اینجا محلی است برای گذاردنِ عبارت‌هایی در بابِ جامعه‌شناسی که به صورت روزانه ترجمه یا مطالعه کرده و یا می‌نویسم. سعید کشاورزی؛ دکتری جامعه‌شناسی سیاسی @saeedkeshavarzii


یک ﺗﺎﺟﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎیی ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﻐﻠﺶ ﺭﺩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻮﺩ!

ﺍﺯ ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻯ؟. ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ: ﻣﺪﺕ ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻤﻰ!. ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ: ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺒﺮ ﻧﮑﺮﺩﻯ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻰ ﮔﯿﺮﺕ ﺑﯿﺎﺩ؟. ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ: ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﮐﺎﻓﯿﻪ!. ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ: ﺍﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻭﻗﺘﺖ ﺭﻭ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻰ؟. ﻣﮑﺰﯾﮑﻰ: ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ! ﯾﮏ ﮐﻢ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﻯ ﻣﯿﮑﻨﻢ! ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎﻡ ﺑﺎﺯﻯ ﻣﯿﮑﻨﻢ! ﺑﺎ ﺯﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﻣﯿﮕﺬﺭﻭﻧﻢ! ...
  • گزارش تخلف

روزی که فهمیدم من فرزند دونفرم:.. در را زد و و وارد اتاق شد. مدیر یکی از بخشهای دیگر موسسه بود

یک فرم استخدامی پر شده دستش بود و بعد از حال و احوال مختصری، فرم را داد دست من و گفت: «نگاه کن، این چه جالبه!». کمی بالا و پایین فرم را ورانداز کردم. به نظرم یک فرم معمولی می‌آمد حاوی مشخصات خانمی که برای استخدام مراجعه کرده بود. پرسیدم: چیش جالبه؟. گفت: مشخصات فردیش رو ببین!. شروع کردم به زیر لب خواندن مشخصات فردی:. نام، نام خانوادگی، تا رسیدم به آنجا که نوشته بود فرزند! دیدم جلویش نوشته:. «رضا و پروین»!. ...
  • گزارش تخلف

🔵تلویزیون نشنال‌جئوگرافیک برای داشتن و پخش این کلیپ ناب از (توفان هاروی).۱ میلیون دلار پرداخت کرده است 😳

❗️با دیدن این ویدیو نفس تو سینه حبس میشه 😱
  • گزارش تخلف

🔴ورزنه، ۱۰۵ کیلومتری شرق اصفهان. گویی مصیبتها پایانی ندارد!

مصیبتهایی که با وتالاب بین المللی گاوخونی، نابودی کشاورزی ومعیشت مردم؛ شروع. و اکنون، سالک‼️
  • گزارش تخلف

بخشی از کتاب «میخوام آدم حسابی باشم» از خانم نیکیتا جامعه شناس سوییسی:.. در هر کار و هر حال

کار، تفریح، رانندگی، آموختن، مطالعه، آشپزی، نظافت، خوردن و آشامیدن، عشق ورزی، حرف زدن، سکوت و تفکر، رابطه، نیایش و …. زندگی فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشده. مابه اشتباه اینگونه میاندیشیم:. درسم تمام شود راحت شوم. غذایم را بپزم راحت شوم. اتاقم را تمیز کنم راحت شوم. بالاخره رسیدم …. راحت شدم. اوه چه پروژه‌ای … تمام شود راحت شوم. ...
  • گزارش تخلف