیم که با پیگیری رییس کل دادگستری، مصوب شده کارگروهی از کانون وکلا، مدیرکل ثبت و دادستان تشکیل و راهکار ...
 • گزارش تخلف

✅ چند نظریه مشورتی مهم در زمینه ارش البکاره.. نظریه۵۶۹/۷. تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۲/۰۳

نظریه. اصطلاح ارش ­البکاره ناظر به مابه­التفاوت مهر باکره با غیرباکره است که بابت ازاله بکارت با جلب نظر کارشناسان امور پزشکی تعیین و به مجنی­ علیها تعلق می‌گیرد و تعلق ارش البکاره مطلق است ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی­ علیها با وی زنا یا ازاله بکارت نموده علاوه برارش البکاره، مهرالمثل هم به مجنی­ علیها تعلق می‌گیرد …. 🔹شماره نظریه۵۶۶/۷. تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۳/۲۳. نظریه. تعلق ارش البکاره به مجنی علیه مطلق است یعنی چه ازاله بکارت با زنا به عنف یا بدون رضایت باشد و چه با رضایت باشد. ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی علیها یا به عنف بوده یا جانی با فریب مجنی علیها به اینکه قصد ازدواج با وی را دارد با وی زنا یا ازاله بکارت نموده، علاوه بر ارش البکاره، مهرالمثل هم به مجنی علیها تعلق می‌گیرد و برای تعیین مهرالمثل وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین عرف محل و غیره یا نظر حاکم در نظر گرفته می‌شود …. 🔹شماره نظریه۲۵۷۹/۷. تاریخ نظریه۱۳۸۹/۰۴/۲۸. ...
 • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۷۸

📝رای بدوی. در خصوص دعوی م. ش. به‌طرفیت ل. ر. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به عین طلاجات نظر به اینکه اموال موردادعای خواهان در زمان زوجیت برای خوانده خریداری تحویل گردیده است با فرض صحت ادعای مذکور چون قصد و اراده طرفین مبنی بر امانی بودن طلاجات مذکور نبوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر اینکه ید خوانده نسبت به ادعایی امانی بوده که با تحقق یا در زمان مشخص‌شده خوانده (زوجه) مکلف به استرداد آن‌ها باشد بنابراین برخلاف ادعای امانی بودن طلاجات موردادعا قصد و اراده طرفین تملیک آن اموال به خوانده بوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر بطلان این اراده ابراز نشده تا خوانده ملزم به استرداد آن باشد بنابراین وظیفه اصلی دادگاه در رسیدگی به اختلافات اصحاب دعوی کشف اراده بوده و نه وضع آنکه در مانحن‌فیه قصد و اراده طرفین نیز مبنی بر امانت نبوده است تا خوانده ملزم به انجام خواسته باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت دانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آ. د. م. حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد. ...
 • گزارش تخلف

چکیده:. راى نهایى:١٣٩٣/٥/٢٢

🔹شماره راى نهایى: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢٧٠٠٦٦٦. 📝رأی بدوی:. در خصوص اتهام خانم غ. ف. دایر بر موضوع شکایت خانم الف. ک. نسبت به اسناد و مدارک، سگ و لوازم متعلقه؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود، بزه انتسابی به نامبرده را مقرون به واقع تلقی و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نامبرده به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در این شعبه و سپس قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 🔹رئیس شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران. ...
 • گزارش تخلف

قاضی دیوان عالی کشور بیان کرد. ✅نحوه رسیدگی به توهین و افترا در فضای مجازی و مطبوعات

گزارش ایسنا، دکتر بارانی قاضی دیوان عالی کشور در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو در خصوص تفاوت توهین و افترا گفت: تفاوت توهین با افترا آن است که افترا نسبت‌ دادن‌ صریح‌ عمل‌ مجرمانه‌ به‌ غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ دارد. اگر شخص‌ به‌ قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ مثلا به‌ کسی‌ بگوید «دزد»، مفتری‌ محسوب‌ نمی‌شود؛ زیرا منظور اسناد دهنده‌ توهین‌ و تحقیر طرف‌ اسناد بوده‌ است‌، نه‌ اینکه‌ در واقع‌ او را به‌ ارتکاب‌ عمل‌ دزدی‌ متهم‌ کند؛ همچنین‌ است‌ دادن‌ نسبت‌های‌ کلی‌ و غیرصریح‌ مانند جانی‌، یا فاسق‌ که‌ فاقد صراحت‌ کافی‌ است‌ و به‌ نوع‌ جرم‌ منتسب‌ اشاره‌ ندارد، البته این‌ اعمال‌ ممکن‌ است‌ از مصادیق‌ توهین‌ محسوب‌ شوند …وی گفت: نکته دیگر ضرورت جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابی‌ برای تحقق افتراست؛ در واقع برای تحقق افترا، عمل‌ اسناد داده‌ شده‌ باید فعل یا ترک‌ فعلی‌ باشد که‌ در زمان‌ اسناد در قانون‌ ممنوع بوده و برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ باشد، حال آنکه در توهین اینگونه نیست …این قاضی دیوان عالی در خصوص اینکه با گسترش رسانه‌های جمعی و رشد تکنولوژی ابزارهای ...
 • گزارش تخلف

دادستان کل کشور:

✅مردم هیچ اعتمادی به موسسات مالی نداشته باشند/ عذر بانک مرکزی در عدم نظارت پذیرفته نیست. وی در رابطه با مسائل بانکی و معوقات و پرونده هایی که به موسسات پولی و اعتباری برمی‌گردد، گفت: با پرونده‌های بسیار گسترده و پیچیده مواجه هستیم. تقریبا هر هفته با این حوادث و جریانات روبه‌رو هستیم که به خاطر کم کاری برخی دستگاه‌ها، مردم و بانک مرکزی و دستاه قضایی گرفتار می‌شوند. در جلسات متعدد شورای پول و اعتبار مطرح کردیم و خواستیم نظارت بانک مرکزی بر موسسات بیشتر شود. خوشبختانه در طول یکسال گذشته نظارت بانک مرکزی افزایش یافته و پرونده یکسری بانک‌ها در هیئت انتظامی بانک مرکزی مطرح است. ما هم به اعتبار اینکه عضو این هیئت هستیم، به جد مسئله را پیگیری می‌کنیم. بانک هایی که تخلف کنند مطئن باشند، برخورد می‌شود. فعلا اسمی از بانک‌ها نمی‌برم اما پرونده تعدادی از بانک دولتی و خصوصی در هیئت انتظامی مطرح است …دادستان کل کشور ادامه داد: در ارتباط با موسسات پولی هم دو نکته وجود دارد؛ به مردم عزیز می‌گویم که هیچ اعتبار و اعتمادی به موسسات پولی نداشته باشند. موسسات تا زمانی که مجوز واقعی نداشته باشند و عملکرد مثب ...
 • گزارش تخلف

✅آمار عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب کشور در سال‌های ۹۵ -۹۳

رییس قوه قضاییه آمار عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب کل کشور را در سال‌های ۹۵ - ۹۳ اعلام کرد …به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری معاون رییس قوه قضاییه گفت: در سال ۱۳۹۳ موجودی پرونده‌ها ۴۲۸۳۰۱، ورودی پروندها ۳۹۷۳۰۷۹، خروجی پرونده‌ها ۳۹۵۱۰۵۹ و مانده پرونده‌ها ۴۵۰۳۲۱ است که این آمار در سال ۱۳۹۴ به ترتیب موجودی ۴۴۹۵۱۸، ورودی ۴۰۱۲۱۵۲، خروجی ۳۹۶۶۷۱۴ و مانده ۴۹۴۹۵۶ پرونده بوده و در سال ۱۳۹۵ موجودی ۴۹۴۵۸۰، ورودی ۴۱۰۶۲۰۰، خروجی ۴۱۰۳۳۰۶ و مانده ۴۹۷۴۷۴ پرونده می‌باشد …شهریاری خاطرنشان کرد: منظور از موجودی، تعداد پرونده‌هایی است که از پایان دوره قبل رسیدگی نشده و یا به عللی پرونده مفتوح مانده و به دوره بعد منتقل می‌شود. ورودی پرونده تعداد ورودی‌هایی که برای یک پرونده در طول دور آماری ثبت می‌شود و خروجی پرونده تصمیمات مختومه کننده پرونده که از موجودی یک مرجع قضایی طی دوره آماری کسر می‌شود را بیان می‌کند و مانده پرونده بیانگر تعداد پرونده‌هایی است که تا پایان دوره آماری خروجی نشده است …رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: م ...
 • گزارش تخلف

✅فردا؛ آخرین مهلت شرکت در آزمون استخدامی/ نام نویسی بیش از ۲۹۴ هزار داوطلب

عالی سازمان سنجش آموزش کشور از نام نویسی ۲۹۴ هزار و ۱۴۴ داوطلب در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور خبرداد. حسین توکلی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت: مهلت ثبت‌نام برای شرکت در آزمون استخدامی کشور ساعت ۲۴ فردا، یکشنبه ۱۱ تیر ماه به اتمام می‌رسد.. وی افزود: با توجه به مدت زمان باقی مانده، توصیه می‌شود متقاضیان هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.. مشاور عالی سازمان سنجش کشور با ارائه آماری از تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون استخدامی کشور تصریح کرد: تا ساعت ۸ صبح امروز، ۱۰ تیر ماه تعداد ۲۹۴ هزار و ۱۴۴ نفر در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور ثبت نام کرده‌اند …توکلی در خصوص زمان برگزاری آزمون استخدامی خاطرنشان کرد: این آزمون روز جمعه سوم شهریور ۹۶ در تهران و با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خبرداد:

✅راه اندازی یکهزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال جاری. گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین شهریاری دربرنامه روی خط خبر از راه اندازی یکهزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال جاری خبرداد …وی با اشاره به راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک اظهارکرد: طبق آمار ارائه شده حدود ۶۰ درصد از ابلاغ نامه‌ها به دست صاحبان ابلاغ نمیرسد و بنابراین احکام غیابی صادر می‌شود و این احکام قابل تجدید نظرخواهی و یا واخواهی است و شهروندان پس از مدتی مطلع می‌شوند و این حق برای آنان محفوظ است که دوباره پرونده را رسیدگی کنند در طرح ابلاغ الکترونیکی شهروندان مطلع و ابلاغ الکترونیکی از طریق پیامک به دست آنان می‌رسد …رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: ۱۵۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرهای بزرگ راه اندازی شده است که سرویس‌های الکترونیکی را به مردم ارائه می‌دهد.. وی افزود: در سال گذشته ۱۷ هزار نفر در فراخوان جدید دفتر خدمات قضایی ثبت نام و حدود ۵۰۰ نفر بالاترین امتیاز را کسب کردند و هم اکنون مراحل مصاحبه و گزینش آن‌ها در حال پیگیری است و تا پایان امسال هزار دفتر الکترونیک خدمات قضا ...
 • گزارش تخلف

✅پارلمان آلمان؛ تصویب قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی

آلمان فیسبوک، توییتر و یوتیوب را موظف کرد از این پس محتویات مجرمانه را ظرف ۲۴ ساعت پاک کنند. مخالفان می‌گویند قانون جدید می‌تواند به تحدید آزادی اندیشه که در قانون اساسی آلمان به صراحت از آن دفاع شده، منجر شود …شبکه‌های اجتماعی بزرگ و یوتیوب باید از این پس در آلمان با نفرت‌پراکنی و شعارهای تروریستی سخت‌تر برخورد کنند … نمایندگان پارلمان سراسری قانونی بحث‌برانگیز را تصویب کردند که بر اساس آن محتویاتی که در ماهیت مجرمانه‌ی آنها تردیدی نیست، باید ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت شکایت پاک شوند. قانونگذار برای حذف‌کردن مواردی که درباره مجرمانه‌‌بودن آنها تردید وجود دارد، یک هفته فرصت تعیین کرده است …این قانون از اول اکتبر ۲۰۱۷ (۹ مهرماه) به اجرا گذاشته می‌شود. پیش از این الزام قانونی وجود نداشت و این تنها شرکت‌ها بودند که درباره حذف محتویات تصمیم می‌گرفتند …شرکت‌های نوپا از این قانون مستثنی شده‌اند. قانون یادشده شبکه‌های اجتماعی بزرگ که ۲ میلیون کاربر دارند و سالانه دست‌کم ۱۰۰ شکایت دریافت می‌کنند را در بر می‌گیرد …اقدام علیه نظم عمومی، فراخوان به ارتکاب جرم و تأیید آن، مزاحمت جنسی، نفرت‌پراکنی، ت ...
 • گزارش تخلف