اینجا محلی است برای گذاردنِ عبارت‌هایی در بابِ جامعه‌شناسی که به صورت روزانه ترجمه یا مطالعه کرده و یا می‌نویسم. سعید کشاورزی؛ دکتری جامعه‌شناسی سیاسی @saeedkeshavarzii


سه مورد از قوی‌ترین چیزهایی. که انسان را شاد می‌کند:.. اولین مورد:

ارتباط‌های انسانی است. دوست داشتن. و دوست داشته شدن. دومین مورد:. طبیعت است. (کوه، کویر. دریا و شاید گل‌ها و گیاهان کمی بیشتر!). سومین مورد:. خندیدن است.
  • گزارش تخلف

آب پنهان چیست؟. 🌊🌊🌊

در کالیفرنیا که یکی از سرسبزترین و زیباترین ایالت‌های امریکاست، دانشمندان از ۵ سال پیش خطر خشکسالی را پیش بینی کرده‌اند. همه نهادها احساس خطر کردند، کارواش‌ها و استخر‌ها دستور داده شده‌اند که از دستگاه‌های تصفیه آب استفاده کنند تا از همان آب مصرفی دوباره استفاده کنند. شهرداری استاندارد شیرهای دستشویی‌ها و حمام‌ها را عوض کرد و همه ساختمان‌ها موظف شدند از شیرآلاتی استفاده کنند که حجم کمتری از آب را از خود بیرون می‌کنند. آب آپارتمان‌ها محاسبه هزینه‌اش بر اساس تعداد نفر شد، خانه هایی که اتومبیل یا چمن زیاد آب می‌دهند جریمه‌های سنگین می‌شدند. همه دانشگاه‌ها و ادارات دولتی موظف شدند تا سه سال اینده از چشم‌های الکترونیک برای شیر دستشویی‌های خود استفاده کنند و حتی استانداردهای حجم سیفون توالت‌ها هم تغییر کرد. شرکت‌های تحقیقاتی روی شیوه جدید آبیاری کشاورزی کار کردند و میزان آب مصرفی کشاورزی ۴۱ درصد کمتر شد. خلاصه همه چیز در جهت صرفه جویی آب. امروز گفته می‌شود خطر کم آبی در کالیفرنیا نسبت به دیگر ایالت‌ها ۷ سال عقب‌تر می‌افتد. اما اصل ماجرا، شاهکار کالیفرنیایی‌ها روی پدیده‌ای بود به اسم Embodied ...
  • گزارش تخلف